Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

30.01.2022

Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w UMCS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rynki finansowe
 • planowanie finansowe
 • kreowanie przedsiębiorczości
 • systemy podatkowe
 • zaawansowane techniki finansowania przedsiębiorstw
 • prawo finansowe

 

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie to 80 kierunków. Jednym z nich są Finanse i rachunkowość, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy kierunkowej, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie to przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. 

Lista przedmiotów, które należy zaliczyć w trakcie studiów nie jest najkrótsza, a widnieją niej, między innymi, takie zagadnienia jak: rynki finansowe, planowanie finansowe, kreowanie przedsiębiorczości, systemy podatkowe, zaawansowane techniki finansowania przedsiębiorstw, prawo finansowe. Realizowane przedmioty mają stanowić podstawę do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, prognozowania zjawisk gospodarczych, prawidłowego przeprowadzania analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, przeprowadzania oceny efektywności projektów gospodarczych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent może wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, biurach rachunkowych, bankach, zakładach ubezpieczeń, instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej opinie? Paulina, studentka II- stopnia Finansów i rachunkowości mówi: „Gdy szłam na studia pierwszego stopnia, ciągle powtarzałam sobie:

„Nie dam rady, nie dam rady.”…A teraz, za chwilę będę kończyć studia i rozpoczynać własną drogę zawodową. UMCS to jedna z najlepszych uczelni w Polsce, tak mówili mi wszyscy znajomi, przyjaciele, nawet rodzina. Bez wahania więc aplikowałam na studia.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Lublin

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania analizy sytuacji finansowej instytucji i formułowania działań naprawczych,
 • mierzenia ryzyka bankowego,
 • rozliczania podatków,
 • funkcjonowania systemu rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji,
 • sprawozdawczości i analizy finansowej,
 • kompleksowej obsługi finansowo- księgowej,
 • działania mechanizmu rynkowego,
 • przeprowadzania oceny efektywności projektów gospodarczych. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • biurach rachunkowych, bankach i zakładach ubezpieczeń,
 • instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacje na podstawie rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), ścisłych i przyrodniczych (matematyka, informatyka) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypadku gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)