ul. Sportowa 29 

41-506 Chorzów 

Tel.: tel. 32 349 84 74, 

fax. 32 349 84 56

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

ul. Sportowa 29 

41-506 Chorzów 

Tel.: tel. 32 349 84 74, 

fax. 32 349 84 56

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
  • Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z elementami pomocy społecznej
  • Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią zajęciową
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
  • Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z elementami pomocy społecznej
  • Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią zajęciową
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym
  • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
  • Resocjalizacja i socjoterapia

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Opinie (0)