• ARCHITEKTURA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier architekt magister inżynier architekt inżynier architekt magister inżynier architekt

  Kierunek Architektura w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie realizowany jest na Wydziale Architektury. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem wielu zagadnień z zakresu historii i teorii architektury, sztuk pięknych, budownictwa, technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli, oraz projektowania architektonicznego. Studenci poznają przepisy techniczno- budowlane, metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego, a także zasady kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi.

  Studia na kierunku Architektura w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Projektowanie architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne (na pierwszym stopniu).

  Specjalność Projektowanie architektoniczne zakłada pozyskanie wiedzy na temat projektowania obiektów architektonicznych, zwłaszcza obiektów o złożonych funkcjach skali ze szczególnym uwzględnieniem relacji z otoczeniem.

  Specjalność Projektowanie urbanistyczne zakłada rozwijanie warsztatu pozwalającego na tworzenie ładu przestrzennego i pogłębianie umiejętności kształtowania kompozycji przestrzennej.   

  Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: projektowanie wnętrz, efektywność inwestycji budowlanych, budownictwo komunikacyjne, historia sztuki, grafika inżynierska, fizyka budowli, budownictwo ogólne, prawo budowlane, planowanie miast, architektura współczesna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Architektury w WSEiZ będą mogli wykorzystać w pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej lub instytucjach naukowo-badawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie urbanistyczne
  • Projektowanie architektoniczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie urbanistyczne
  • Projektowanie architektoniczne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Opinie (1)

student Ocena odpowiedz

WSEiZ to nowoczesna uczelnia, dająca studentowi wiele swobody i dbająca o rozwój jego wyobraźni, a ta na studiach architektonicznych jest bardzo ważna


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: