ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303

e-mail: info@vistula.edu.pl;

rekrutacja@vistula.edu.pl

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303

e-mail: info@vistula.edu.pl;

rekrutacja@vistula.edu.pl

 • ADMINISTROWANIE FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe w zakresie administrowania funduszami unijnymi, skoncentrowane są na wykształceniu u słuchaczy praktycznych umiejętności aplikowania o środki unijne i rozliczania funduszy unijnych w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Obejmują też informacje na temat propozycji dotyczących perspektyw budżetowych na lata 2021-2027.

  Program studiów dedykowany jest wyłącznie tematyce funduszy unijnych. Do udziału w studiach podyplomowych szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na odbyciu profesjonalnych studiów. Zgromadzone doświadczenie wykładowców ma ogromny wpływ na jakość przekazywanych Słuchaczom kwalifikacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych „Audyt i Kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce” jest przekazanie aktualnej oraz praktycznej wiedzy na temat szeroko rozumianych zagadnień związanych z audytem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem kontroli w zarówno w sektorze publicznym jak i w prywatnym.

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych, które pozwolą absolwentowi w sposób profesjonalny realizować zadania związane z dokonywaniem audytu wewnętrznego i kontroli w administracji oraz przedsiębiorstwach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUCATIONAL ADVANCEMENT PROGRAM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  This postgraduate program is addressed to university graduates who want to raise their teaching qualifications in order to undertake teaching in European countries. The program is open to diploma holders who do not have enough ECTS credits. Its completion will require obtaining a credit for individual courses on the basis of attendance or an exam, project or homework. Students who complete all the courses will receive a postgraduate diploma.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - Z AKREDYTACJĄ ACCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nasza Uczelnia jako jedna z niewielu uczelni w Polsce ma pełen zakres akredytacji ACCA. Dzięki posiadaniu akredytacji ACCA absolwenci kierunku finanse i rachunkowość mają możliwość zdobycia zwolnień ze wszystkich egzaminów ACCA na poziomie Fundamentals.

  Dzięki temu mogą szybciej rozpocząć proces zdobycia kwalifikacji zawodowej ACCA i stać się członkiem tej międzynarodowej organizacji certyfikującej specjalistów z zakresu rachunkowości oraz finansów. Nasi studenci dzięki tej akredytacji łatwiej zdobywają pracę, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Akredytacja ACCA jest przyznawana tylko tym uczelniom, których programy i egzaminy spełniają wysokie wymagania stawiane przez tę organizację.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FULL-STACK DATA SCIENCE PROGRAM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie i Magnimind Academy w Dolinie Krzemowej oferują możliwość wzięcia udziału w dwutorowym, certyfikowanym programie studiów podyplomowych. Celem wspólnie opracowanego programu jest kształcenie zespołów technicznych o umiejętnościach pozwalających na zaspokojenie specyficznych potrzeb firm w branży.

  Na rynku pracy istnieje wysokie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych analityków danych. Przepaść między popytem na specjalistów w tym obszarze a zasobami jest ogromna. Dzięki oferowanym przez nas studiom podyplomowym, które uwzględniają lokalne potrzeby i uwarunkowania, możesz wypełnić tę lukę, ucząc się od naukowców i inżynierów z Doliny Krzemowej. Nasz program wyposaży Cię w najważniejsze, niezbędne umiejętności i narzędzia wymagane przez najlepsze firmy na świecie.

  Program obejmuje kursy z zakresu analizy danych (Data Analytics), programowania Python, wizualizacji danych, zastosowania uczenia maszynowego (Applied Machine Learning ) i uczenia głębokiego (Deep Learning), a także seminaria i praktykę rozmów kwalifikacyjnych. Zyskasz kompletną wiedzę z zakresu najnowszych technologii i przygotowanie do wejścia na rynek pracy. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  This postgraduate program is addressed to university graduates who want to raise their teaching qualifications and information technology skills in order to undertake teaching in European countries. The program is open to diploma holders who do not have enough ECTS credits. Its completion will require obtaining a credit for individual courses on the basis of attendance or an exam, project or homework. Students who complete all the courses will receive a postgraduate diploma.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INFORMATION TECHNOLOGY TECHNIQUES - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  This postgraduate program is addressed to university graduates who want to raise their information technology qualifications and undertake teaching in European countries. The program is open to diploma holders who do not have enough ECTS credits. Its completion will require obtaining a credit for individual courses on the basis of attendance or an exam, project or homework. Students who complete all the courses will receive a postgraduate diploma.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INFORMATION TECHNOLOGY WITH MATHEMATICS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  This postgraduate program is addressed to university graduates who want to raise their teaching qualifications and expand knowledge in the area of mathematics in order to undertake teaching in European countries. The program is open to diploma holders who do not have enough ECTS credits. Its completion will require obtaining a credit for individual courses on the basis of attendance or an exam, project or homework. Students who complete all the courses will receive a postgraduate diploma.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMUNIKACJA TECHNICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Komunikacja techniczna jest to dziedzina zajmująca się przekładaniem trudnej, technicznej wiedzy na język zrozumiały dla zwykłego użytkownika. Na co dzień jest to profesja ludzi, którzy zajmują się tworzeniem instrukcji, plików pomocy, procedur czy raportów, czyli specjalistów pracujących na stanowiskach takich jak „Technical Writer”, „Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej”, „Dokumentalista”, „Technical Editor”, “User Assistance Specialist” itp.

  Każdy system informatyczny, aplikacja mobilna czy urządzenie jest dostarczane z towarzyszącą dokumentacją, instrukcjami lub plikami pomocy. Zapotrzebowanie na dokumentację dobrej jakości stale rośnie, dlatego pojawia się coraz więcej ofert pracy dla Technical Writerów.

  Studia podyplomowe na naszej uczelni są pierwszymi w Polsce, które praktycznie przygotowują do wykonywania tego typu pracy. Jest to doskonała okazja dla absolwentów filologii do wykorzystania umiejętności językowych w zastosowaniach technicznych oraz rozpoczęcia pracy w sektorze technologii IT czy przemysłu. Studia kończą się międzynarodowym certyfikatem ITCQF (International Technical Communication Qualifications Foundation).

  Kierunek ten powstał w efekcie ścisłej współpracy z grupą doświadczonych praktyków zajmujących się zarządzaniem dokumentacją techniczną w projektach technologicznych oraz rekrutacją i edukacją Technical Writerów oraz trenerów technicznych. Stworzyliśmy go w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie ze strony biznesu (niedobór wykwalifikowanych specjalistów na rynku pracy) oraz słuchaczy (brak uczelni i kierunków przygotowujących praktycznie do podjęcia pracy w branży komunikacji technicznej).

  Partnerami kierunku są firmy MadCap, Atlassian, Syncro Soft, DREDAR, organizacja certyfikująca ITCQF oraz portal Techwriter.pl

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MATHEMATICS EDUCATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  This postgraduate program is addressed to university graduates who want to undertake teaching in European countries improve their pedagogical qualifications and extend mathematical knowledge. The program is open to diploma holders who do not have enough ECTS credits. Its completion will require obtaining a credit for individual courses on the basis of attendance or an exam, project or homework. Students who complete all the courses will receive a postgraduate diploma.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER TRANSPORTU DROGOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są dla osób, które chcą zarządzać przedsiębiorstwem lub prowadzić własną firmę w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy. Studia podyplomowe Menedżer transportu drogowego pomogą zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Po jego uzyskaniu można świadczyć usługi w skali nie tylko krajowej, ale także międzynarodowej.

  Studia prowadzone są pod patronatem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i zapewniają każdemu słuchaczowi specjalistyczną wiedzę potrzebną do legalnego oraz świadomego funkcjonowania w branży transportu drogowego. Podczas dwóch semestrów studiów przekazujemy wiedzę z zakresu prawa cywilnego, handlowego, pracy i przepisów socjalnych kierowców w transporcie, prawa podatkowego oraz finansowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwem drogowym, a przede wszystkim nowymi unijnymi warunkami dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.

  Absolwenci studiów podyplomowych Menedżer transportu drogowego dysponują wysokim poziomem wiedzy, wystarczającej do uzyskania kompetencji zawodowych. Uzyskują Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie drogowym Osób/Rzeczy. Jest on istotny, gdyż otwiera większe szanse na zatrudnienie i świadczenie usług także poza granicami Polski – we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  Absolwenci studiów podyplomowych Menedżer transportu drogowego są zwolnieni z całości egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Osób/Rzeczy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I JAKO DRUGIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W związku ze zmieniającą się sytuacją społeczną i ekonomiczną jesteśmy świadkami rosnącego zainteresowania nauką języka polskiego jako obcego lub drugiego. Rośnie liczba obcokrajowców przybywających do Polski w związku z pracą, zamieszkujących Polskę na stałe oraz Polaków powracających z zagranicy z urodzonymi tam lub przebywającymi wiele lat dziećmi. To wszystko stwarza osobom zainteresowanym nauczaniem języka polskiego nowe i interesujące możliwości, ale również stawia przed nimi nowe, niełatwe wyzwania.

  Decydując się na studia podyplomowe na kierunku metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego, nauczysz się, jak efektywnie przekazywać tajniki języka polskiego pragnącym się go nauczyć obcokrajowcom, jakich metod i technik pracy używać, jak zorganizować pracę w klasie wielojęzycznej oraz czym różni się nauczanie języka polskiego jako języka ojczystego i obcego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • METODYKA NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauczanie języków obcych to jeden z kluczowych obszarów funkcjonowania współczesnej edukacji. Znajomość języków to bowiem konkretna umiejętność przekładająca się na sukces człowieka. W jego osiągnieciu pomaga nauczyciel, od którego oczekuje się solidnego przygotowania merytorycznego w zakresie językoznawstwa, psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki językowej. Jego misja zawodowa to ustawiczna praca nad przełamywaniem barier u uczących się oraz wskazywanie im możliwie najlepszych dróg do osiągania wyższych poziomów kompetencji językowej i kulturowej.

  Nowoczesne kształcenie nauczyciela to rozwijanie jego talentu w zakresie pracy z innym człowiekiem. To rozbudzanie jego kreatywności i zachęcanie do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych w zakresie współpracy z innymi.

  Tak sformułowana filozofia przyświeca naszym kwalifikacyjnym studiom podyplomowym z Metodyki nauczania języków obcych. Nasza oferta adresowana jest do Wszystkich zainteresowanych pracą w charakterze nauczyciela , którzy nie posiadają jeszcze pełnych kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu stosownych przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po ukończeniu studiów otrzymają Państwo kwalifikacje formalne, pozwalające na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela języka obcego w szkolnictwie zinstytucjonalizowanym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RZECZOZNAWSTWO POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do osób współpracujących z podmiotami zajmującymi się naprawami pojazdów, maszyn i urządzeń, likwidacją szkód w pojazdach,  maszynach i urządzeniach, rzeczoznawców, firm leasingowych, kancelarii prawnych specjalizujących się głownie w prawie rodzinnym i spadkowym, kancelarii odszkodowawczych oraz wszystkich zainteresowanych uzyskaniem nowych kompetencji dotyczących rzeczoznawstwa a także dla wszystkich reprezentantów wolnego zawodu rzeczoznawcy majątkowego, którzy chcą rozszerzać swoją wiedzę.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula w odpowiedzi na rynkowe zapotrzebowania wykwalifikowanych testerów otworzyła kierunek Testowanie Oprogramowania w ramach studiów podyplomowych. Jest on idealną propozycją zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową w świecie IT, jak i tych, które zamierzają poszerzyć swoje kompetencje w dziedzinie wytwarzania i kontroli jakości systemów software’owych.

  Celem studiów jest przekazanie praktycznych umiejętności, które umożliwią znalezienie pracy w charakterze osoby kontrolującej jakość oprogramowania, a także pozwolą na przystąpienie do międzynarodowego egzaminu na certyfikat testera ISTQB. Decydując się na ten kierunek, zostaniesz specjalistą w zakresie:

  • weryfikacji i walidacji oprogramowania,
  • wykrywania nieprawidłowości funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (np. w zakresie wydajności, niezawodności i użyteczności),
  • zapobiegania awariom oprogramowania i identyfikacji przyczyn ich występowania,
  • zapewnienia jakości (Quality Assurance),
  • mierzenia i kontroli jakości (Quality Control).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE, JĘZYK ANGIELSKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Na studia podyplomowe Tłumaczenia Specjalistyczne zapraszamy wszystkich, którzy spełniają poniższe warunki:

  • Posiadają znajomość jednego z następujących języków co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski.
  • Posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, a do tego pragną zgłębiać warsztat translatologiczny.

  Podczas dwóch semestrów otrzymasz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w charakterze tłumacza tekstów medycznych, prawniczych, ekonomicznych czy technicznych. Stawiamy na praktyczność przekazywanej wiedzy, co oznacza, że poznasz terminologię prawniczą, ekonomiczną, unijną bądź techniczną języka, który Cię interesuje. Dowiesz się także, czym są strategie tłumaczeniowe, jak wyglądają metodologia pracy tłumacza i podstawy prawne zawodu, a także zapoznasz się z wybranymi zagadnieniami z kultury języka polskiego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Opinie (0)