ul. Podklasztorna 117, 

25-717 Kielce

Tel.: +48 41 349 66 53

sztuka@ujk.edu.pl

ul. Podklasztorna 117, 

25-717 Kielce

Tel.: +48 41 349 66 53

sztuka@ujk.edu.pl

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Kielcach - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne artysty-muzyka, aktywnego twórcy i odtwórcy w zakresie sztuk muzycznych oraz uczestnika i organizatora kultury muzycznej. Potrafi realizować i upowszechniać kreacje artystyczne.
  Przygotowany jest do pełnienia społecznej funkcji artysty-muzyka, prowadzenia samodzielnej działalności twórczej, podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki, ośrodkach upowszechniania kultury muzycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest sprawdzian uzdolnień oraz konkurs świadectw.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów oraz ranking ocen.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SZTUKI PLASTYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Kielcach - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunek studiów sztuki plastyczne

  Kierunek sztuki plastyczne opiera się na wszechstronnym kształceniu artystycznym w obszarze sztuk plastycznych i prowadzi do uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie stosowania różnorodnych mediów artystycznych, w tym tradycyjnych form wypowiedzi jak: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, rzeźba, ale i opartych o współczesne techniki i technologie, jak: fotografia, multimedia, intermedia czy grafika projektowa.

  Uzupełnienie programu stanowią przedmioty z zakresu teorii, historii sztuki, sztuki współczesnej oraz zajęcia dotyczące animacji kultury wizualnej, których celem jest nabycie szerszej perspektywy poznawczej, rozwój postawy kreatywnej, otwartej na nowe wyzwania stawiane przed twórcami sztuki i podejmowania różnorakich ról związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie jako twórca.

  Program daje szansę na poszerzenie kompetencji w obszarach ułatwiających funkcjonowanie artyście na rynku pracy, w zawodach m.in. o istotnym znaczeniu dla rozwoju przemysłów kreatywnych regionu świętokrzyskiego, jak grafika projektowa, media cyfrowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest sprawdzian uzdolnień oraz konkurs świadectw.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów oraz ranking ocen.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • VISUAL ARTS

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Kielcach - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunek studiów visual arts

  Visual Arts course is based on comprehensive artistic education in the field of Visual Arts which results in gaining knowledge, abilities and social skills in the field of using varying art media, including artistic expressions such as: painting, drawing, printmaking, sculpture, and based on modern techniques and technologies: photography, multimedia, intermedia, graphic design.

  The programme is complemented by the subjects from the field of theory, art. history, contemporary art. and animation of visual culture, which serve the purpose of gaining a broader cognitive perspective, development of creative attitude, artists being open to new challenges and taking various roles related to functioning in a society as a creator. Programme provides an opportunity to expand competencies in a field of the functioning as an artist on the labour market, in a profession for example: of a great significance for development of creative industries in Świętokrzyskie region, such as graphic design, digital media.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs świadectw oraz kwalifikacja teczek.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów oraz ranking ocen.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WZORNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Kielcach - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunek studiów wzornictwo

  Kierunek wzornictwo opiera się na wszechstronnym kształceniu projektowym w obszarze wzornictwa i prowadzi do uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie stosowania różnorodnych technik i technologii projektowych, w tym wspomaganych narzędziami cyfrowymi.

  Uzupełnienie programu stanowią przedmioty z zakresu teorii, historii sztuki, historii wzornictwa, których celem jest nabycie szerszej perspektywy poznawczej, rozwój postawy kreatywnej, otwartej na nowe wyzwania stawiane projektantom i podejmowania różnorakich ról związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie jako twórca.

  Program daje szansę na poszerzenie kompetencji w obszarach ułatwiających funkcjonowanie artyście na rynku pracy, w zawodach m.in. o istotnym znaczeniu dla rozwoju przemysłów kreatywnych regionu świętokrzyskiego, jak komunikacja wizualna, projektowanie produktu, projektowanie tekstyliów użytkowych, projektowanie aplikacji i gier.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest kwalifikacja teczek oraz konkurs świadectw.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (5)

Ala Ocena odpowiedz

Polecam każdemu kto stoi przed wyborem uczelni

Marlena Ocena odpowiedz

Jestem studentką drugiego roku wzornictwa i największy plus to możliwość rozwoju indywidualnej działalności twórczej bez żadnych barier często stawianych przez wykładowców

Kamila Ocena odpowiedz

Wybór pedagogiki to był czysty przypadek, ale jeżeli miałabym wybierać jeszcze raz, teraz już ze świadomością ponownie wybór padłby na ten kierunek, który jest bardzo ciekawy

Michał Ocena odpowiedz

jak lubisz robić ciekawe rzeczy w życiu to wybór jest prosty: kryminologia stosowana

Kinga Ocena odpowiedz

Kadra jak i poziom całej uczelni jest wysoki, więc jak się zastanawiasz to zacznij tutaj studiować ;>