Psychologia

Psychologia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - kierunki studiów

Psychologia - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2021

Studia na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Biologiczne podstawy zachowań
 • Moduł psychologiczny
 • Statystyka w psychologii
 • Historia myśli psychologicznej
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Procesy poznawcze

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to 13 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Psychologia, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.  

Istotą kształcenia kierunku Psychologia jest skoncentrowanie się na opisie, wyjaśnianiu, wspomaganiu i korygowaniu zachowania człowieka jako jednostki oraz grup społecznych. Studenci uczą się posługiwać terminologią naukową, aparatem metodologicznym oraz zróżnicowanymi strategiami i formami działań praktycznych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Psychologii mogą wykorzystać w poradniach pedagogiczno- psychologicznych, ośrodkach doradztwa zawodowego, ośrodkach badania opinii publicznej, ośrodkach diagnostycznych, ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie opinie? Karolina, studentka III- roku Psychologii mówi:

„Studia psychologiczne mnie otworzyły. Kiedyś byłam raczej cichą, zamkniętą osobą, a teraz po latach nauki wiem jak komunikować się z kimś, kto potrzebuje pomocy, niezależnie od tego czy jest to dziecko czy osoba starsza. Psychologia to złożona dziedzina, dlatego na zajęciach poznajemy różne zagadnienia, począwszy od socjologii po psychoonkologię. Czy polecam ten kierunek? Tak.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikowania i diagnozowania czynników ryzyka i czynników chroniących,
 • wspierania człowieka zmagającego się z doświadczeniem zagrożenia i choroby,
 • stymulowania osobistej odpowiedzialności za jakość życia,
 • kreowania wizerunku instytucji,
 • zarządzania różnorodnymi strategiami marketingowymi,
 • zarządzania konfliktami,
 • prowadzenia doradztwa zawodowego dla dorosłych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach reklamowych,
 • firmach handlowych i marketingowych,
 • firmach doradczo-konsultingowych,
 • ośrodkach sportu i rekreacji,
 • szkołach o profilu sportowym,
 • placówkach wychowawczych,
 • placówkach resocjalizacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia na kierunku psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)