Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

31.01.2022

Finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w WSEI LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • podstawy prawa
 • analiza danych w biznesie i finansach
 • finanse publiczne i rynki finansowe
 • audyt i kontrola wewnętrzna
 • zarządzanie projektami
 • teoria i praktyka podatkowa

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to 13 kierunków kształcenia. Jednym z nich są Finanse i rachunkowość, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość jest uzyskanie wiedzy oraz nabycie umiejętności niezbędnych do profesjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstw. Studenci uczą się planować przychody, kontrolować koszty przedsiębiorstwa i dbać o jego płynność finansową. Finansowe i rachunkowość w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie to zrozumienie zjawisk finansowych oraz rozwijanie zdolności do oceny wpływu poszczególnych zjawisk na sytuację finansową podmiotów gospodarujących.  

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: zarządzanie przedsiębiorstwem, podstawy prawa, analiza danych w biznesie i finansach, finanse publiczne i rynki finansowe, audyt i kontrola wewnętrzna, zarządzanie projektami, teoria i praktyka podatkowa.

Zdobytą wiedze i rozwinięte umiejętności, absolwenci Finansów i rachunkowości mogą wykorzystać w administracji biurowej, biurach rachunkowych, instytucjach finansowych, organizacjach pozarządowych, firmach ubezpieczeniowych.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie opinie? Ewelina, studentka Finansów i rachunkowości mówi:

„Studia na kierunku Finanse i rachunkowość to najkrótsza droga do świata finansów. Studiuję akurat na tym kierunku i na tej uczelni, bo chcę w przyszłości zająć się doradztwem finansowym i podatkowym. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, jak sama nazwa wskazuje, bardzo dobrze przygotuje mnie do rozpoczęcia zawodowego życia.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Lublin

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wyceny instrumentów finansowych,
 • pozyskiwania kapitału,
 • oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • kontroli kosztów przedsiębiorstwa,
 • zasad działania jednostek sektora finansów publicznych, poboru podatków i dystrybucji środków publicznych,
 • projektowania systemów pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa,
 • przetwarzania i analizy dużych danych,
 • konstruowania programów motywacyjnego wynagradzania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie:

 • w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w urzędach i izbach skarbowych,
 • w urzędach kontroli skarbowej,
 • w międzynarodowych i krajowych przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych i spedycyjnych,
 • w domach maklerskich,
 • w funduszach inwestycyjnych,
 • w firmach pośrednictwa finansowego,
 • w izbach celnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Komentarze (0)