Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

01.02.2022

Finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu 2022

Finanse i rachunkowość to kierunek skierowany do osób o analitycznych predyspozycjach i zdolnościach matematycznych. To kierunek dla tych, którzy chcą poznać zagadnienia związane z podatkami, księgowością, czy zarządzaniem przedsiębiorstwem. Osoby te powinny zwrócić uwagę na Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu, w której szczególny nacisk kładziony jest na zaznajomienie się z polskim i międzynarodowym prawem podatkowym oraz nowoczesnymi narzędziami zarządzania finansami podmiotów publicznych i prywatnych.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w WSHIU POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz nabycie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. W ramach studiów realizowane są następujące specjalności: Finanse i rachunkowość w biznesie, Finanse i rachunkowość sektora publicznego (na studiach pierwszego stopnia), Strategie inwestycyjne, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (na studiach drugiego stopnia).

 

Program kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość nastawiony jest na pozyskanie wiedzy praktycznej, dotyczącej przede wszystkim analizy procesów gospodarczych, prawa finansowego, czy prognozowania zjawisk finansowych. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami analizy finansowej, budżetu zadaniowego, finansów publicznych, marketingu usług finansowych, polityki fiskalnej, rachunkowości budżetowej, rachunkowości finansowej. Oprócz tego, zaznajamiają się z kontrolą i audytem wewnętrznym w bankach, metodami oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, polityką pieniężną, czy portfelem inwestycyjnym i inżynierią finansową.

Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość posiadają złożoną wiedzę oraz wachlarz umiejętności praktycznych. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach finansów i rachunkowości w biznesie, czy też finansów i rachunkowości sektora publicznego. Z wszechstronnym wykształceniem będą mogli odnaleźć się między innymi w przedsiębiorstwach o różnych formach organizacyjnych, biurach doradztwa podatkowego, czy międzynarodowych korporacjach finansowych.

 

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu oparte są na bogatym programie nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • analiza finansowa,
 • przepływy pieniężne,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • rachunek kosztów w procesie podejmowania decyzji,
 • rachunkowość informatyczna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: czytania i przetwarzania danych statystycznych, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, oceny zjawisk finansowych zachodzących w gospodarce i podmiotach gospodarczych, wykonywania analiz finansowych, wyceniania wartości jednostek gospodarczych, sporządzania i analizy ocen rankingowych i ratingowych, oceniania projektów inwestycyjnych, zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa, pozyskiwania źródeł finansowania przedsiębiorstwa.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, posiadając umiejętności księgowania operacji gospodarczych, zarządzania finansami, przeprowadzania analizy ekonomiczno- finansowej, doradztwa finansowego i inwestycyjnego, czy doradztwa podatkowego będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach rachunkowych, pionach finansowych przedsiębiorstw, działach rachunkowości, firmach brokerskich, instytucjach kontrolingu finansowego, izbach skarbowych, urzędach celnych.

 

Opinie

Studia w zakresie finansów i rachunkowości to popularna przestrzeń kształcenia, która zawsze będzie potrzebna, aby rozwijać kolejne pokolenia specjalistów. Zdobywać doświadczenie w tej materii można w wielu miejscach, ale z racji niemałego wyboru uczelni czasami trudno jest zdecydować się na tę jedną, najlepszą. Planując naukę w Poznaniu warto dowiedzieć się- jakie ma Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu opinie? Daria, studentka Finansów i rachunkowości mówi:

„Wybrałam studia w WSHIU, ponieważ wykładowcami są doświadczeni praktycy, specjaliści w swoich dziedzinach. To gwarancja zdobycia wysokiej jakości wiedzy, ale również przyjemność, jeśli zajęcia prowadzą uznane osoby z branży. „

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Poznań

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Handlu i Usług:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • księgowania operacji gospodarczych,
 • zarządzania finansami,
 • przeprowadzania analizy ekonomiczno- finansowej,
 • doradztwa finansowego i inwestycyjnego,
 • doradztwa podatkowego,
 • sporządzania i analizy ocen rankingowych i ratingowych,
 • oceniania projektów inwestycyjnych,
 • przetwarzania danych statystycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach rachunkowych,
 • pionach finansowych przedsiębiorstw,
 • działach rachunkowości,
 • firmach brokerskich,
 • instytucjach kontrolingu finansowego,
 • izbach skarbowych,
 • urzędach celnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Komentarze (0)