Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

12.01.2022

Finanse i rachunkowość – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w SGGW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • statystyka
 • geografia ekonomiczna
 • rynki finansowe
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • polityka pieniężna
 • portfel inwestycyjny
 • doradztwo finansowe

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to 45 kierunków kształcenia. Jednym z nich są Finanse i rachunkowość, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Studenci przygotowują się do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych. Finanse i rachunkowość w SGGW to także przygotowanie do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej w tym zakresie.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: matematyka, statystyka, geografia ekonomiczna, rynki finansowe, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, polityka pieniężna, portfel inwestycyjny, doradztwo finansowe.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Finansów i rachunkowości w SGGW mogą wykorzystać w działach finansowych i księgowości, instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, instytucjach rachunkowych, agencjach konsultingowych, placówkach naukowo- badawczych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego opinie? Filip student II- stopnia Finansów i rachunkowości mówi:

„Studiuję Finanse i rachunkowość bo nie chcę się zamykać w jednym obszarze zawodowym. Ten kierunek daje mi możliwości podjęcia pracy w różnych rejonach związanych z finansami, branżą ubezpieczeń, czy giełdą. Taką opcję polecam wszystkim tym, którzy tak jak ja mają więcej niż jeden pomysł na swoją karierę zawodową.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Warszawa

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

Finanse i rachunkowość studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad i teorii ekonomii,
 • gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów,
 • metod pozyskiwania i przetwarzania danych właściwych dla nauk ekonomicznych,
 • funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
 • teorii i metod badawczych z dziedziny nauk ekonomicznych,
 • tworzenia i rozwoju form działalności,
 • finansowania działalności gospodarczej i projektów inwestycyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach finansowych i bankach,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • giełdach i biurach maklerskich,
 • instytucjach rachunkowych,
 • agencjach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach agrobiznesu,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • placówkach naukowo-badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Studia związane z finansami niemal od zawsze wydawały się perspektywiczne. Nie dziwi więc bardzo długa lista kandydatów, marzących o dostaniu się na Finanse i rachunkowość. Swoje marzenia mogą oni zacząć realizować już na początku czerwca, kiedy to rusza oficjalne postępowanie kwalifikacyjne. Pierwszym krokiem jaki muszą wykonać jest założenie indywidualnego konta w systemie SOK, czyli Systemie Obsługi Kandydatów. Zakończenie tego etapu kończy się za zwyczaj na początku ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne są zestawem różnych dokumentów, które muszą złożyć osoby powiadomione o zakwalifikowaniu na pierwszy rok. Takie dokumenty można dostarczyć na uczelnię osobiście, lecz istnieje także możliwość wysłania ich pocztą, bądź kurierem. Jedyną zasadą, której trzeba bezwzględnie przestrzegać jest czas. Każdy kandydat ma określony termin na dostarczenie dokumentów i nie wolno go przekroczyć. W zestawie dokumentów rekrutacyjnych znajdują się ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjne można wnosić od razu po założeniu konta w Systemie Obsługi Kandydata. W jednej z zakładek podany jest numer konta bankowego, na który należy tę opłatę wnieść. Przelew opłaty rekrutacyjnej może zostać zrobiony z dowolnego konta albo rachunku. Wpłata jest identyfikowana na podstawie indywidualnego numeru konta kandydata i przypisywana automatycznie do właściwej osoby  ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Chcąc dostać się na Finanse i rachunkowość musimy na pierwszym miejscu stawiać matematykę. Jakie przedmioty liczą się jeszcze w postępowaniu kwalifikacyjnym? Język obcy nowożytny, język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W procesie rekrutacji na omawiany przez nas kierunek brane są pod uwagę następujące konkursy i olimpiady ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)