Budownictwo – Politechnika Poznańska 2021

Studia na kierunku budownictwo na Politechnice Poznańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geometria wykreślna z perspektywą
 • mechanika budowli
 • budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
 • ergonomia
 • komputerowe wspomaganie projektowania

 

Politechnika Poznańska to łącznie 27 kierunków. Jednym z nich jest Budownictwo, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do projektowania i kierowania wykonawstwem podstawowych, a następnie złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. 

Lista przedmiotów do zaliczenia w trakcie nauki nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi takie zagadnienia jak: wytrzymałość materiałów, praktyka geodezyjna, technologia robót budowlanych, metody obliczeniowe, organizacja produkcji budowlanej, komputerowe wspomaganie projektowania, geometria wykreślna, mechanika gruntów, ekonomika budownictwa. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent Budownictwa może wykorzystać w biurze konstrukcyjno- projektowym, przedsiębiorstwie wykonawczym, nadzorze budowlanym, wytwórni elementów budowlanych.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Politechnika Poznańska opinie? Szymon student II- stopnia Budownictwa mówi:

„Zawsze lepiej budować niż burzyć, prawda? Ale budować trzeba umieć. Dlaczego wybrałem Budownictwo na kierunek swoich studiów? Od dziecka interesowały mnie drapacze chmur, albo budynki o dziwnej konstrukcji. Pomyślałem, że jak będę dorosły to też, chociaż jeden taki budynek wybuduje. No, to teraz dążę do spełnienia tego marzenia.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

Budownictwo studia Poznań

Budownictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji produkcji budowlanej,
 • projektowania różnych obiektów budownictwa,
 • inżynierii ruchu drogowego,
 • organizacji i planowania budowy,
 • nowoczesnych technologii wznoszenia obiektów budowlanych,
 • komputerowego wspomagania organizacji i planowania budowy,
 • przygotowania kalkulacji budowlanych, 
 • kierowania zespołami ludzkimi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo na Politechnice Poznańskiej może  znaleźć zatrudnienie w:

 • biurze konstrukcyjno- projektowym,
 • przedsiębiorstwie wykonawczym,
 • nadzorze budowlanym,
 • wytwórni elementów budowlanych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych, 
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest wynik testu kwalifikacyjnego weryfikującego wiedzę, umiejętności i kompetencje kandydata z zakresu studiów pierwszego stopnia (liczba punktów uzyskanych z testu kompetencji: 0-60 pkt.), średnia ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (liczba punktów uzyskana ze średniej ocen za studia pierwszego stopnia: 0-40 pkt.).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Studia na Politechnice Poznańskiej to marzenie wielu kandydatów. W jaki sposób je spełnić? To prostsze niż się wydaje. Wystarczy tylko spełnić określone wymagania, podzielone na kilka elementów. Pierwszym z nich jest założenie indywidualnego konta w specjalnym internetowym systemie rekrutacyjnym.

Każdy kandydat, przy pomocy własnego profilu, wprowadza niezbędne dane osobowe, wpisuje uzyskane wyniki maturalne, wnosi opłatę rekrutacyjną. Posiadając konto w systemie nie musimy obawiać się o to, że któryś z elementów nas ominie, bądź nie zostaniemy o czymś poinformowani. Jedyne o czym trzeba pamiętać, to terminowość wykonywanych rekrutacyjnych poleceń.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, który musi złożyć każdy, kto otrzymał wiadomość o zakwalifikowaniu na studia. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że ankieta osobowa będzie podpisana własnoręcznie przez kandydata. O jakie dokumenty dokładnie chodzi? Między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Każdy kandydat na Budownictwo wnosi opłatę rekrutacyjną, czyli opłaca przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Wysokość opłaty należy dokładnie sprawdzić, a informację o wyznaczonej kwocie oraz koncie bankowym otrzymamy w jednej z zakładek naszego systemu rekrutacyjnego. Co ważne, brak opłaty rekrutacyjnej sprawi, że nie będziemy brani pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Do grona przedmiotów kwalifikacyjnych na kierunek Budownictwo należą: fizyka, matematyka, informatyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Oczekiwanie na wyniki rekrutacji może być stresujące, ale każdy kandydat może upewnić się, czy jego nerwy rzeczywiście są uzasadnione. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych na studia na Politechnice Poznańskiej to specjalny wzór rankingowy, dzięki któremu można obliczyć swoje szanse na rekrutacyjny sukces. Wystarczy tylko poprawnie użyć podanego wzoru.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Uczestnictwo w różnorodnych olimpiadach i konkursach posiada wyłącznie zalety. Poszerzamy wiadomości, rozwijamy umiejętności, a w przypadku sukcesów możemy ułatwić sobie drogę na studia. W procesie kwalifikacyjnym na Budownictwo brane pod uwagę są następujące konkursy i olimpiady ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku budownictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektura i budownictwo w Poznaniu

Politechnika Poznańska kierunki

Jakie są kierunki architektura i budownictwo w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

 

Komentarze (0)