Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Politechnika Opolska - kierunki studiów

Automatyka i robotyka – Politechnika Opolska

Politechnika Opolska to 26 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Automatyka i robotyka, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do podjęcia pracy związanych z eksploatacją, uruchamianiem  i projektowaniem systemów automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i pozaprzemysłowych, systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Automatyka i robotyka na Politechnice Opolskiej to umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania komputerów oraz sterowników cyfrowych, jak również wykorzystania sieci komputerowych oraz urządzeń zewnętrznych. 

Istotą nauki jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie zagadnień teoretycznych obejmujących: identyfikację liniowych i nieliniowych systemów dynamicznych, modelowanie ciągłych i dyskretnych systemów sterowania, zastosowanie zaawansowanych technik sterowania, również opartych na metodach i narzędziach sztucznej inteligencji oraz teorię oraz metody optymalizacji jedno- i wielokryterialnej. 

Oprócz kluczowych, najściślej związanych z tematyką studiów przedmiotów, studenci Automatyki i robotyki na Politechnice Opolskiej zapoznają się także z elementami ekonomii, zarządzania, socjologii i prawa, które mają za zadanie poszerzyć umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, co przyda się w ich życiu zawodowym. Zdobytą wiedzę absolwenci mogą wykorzystać jako projektanci układów i systemów sterowania bazujących na technice mikroprocesorowej i komputerowej, jako specjalista eksploatacji układów i systemów sterowania, specjalista systemów pomiarowych, czy też specjalista systemów informatycznych w różnych działach gospodarki.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Opolska opinie? Grzegorz, student II- stopnia Automatyki i robotyki mówi:

„Na układy nie ma rady- w taki żartobliwy sposób tłumaczę sobie dlaczego wybrałem Automatykę i robotykę. Po prostu nie mogłem inaczej. Nie potrafię wyobrazić sobie, że robię coś innego i gdzie indziej. Studia na Politechnice Opolskiej to początek, mam nadzieję, długiej i fascynującej drogi.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Automatykę i robotykę na Politechnice Opolskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • modelowania, identyfikacji oraz symulacji systemów dynamicznych,
 • projektowania i analizy systemów sterowania dyskretnego i ciągłego,
 • implementacji metod sztucznej inteligencji w systemach automatyki i robotyki,
 • programowania systemów mikroprocesorowych i układów programowalnych,
 • projektowania, budowy i optymalizacji układów robotyki, 
 • projektowania i programowania aplikacji webowych do celów przemysłowych,
 • projektowania przemysłowych sieci komputerowych,
 • weryfikacji i walidacji systemów sterowania z wykorzystaniem metod symulacyjnych,
 • rozwiązywania problemów sterowania z zastosowaniem sterowników programowalnych PLC,
 • zarządzania zespołami ludzkimi, 
 • projektowania mikroprocesorowych systemów sterowania automatów i robotów,
 • wdrażania oraz konfiguracji komputerowych systemów sterowania w instalacjach przemysłowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Automatyka i robotyka:

Absolwent kierunku Automatyka i robotyka na Politechnice Opolskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • jako projektant i programista układów automatycznego sterowania,
 • jako projektant aplikacji baz danych w przemyśle,
 • jako projektant przemysłowych sieci komputerowych,
 • jako projektant systemów informatycznych dla współczesnego przemysłu. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku automatyka i robotyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Opolu

Politechnika Opolska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Opolu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

 

 

Komentarze (0)