• VETERINARY MEDICINE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5,5 roku
  tytuł zawodowy: lekarz weterynarii

  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów veterinary medicine

  Study offering for veterinary medicine through the careful and competent selection of program content provides students of long-cycle Master’s degree program with:

  • knowledge, skills and competences required to describe rules and mechanisms underlining animal health, diagnose disease and implement therapy in a single animals or in a herd;
  • competence in protection of public health via monitoring of animal feed, animal production, production facilities, products of animal origin and distribution and transport of animals and products of animal origin;
  • competences in soft skills: problem solving, accumulation, elaboration, critical analysis and propagation of knowledge, working in the multidisciplinary team.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WETERYNARIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5,5 roku
  tytuł zawodowy: lekarz weterynarii
  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów weterynaria
  Studia weterynaryjne w SGGW od lat niezmiennie zajmują pierwsze miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. W 2019 roku EAEVE – członek Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ang. ENQA) przyznał Wydziałowi Medycyny Weterynaryjnej akredytację europejską. To zasługa zarówno doświadczonej kadry naukowej, jak i nowoczesnego, mocno rozbudowanego zaplecza dydaktycznego i naukowo- -badawczego.
  Studenci mają możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w zakresie nauk weterynaryjnych i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Klinika Małych Zwierząt, Laboratorium Analiz Molekularnych, Laboratorium Wirusologiczne, Pracownia Cytometryczna – to tylko kilka jednostek zaplecza naukowo-dydaktycznego.
  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty podstawowe umożliwiające dalsze kształcenie (biologia, chemia, anatomia, histologia i embriologia, fizjologia); przedmioty przedkliniczne (farmakologia, parazytologia, mikrobiologia); przedmioty kliniczne oraz z zakresu produkcji zwierzęcej i higieny żywności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Opinie (0)