• ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  typ studiów: I stopnia I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat licencjat

  Najważniejszym założeniem nauki jest zdobycie wiedzy z obszaru nauk społecznych, co stanowi podstawę przygotowania do aktywnego uczestnictwa w procesie administrowania w ramach podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego. Studenci uczą się rozwiązywać problemy natury zawodowej, komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy, posługiwać się dostępnymi środkami informacji, oraz organizować i kierować zespołem ludzi. Administracja w AHE to także realizowanie projektu kreatywnego, czyli uczestnictwo w konwersatoriach i warsztatach, mających na celu rozwijanie umiejętności, oraz wykształcenie zdolności analitycznego i abstrakcyjnego myślenia.

  W programie nauczania zawarto następujące przedmioty: historia administracji, konstytucyjny system organów państwa, ustrój samorządu terytorialnego, postępowanie administracyjne, prawo gospodarcze publiczne, polityka społeczna, prawo organizacji międzynarodowych. A co po studiach? Absolwenci Administracji w AHE znajdą zatrudnienie jako urzędnik jednostek samorządu terytorialnego, specjalista z zakresu zastosowań informatyki w administracji, pracownik biurowy kancelarii prawniczych, urzędnik biura rachunkowego, pracownik działu personalnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja samorządowa
  • Doradztwo podatkowe
  • E-administracja
  • Broker innowacji
  • Prawo pracy w polsce i ue
  • Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja samorządowa
  • Doradztwo podatkowe
  • E-administracja
  • Broker innowacji
  • Prawo pracy w polsce i ue
  • Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Opinie (2)

Andrzej Ocena odpowiedz

Oczywiście, że tak. W końcu dzisiaj jesteście w stanie znaleźć taki kierunek, który będzie Wam w pełni odpowiadał. Administracja na AHE to dobry wybór, szczególnie jeśli później chcecie pracować w tej branzy. Pomyślcie nad tym i sami sprawdźcie, jak może się to sprawdzić.

wojetti Ocena odpowiedz

Studia w AHE to przygotowanie do dorosłego, aktywnego życia zawodowego. Wiedzę zdobywam nie tylko podczas zajęć, ale także przez uczestnictwo w kole naukowym, w którym realizujemy ciekawe projekty naukowe. Daję AHE piątkę z plusem


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:


ONLINE


Studia I stopnia: