ul. Arciszewskiego 22a

76-200 Słupsk

Telefon: 59 840 53 26 wew. 326

E-mail: filpol@apsl.edu.pl

ul. Arciszewskiego 22a

76-200 Słupsk

Telefon: 59 840 53 26 wew. 326

E-mail: filpol@apsl.edu.pl

 • FILOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów filologia

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia angielska - nauczycielska
  • Filologia angielska – translatoryczna
  • Filologia angielska – komunikacja w mediach
  • Filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce
  • Filologia rosyjska – język rosyjski w biznesie i turystyce
  • Filologia rosyjska – literacko-przekładoznawcza
  • Filologia rosyjska z językiem angielskim
  • Filologia rosyjska z nauczaniem języka polskiego jako obcego
  • Filologia germańska - nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia angielska - nauczycielska
  • Filologia angielska – translatoryczna
  • Filologia rosyjska z językiem angielskim
  • Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce
  • Filologia germańska - nauczycielska
  • Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce
  • Filologia angielska - komunikacja międzykulturowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Filologia angielska - nauczycielska
  • Filologia angielska – translatoryczna
  • Filologia angielska – komunikacja w mediach

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Filologia angielska - nauczycielska
  • Filologia angielska – translatoryczna
  • Filologia germańska - nauczycielska
  • Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce
  • Filologia angielska - komunikacja międzykulturowa

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie wyniku kwalifikacji i złożenia dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów filologia polska

  JAKIE UZYSKASZ KWALIFIKACJE?

  • Uzyskasz pełne przygotowanie w zakresie filologii polskiej,
  • zdobędziesz gruntowną wiedzę w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego,
  • będziesz posiadał nowoczesną wiedzę z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego,
  • uzyskasz teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej.

  GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?

  • w szkole podstawowej (po ukończeniu SDS również gimnazjalna i ponadgimnazjalna),
  • w placówkach kulturalno-oświatowe.

  Będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Nauczycielska z elementami diagnozy logopedycznej
  • Wydawniczo-redaktorska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Kultura współczesna

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu język polski oraz złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku

Opinie (0)