ul. Podchorążych 2

PL-30-084 Kraków

Tel.: +48126626273 - Sekretariat, Dyrektor IM UP

+48126626272 - Z-ca dyrektora ds Dydaktycznych

Fax: +48126372243

E-mail: instmat@up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2

PL-30-084 Kraków

Tel.: +48126626273 - Sekretariat, Dyrektor IM UP

+48126626272 - Z-ca dyrektora ds Dydaktycznych

Fax: +48126372243

E-mail: instmat@up.krakow.pl

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów matematyka

  Studia I stopnia

  Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku matematyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, na których niezbędna jest wiedza z zakresu matematyki teoretycznej i jej zastosowań. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i specyficznym.

  Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie, w zależności od wybranej specjalności nauczycielskiej, do nauczania zawodu nauczyciela matematyki lub matematyki z informatyką oraz do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły podstawowej.

  W przypadku wyboru specjalności nienauczycielskiej Analiza danych absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej. Studia na kierunku matematyka dostarczają szerokiej wiedzy matematycznej i kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi studiów pierwszego stopnia doskonalenie się w zakresie matematyki wyższej, a także podnoszenie kwalifikacji na kolejnych szczeblach edukacji.

  Studia II stopnia

  Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku matematyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających pogłębionej wiedzy z zakresu matematyki teoretycznej i jej zastosowań. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i specyficznym.

  Studia, w zależności od wyboru specjalności nauczycielskiej, mają za zadanie przygotować profesjonalną kadrę nauczycieli matematyki lub matematyki z informatyką dla szkół na różnych poziomach edukacji oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyka (nauczycielska)
  • Matematyka uniwersalna
  • Matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Matematyka (nauczycielska)
  • Matematyka uniwersalna
  • Matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Matematyka (nauczycielska)

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Matematyka (nauczycielska)

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest miejsce na liście rankingowej utworzonej w następujący sposób. O pozycji kandydata na liście decyduje przede wszystkim suma oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz liczby S.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)