• LINGWISTYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kształcenie na kierunku Lingwistyka stosowana w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych w odniesieniu do tłumaczeń ustnych i pisemnych. Studia prowadzą do przygotowania tłumaczy symultanicznych i konsekutywnych, pracowników firm zagranicznych, wydawnictw oraz mediów. Studenci zdobywają wiedzę językową konieczną do interpretacji tekstów specjalistycznych oraz nabywają umiejętność tłumaczenia różnych gatunków tekstów.

  Studenci Lingwistyki stosowanej w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu pozyskują przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza. Co ważne, pozyskują wiedzę nie tylko na temat technik translacyjnych, ale również dotyczącą tego, w jakiej odległości od mówcy stawać, w jakiej pozycji, jakie znaczenie mają gesty, jak dana kultura warunkuje pewne zachowania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Opinie (0)