• ACCA – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe ACCA – Finanse i Rachunkowość umożliwiają podwyższenie kwalifikacji, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy w obszarze szeroko rozumianych finansów i rachunkowości wraz z możliwością zdobycia prestiżowej kwalifikacji ACCA. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ADMINISTROWANIE FUNDUSZAMI UNIJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia, w przeciwieństwie do innych kierunków akademickich, skoncentrowane są na wykształceniu u słuchaczy praktycznych umiejętności pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych w latach 2014-2020 oraz propozycji dotyczących perspektyw budżetowych na lata 2021-2027. Jesteśmy pierwszym i na bieżąco aktualizowanym kierunkiem studiów poświęconym wyłącznie problematyce funduszy unijnych. Nasz program weryfikowany od ponad 10 lat jest wyznacznikiem standardu dla podobnych kierunków studiów prowadzonych w naszej uczelni i poza nią.

  Grupą docelową, do której adresowane są Studia są:

  • właściciele i pracownicy przedsiębiorstw prywatnych planujących wykorzystanie środków unijnych,
  • pracownicy administracji państwowej i terenowej różnego szczebla,
  • pracownicy organizacji pozarządowych,
  • osoby planujące w przyszłości prowadzić działalność doradczą w zakresie wykorzystania funduszy unijnych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA CONTROLLINGU FINANSOWEGO W GRUPACH KAPITAŁOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem sudiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom praktycznie realizować proces operacyjnego jak i strategicznego controllingu finansowego w przedsiębiorstwie oraz w grupie kapitałowej poprzez wybór właściwych narzędzi analitycznych rachunku kosztów, przygotowanie budżetów finansowych, monitorowanie ich wykonania oraz przygotowanie  informacji finansowych na potrzeby decyzyjne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA ENERGETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, w Zakładzie Prawa Gospodarczego utworzone zostały Podyplomowe Studia Akademia Energetyki. Studia są skierowane do osób związanych z szeroko pojętym sektorem energetyki. Studia mają charakter unikatowy i zostały ukształtowane tak, aby obejmowały interdyscyplinarną wiedzę konieczną dla osoby aktywnej w jakichkolwiek projektach dotyczących branży energetycznej oraz aby zdobyte przez słuchaczy kompetencje mogły być przez nich swobodnie wykorzystywane w realizacji wszelkich zadań oraz przy sprawowaniu wszelkich funkcji związanych z energetyką (w szczególności menedżerów od średniego do najwyższego szczebla, członków rad nadzorczych, doradców inwestycyjnych, analityków inwestycyjnych i bankowych, urzędników od średniego do najwyższego szczebla) w przedsiębiorstwach branży energetycznej, funduszach inwestycyjnych, bankach, administracji państwowej i samorządowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA FINANSÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zapraszamy na nasze nowe studia podyplomowe poświęcone problematyce finansów samorządowych. Program studiów powstał w odpowiedzi na aktualne problemy zgłaszane przez praktyków samorządowych. Omówią je zaproszeni wykładowcy – osoby z dużą wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi. Nasze zajęcia to nie tylko wykłady, to także konwersatoria, prowadzone za aktywnym udziałem słuchaczy oraz warsztaty na bazie których można rozwiązywać bieżące problemy gospodarowania finansami samorządowymi. Naszym atutem jest otwartość i miła atmosfera podczas spotkań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA MENEDŻERSKA - NOWOCZESNA PRAKTYKA ZARZĄDZANIA FIRMĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom studiów wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów i logistyki – głównie w jej aspektach praktycznych, jak też kształtowanie postaw i umiejętności menedżerskich. Zdobyte kompetencje mają umożliwić absolwentom studiów myślenie kategoriami przedsiębiorstwa jako całości zorientowanej na wzrost i rozwój, widzenie przedsiębiorstwa z coraz szerszej perspektywy i nowoczesne zarządzanie nim w nowej gospodarce, w warunkach nasilającej się konkurencji na rynku krajowym i na rynkach międzynarodowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA SPÓŁEK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Katedra Prawa Gospodarczego SGH (obecnie Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, Zakład Prawa Gospodarczego) prowadziła w latach 2001-2008 Podyplomowe Studia Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek. W 2008 roku utworzono Podyplomowe Studia Akademia Spółek, stanowiące rozwiniętą i wzbogaconą formę poprzednich edycji Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek. Podczas ośmiu edycji Podyplomowych Studiów Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek oraz VIII edycji Podyplomowych Studiów Akademia Spółek, studia te zgromadziły prawie 1000 słuchaczy (m.in. z: PKN ORLEN S.A., PZU S.A., ITI, Kancelarii Prawniczej Domański Zakrzewski Palinka, PGNiG, Kancelarii Pociej Dubois, Dewey & LeBoeuf Grzesiak, Anwil S.A., KDPW S.A., Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Shell Gas Polska SA, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Finansów, Pekao S.A., Grupy Azoty, Agencji Rozwoju Przemysłu, Grupy Medicover, PGE, Colian SA, PricewaterhouseCoopers). Z satysfakcją pragniemy poinformować, że nowa formuła studiów o nazwie Akademia Spółek, stanowiąca rozwiniętą i wzbogaconą formę poprzednich edycji, spotkała się z wielkim zainteresowaniem, co objawiło się bardzo dużą liczbą kandydatów i słuchaczy. Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że uczestnictwo adwokatów w podyplomowych studiach AKADEMIA SPÓŁEK organizowanych przez Zakład Prawa Gospodarczego SGH spełnia kryteria określone w uchwale NRA z dnia 19 listopada 2011 r. o doskonaleniu zawodowym adwokatów jako wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALITYKA I ROBOTYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Analityka i Robotyzacja Procesów Biznesowych zapewniają uczestnikom bez wykształcenia informatycznego możliwość nabycia nowoczesnych kompetencji niezbędnych do implementacji strategii transformacji cyfrowej i robotyzacji procesów biznesowych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT ŚLEDCZY - RACHUNKOWOŚĆ I KONTROLA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Audyt Śledczy - Rachunkowość i Kontrola adresowane są do osób pragnących swoją pracę zawodową wiązać z działaniami w obszarze audytu śledczego, prowadzonego zarówno w ramach wewnętrznych struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, jak i przez przedsiębiorstwa takie usługi świadczące na zasadzie outsourcingu. Studia stwarzają możliwość zdobycia unikatowych kompetencji. Łączą bowiem bogato ilustrowany (analizami przypadków) przekaz wiedzy z obszarów prawa odnoszącego się do nadużyć gospodarczych, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, rachunkowości finansowej i zarządczej z warsztatowym ćwiczeniem umiejętności, kluczowych dla profesjonalnego prowadzenia audytu śledczego. W czasie studiów prezentowane i stosowane są metody, narzędzia i techniki audytu śledczego zarówno prewencyjnego jak i reaktywnego. Omawiane są narzędzia automatyzacji wykrywania nadużyć i identyfikowania obszarów oznaczanych „czerwonymi flagami”.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​​Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i kształtowanie umiejętności, które umożliwią skuteczne i efektywne inwestowanie na rynkach finansowych. Słuchacze wykorzystają zdobyte kompetencje w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz w budowaniu portfeli inwestycyjnych na rynkach finansowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM MSP W DOBIE KRYZYSU I KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Współpracy z Sektorem MSP w Dobie Kryzysu i Koniunktury Gospodarczej mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu identyfikacji i zabezpieczenia ryzyk związanych z funkcjonowaniem MSP, w tym w szczególności w obszarze finansów, podatków i rachunkowości. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BLOCKCHAIN: BIZNES, PRAWO, TECHNOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Blockchain: Biznes, Prawo, Technologia to pierwsze i jedyne w Polsce studia kompleksowo ujmujące aspekty biznesowe, techniczne i prawne oraz zastosowania rejestrów rozproszonych (blockchain/DLT), w szczególności: zdecentralizowane finanse (DeFi), tokenizację.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CORPORATE GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  The challenges business professionals face mean it is vital to have the right knowledge and skills. The Collegium of Management and Finance is delighted to introduce the ‘CORPORATE GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE MANAGEMENT’ studies , which is a newly developed comprehensive training program. The program was designed by a selected group of specialists and faculty members from Warsaw School of Economics.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Gospodarka Przestrzenna dają kompleksowe przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w licznych podmiotach specjalizujących się w problematyce gospodarki przestrzennej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HR BIZNES PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia HR Biznes Partner są pierwszymi w Polsce studiami podyplomowymi, które zostały skonstruowane w oparciu o koncepcję Urlicha który w swoim modelu określa pięć obszarów aktywności HR BP. HR BP to po pierwsze ekspert w obszarze HR oraz partner strategiczny w jednostce biznesowej firmy. Pełni on też rolę agenta zmian w obszarze HR, inicjatora i realizatora rozwoju kapitału ludzkiego oraz rzecznika pracownika jednostki biznesowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom kompleksowo potraktowanej problematyki systemowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, a w konsekwencji przygotowanie ich do roli menedżera jakości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ - TEORIA - PRAKTYKA - PERSPEKTYWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - teoria - praktyka - perspektywy są odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez sektor tych przedsiębiorstw, w tym notowanych na giełdach papierów wartościowych, które są zobligowane do prowadzenia rachunkowości według zasad obowiązujących w Polsce i określonych w postaci Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej na podstawie stosownego Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiej. Studia stwarzają możliwość pozyskania kompetencji ważnych w pracy w działach finansowo-księgowych i innych, w podmiotach gospodarczych, które już stosują albo ich potencjał wskazuje na to że niebawem będą stosowały MSSF. Od kandydatów nie jest wymagana jakakolwiek znajomość MSSF. Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania rachunkowości może być tu pomocna, chociaż studia te wiedzę i umiejętności rozwijają i systematyzują. Oznacza to, iż absolwent Studiów może podjąć pracę w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, w którym jest ona prowadzona w rozbudowanej strukturze organizacyjnej i funkcjonalnej. Może być także w stanie taką pracę organizować lub monitorować.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEGOCJACJE I MEDIACJE W BIZNESIE I STOSUNKACH PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Podyplomowych Studiów Negocjacje i Mediacje w Biznesie i Stosunkach Pracy jest rozwinięcie umiejętności rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji i mediacji w przedsiębiorstwach i innych organizacjach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEGOCJACJE I MEDIACJE W BIZNESIE I STOSUNKACH PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Podyplomowych Studiów Negocjacje i Mediacje w Biznesie i Stosunkach Pracy jest rozwinięcie umiejętności rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji i mediacji w przedsiębiorstwach i innych organizacjach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OPODATKOWANIE MIĘDZYNARODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Opodatkowanie Międzynarodowe pozwolą lepiej zrozumieć istotę międzynarodowego prawa i planowania podatkowego, a przez to ułatwią absolwentom poruszanie się w skomplikowanym świecie zarządzania podatkami w erze BEPS 1.0 i BEPS 2.0.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODSTAWY PRAWNO - EKONOMICZNE PROCESU INWESTYCYJNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​​Celem studiów jest zapoznanie uczestników ze skomplikowanymi, regulacjami dotyczącymi procesu inwestycyjnego w Polsce oraz zasadami finansowania inwestycji. Studia adresowane są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe i zawodowo zajmują się lub zamierzają zajmować się zagadnieniami z zakresu procesu inwestycyjnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO I EKONOMIA RYNKU KAPITAŁOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego skupione są na zagadnieniach szczegółowych prawa rynku kapitałowego, a uzupełnieniem wykładów prawniczych jest wprowadzenie do zagadnień finansów oraz ekonomicznej analizy prawa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO I GOSPODARKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Prawo i Gospodarka Samorządu Terytorialnego dają możliwość zdobycia szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności dającej się zastosować w wielu płaszczyznach funkcjonowania samorządu terytorialnego mającą zastosowanie na różnych stanowiskach pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PUBLIC RELATIONS I STRATEGICZNE KOMUNIKOWANIE W FIRMACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Public Relations i Strategiczne Komunikowanie w Firmach mają na celu pokazanie znaczenia całego procesu komunikacji i powiązań pomiędzy jej elementami, by móc zaplanować strategię komunikacyjną i ją zrealizować w sposób maksymalnie efektywny. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest kształcenie pracowników finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biur rachunkowych oraz kadry kierowniczej w zakresie aktualnej wiedzy z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa oraz nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych podmiotach rachunkowości. Zajęcia koncentrują się na polskim prawie bilansowym oraz na Dyrektywach Unii Europejskiej i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I KONTROLA W SEKTORZE PUBLICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Rachunkowość i Kontrola w Sektorze Publicznym mają na celu przygotowanie do pracy w służbach finansowo–księgowych jednostek sektora finansów publicznych oraz w zespołach kontroli wewnętrznej (audytu) i w jednostkach wykonujących funkcje kontrolne. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ROCZNE STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami i praktycznych umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów menedżerskich niezbędnych współczesnym menedżerom.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA CEN TRANSFEROWYCH I ZARZĄDZANIA PODATKAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami przekazują wiedzę na temat istoty i znaczenia podatków wobec globalizacji gospodarek, zwiększającego się znaczenia przedsiębiorstw międzynarodowych i mechanizmów regulacyjnych alokację zysków między państwami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA DLA MENEDŻERÓW MOTORYZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia dla Menedżerów Motoryzacji łączą wiedzę teoretyczną z praktycznym podejściem i pomagają menedżerom branży motoryzacyjnej zdobyć wiedzę o rynku i różnych jego aspektach i przygotować się na zmieniające się wyzwania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA LIDERÓW ZARZĄDZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Liderów Zarządzania mają na celu rozwinięcie kompetencji liderów w przedsiębiorstwach dzięki wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami i umiejętnościom w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnieniem roli lidera w zespole.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MARKETINGU I STRATEGII MARKETINGOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Marketingu i Strategii Marketingowych mają na celu przekazanie wydatnie wzbogaconej wiedzy o marketingu i strategiach marketingowych, którą można wykorzystywać w prowadzeniu i doskonaleniu działalności zawodowej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MENEDŻERÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Menedżerów Samorządu Terytorialnego są adresowane do osób zainteresowanych problematyką ekonomiczno-finansową samorządu terytorialnego, w tym przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MENEDŻERSKIE DLA DEWELOPERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów umożliwiają rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia analizy oraz zarządzania strategicznego i operacyjnego w przedsiębiorstwach z branży deweloperskiej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Podatkowe dostarczają praktycznej i aktualnej wiedzy z zakresu podatków, uwzględniającej nie tylko przepisy aktów prawnych, ale również poglądy doktryny jak i orzecznictwo sądowo-administracyjne czy organów podatkowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Ubezpieczeń Gospodarczych mają na celu zapoznanie z mechanizmami regulującymi funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń, dokonując przy tym szczegółowej analizy rynku ubezpieczeniowego oraz przedstawiając aktualne trendy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Windykacji Należności mają na celu zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z windykowaniem należności, których odzyskiwanie jest ważnym źródłem bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Zarządzania i Marketingu mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania (w tym finansów i rachunkowości) oraz marketingu istotnych do pełnienia funkcji specjalisty i menedżera marketingu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI OCHRONY ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia są nakierowane na kształcenie menedżerów i poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania organizacjami ochrony zdrowia wraz ze zmieniającymi się potrzebami edukacyjnymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do zarządzania złożonymi przedsięwzięciami (projektami) realizowanymi na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa i na zlecenie klientów. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Zarządzania Sprzedażą pozwalają na poznanie reguł rządzących współczesną sprzedażą, zdobycie wiedzy o tworzeniu i zarządzaniu zespołami i strukturami sprzedaży, a także na zrozumienie zasad działania kanałów sprzedaży.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE W CYFROWEJ RZECZYWISTOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Zrównoważony Rozwój i Odpowiedzialne Zarządzanie w Cyfrowej Rzeczywistości skierowane są do osób chcących przygotować się do zarządzania firmami przyszłości z naciskiem na aspekty społeczne i środowiskowe i praktycznym podejściem do wdrażania rozwiązań cyfrowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze skomplikowanymi, zmieniającymi się, regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce z uwzględnieniem regulacji prawnych UE w tym zakresie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE AKTYWAMI I PASYWAMI W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH (ALM) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Zarządzanie Aktywami i Pasywami w Instytucjach Finansowych (ALM) mają na celu przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania aktywami i pasywami w instytucjach finansowych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym oferują przekrojowe spojrzenie na zarządzanie bankiem spółdzielczym we współczesnych realiach gospodarczych w partnerstwie z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BIZNESEM MEDYCZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, Zakład Prawa Gospodarczego uruchamia kolejną edycję Podyplomowych Studiów Zarządzanie Biznesem Medycznym. Studia są skierowane do szeroko pojętego sektora medyczno-farmaceutycznego.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE FRANCZYZĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Zarządzanie Franczyzą obejmują rozwój kompetencji biznesowych i strategicznych oraz opanowanie wszechstronnych narzędzi niezbędnych liderom franczyzy w budowie i ekspansji rynkowej przedsiębiorstw.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Zarządzanie Gospodarką Odpadami mają na celu przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zapraszamy Państwa na Podyplomowe Studia Zarządzanie i Finansowanie Infrastruktury Drogowej. Absolwentami naszych studiów są pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządów Dróg niższego szczebla. Studia nasze wyposażają w nowoczesną wiedzę z zakresu finansowania i zarządzania substancją drogową w Polsce. Zajęcia mają charakter interaktywny, uczą pracy w zespołach, przygotowania projektów, wyposażają w wiedzę z zakresu pozyskiwania środków na modernizację i rozwój drogownictwa w Polsce. Przedstawiają wieloaspektowo wyzwania zarządcze i organizacyjne w drogownictwie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE W SEKTORZE TRANSPORTU LOTNICZEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie nowoczesnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansowania i zarządzania w sektorze lotniczym, dotyczącej zarówno przewoźników lotniczych jak i zarządców infrastruktury lotniczej i systemów zabezpieczania ruchu lotniczego. Program studiów pozwala też na uzyskanie kompetencji poszerzających wąskie spectrum problematyki związanej z funkcjonowaniem sektora lotniczego w Polsce i na świecie, w tym w zakresie budowy kultury organizacyjnej firmy, sztuki negocjacji, zarządzania czasem i ludźmi. Jednym z celów szczegółowych jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu narzędzi i procedur pozyskiwania środków zewnętrznych w tym unijnych na rozwój infrastruktury lotniczej. Celem tych studiów jest też uświadomienie uczestnikom konieczności systemowego patrzenia na sektor lotniczy.​

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI – OD POMYSŁU DO KOMERCJALIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Zarządzanie Innowacjami – od Pomysłu do Komercjalizacji pomogą poznać narzędzia i techniki pracy kreatywnej oraz sposoby i dobre praktyki wdrażania projektów innowacyjnych i usprawnieniowych, a także rozwinąć kompetencje miękkie lidera innowacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Zarządzanie Płynnością Finansową Przedsiębiorstwa mają za zadanie pogłębić wiedzę przedsiębiorców i pracowników odpowiedzialnych za płynność finansową w przedsiębiorstwie oferując praktyczną wiedzę na temat nowoczesnych metod zarządzania płynnością.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI I USŁUGAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem programu jest:

  • ​Pokazanie odbiorcom podejść, metod i technik, według których powinna przebiegać organizacja zarządzania produktami. 
  • Pokazanie skutecznych i efektywnych metod tworzenia optymalnego portfela produktów. 
  • Dostarczenie uczestnikom efektywnych narzędzi pozwalających na kształtowanie relacji z otoczeniem, wpływanie na ich działania. 
  • Zajęcia mają w dużej mierze charakter praktyczny i opierają się na najlepszych praktykach organizacyjnych. 

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​​Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie identyfikacji, pomiaru i sterowania ryzykiem kredytowym z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i rozwiązań. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń w laboratorium komputerowym oraz seminarium.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Zarządzanie Ryzykiem w Instytucjach Finansowych oferują możliwość zdobycia dogłębnej i specjalistycznej wiedzy, a także nabycia umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Studia Zarządzanie Satysfakcją Klienta mają za zadanie kompleksowe przygotowanie swoich słuchaczy do pracy na stanowiskach związanych z obsługą klienta. Program zakłada podejmowanie tematów ściśle związanych planowanie projektów, aspektami prawnymi, narzędziami analizy. Absolwenci studiów będę posiadać wiedzę teoretyczną, a także przygotowanie praktyczne. 

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Zarządzanie Zakładem Ubezpieczeń mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i wykształcenie kadry specjalistów – aktualnych i przyszłych pracowników zakładów ubezpieczeń. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Opinie (0)