Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

02.02.2022

Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w UE KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość nastawiony jest na pozyskanie obszernej wiedzy z zakresu współczesnych finansów i rachunkowości, z naciskiem położonym na mechanizmy finansowe, które obecne są na rynkach finansowych i mają wpływ na  funkcjonowanie instytucji finansowych, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych. W toku studiów studenci zaznajamiają się z zasadami funkcjonowania rynków finansowych, emisją i obrotem instrumentami finansowymi, finansowymi zasadami działania instytucji kredytowych, czy zasadami opodatkowania jednostek gospodarczych. Oprócz tego, rozwijają się w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań finansowych.

Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość wyróżniają się szczegółową wiedzą oraz licznymi umiejętnościami. Takie połączenie stanowi przepustkę do rozpoczęcia pracy, a osoby z dyplomem w kieszeni mogą pracować na przykład jako księgowi, doradcy podatkowi, analitycy i doradcy finansowi, czy specjaliści z zakresu ubezpieczeń.

 

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz instytucji ubezpieczeniowych, finansowych, funkcjonowania rynków finansowych i wykorzystywania ich instrumentów. Studenci uczą się przygotowania informacji finansowych, ich analizowania, oceniania ryzyka, podejmowania trafnych decyzji finansowych, znajdowania optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych. 

Studenci akredytowanego programu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) w ramach standardowego toku studiów zaliczają przedmioty i zdają egzaminy, które dają prawo do zwolnień nawet z dziewięciu egzaminów ACCA, największej na świecie organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. 

Po ukończeniu kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, absolwenci znajdą zatrudnienie jako księgowi prowadzący ewidencję podatkową podmiotów gospodarczych, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, analitycy finansowi,  czy też niezależni eksperci w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach opinie? Rafał, student II- stopnia Finansów i rachunkowości mówi:

„Idąc na studia nie miałem wyraźnie sprecyzowanych planów odnośnie specjalności, w której chciałem się rozwijać. Dopiero później pomyślałem o tym, aby zrobić pożytek z tego, że zawsze byłem bardzo dobry z matematyki. I tak wybrałem Inżynierię finansową. Jeśli interesują was liczby, to będzie to dobry wybór.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Katowice

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowosć studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania rynków finansowych,
 • prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwa ubezpieczeniowego i usług ubezpieczeniowych,
 • identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej,
 • metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu projektami,
 • wspomagania procesów i decyzji biznesowych z wykorzystaniem systemów informatycznych,
 • ustalania i rozliczania podatków, 
 • praw i obowiązków podatnika i płatnika w zakresie rozliczeń publicznoprawnych,
 • procedur oraz praw i obowiązków podatnika w postępowaniu podatkowym. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach uniwersalnych i inwestycyjnych, 
 • funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
 • zakładzie ubezpieczeń społecznych, 
 • firmach doradztwa rachunkowego i podatkowego,
 • organizacjach społecznych,
 • administracji publicznej. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Filia UE w Rybniku

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Finanse i rachunkowość

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Finanse i rachunkowość

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zdecydowała o odstąpieniu od egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia w tym roku akademickim. Kandydaci są kwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komentarze (0)