ul. Śniadeckich 3

70-224 Szczecin

Tel.: 91 422 58 58

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl

ul. Śniadeckich 3

70-224 Szczecin

Tel.: 91 422 58 58

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
  • Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem rodzinnym
  • Andragogika z doradztwem personalno-zawodowym
  • Terapia pedagogiczna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
  • Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem rodzinnym
  • Andragogika z doradztwem personalno-zawodowym
  • Terapia pedagogiczna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: