• EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Krakowie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunek studiów edukacja techniczno-informatyczna

  Interesujesz się techniką i informatyką, chcesz pracować z nowymi technologiami, jednak czujesz w sobie żyłkę dydaktyka? „Edukacja Techniczno-Informatyczna” to wyjątkowy i innowacyjny kierunek, który łączy te dwie ścieżki.

  Studia gwarantują nie tylko zdobycie wiedzy i wykształcenia technicznego, ale dają również możliwość wyrobienia zdolności logicznego i kreatywnego myślenia oraz zaszczepiają ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Dodatkowo na studiach zdobędziesz niezbędne wykształcenie pedagogiczne, co umożliwi Ci przekazywanie wiedzy dalej. To daje Ci swobodny wybór miejsca pracy. Jako absolwent Edukacji Techniczno-Informatycznej możesz pracować jako specjalista, konsultant, szkoleniowiec lub dydaktyk.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA TECHNICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Krakowie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunek studiów informatyka techniczna

  Kierunek daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania, implementacji i zarządzania systemami komputerowymi stosowanymi w przemyśle oraz biznesie. Program studiów łączy zagadnienia ściśle informatyczne: algorytmy, języki programowania, bazy danych, sieci komputerowe z podstawami z zakresu matematyki i fizyki.

  Wprowadzamy w tajniki nowoczesnych technologii IT, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i Internetu rzeczy. Pomagamy w zdobyciu kompetencji, które umożliwiają łatwy start w zawodzie informatyka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA CIEPŁA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Krakowie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunek studiów inżynieria ciepła

  Odnawialne źródła energii, ochrona powietrza, kontrola emisji zanieczyszczeń, transformacja energetyczna oraz problemy gospodarki odpadami to tylko niektóre wyzwania, z którymi zmierzysz się w czasie studiowania Inżynierii Ciepła. W czasie studiów zdobędziesz wiedzę pozwalającą na dobór materiałów inżynierskich stosowanych w energetyce oraz nauczysz się sposobów zapobiegania degradacji tych materiałów.

  Zdobędziesz podstawy teoretyczne i praktyczną umiejętność obsługi grafiki inżynierskiej i projektowania z wykorzystaniem systemów CAD. Nabędziesz umiejętności zarządzania projektami oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Jako absolwent IC będziesz gotowy podjąć wyzwania dotyczące ochrony środowiska naturalnego, produkcji energii oraz jej racjonalnego zarządzania wsparte obliczeniami numerycznymi.

  Możliwości te uzyskasz dzięki poznanym zasadom termodynamiki oraz zdobytej wiedzy dotyczącej projektowania urządzeń energetycznych, wytwarzania i uszlachetniania biopaliw, ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Studia IC to nie tylko czas spędzony w sali wykładowej czy laboratorium, to szereg wyjazdów poznawczych do przedsiębiorstw takich jak: elektrownia, elektrociepłownia geotermalna, oczyszczalnia ścieków, spalarnia odpadów komunalnych, laboratorium odnawialnych źródeł energii i wiele innych!

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria ciepła brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA OBLICZENIOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Krakowie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunek studiów inżynieria obliczeniowa

  Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy z szeroko rozumianych dziedzin nauki związanych przede wszystkim z techniką, dając gwarancję tworzenia poprawnych merytorycznie modeli obliczeniowych oraz właściwej oceny wyników pod kątem zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami.

  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zespołach wysoko wykwalifikowanych programistów systemów obliczeniowych. Program studiów łączy zaawansowaną wiedzę informatyczną (projektowanie, analiza i implementacja specjalistycznej algorytmiki dla komputerów wysokiej wydajności) i matematyczną (tworzenie i analiza modeli matematycznych i numerycznych, ocena ryzyka oraz właściwości statystycznych i stochastycznych opracowanych rozwiązań).

  Ten unikatowy w Polsce kierunek studiów umożliwia pracę praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, w tym w motoryzacji, lotnictwie, technologiach kosmicznych, przemyśle wydobywczym lub w finansach i bankowości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria obliczeniowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • METALURGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Krakowie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunek studiów metalurgia

  Metalurgia to jedyny kierunek w Polsce dający specjalistyczną wiedzę na temat wytwarzania stali. Kształcimy z zakresu przetwórstwa metali i stopów, recyklingu metali i utylizacji odpadów technologicznych (gospodarka w obiegu zamkniętym), techniki cieplnej, podstaw automatyki przemysłowej (Przemysł 4.0), ekologii i ochrony środowiska, modelowania i komputerowego wspomagania prac inżynierskich, druku 3D wyrobów metalowych czy wreszcie logistyki i zarządzania produkcją.

  Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle metalurgicznym i pokrewnych (m.in. motoryzacyjnym, energetycznym, lotniczym), laboratoriach specjalistycznych, biurach projektowych (CAD-CAM-CAE), jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku metalurgia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZAAWANSOWANE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Krakowie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunek studiów zaawansowane materiały inżynierskie (sukcesor kierunku Inżynieria Materiałowa WIMiIP)

  Zapotrzebowanie nowoczesnego przemysłu na kadrę inżynierską posiadającą wysokospecjalistyczną wiedzę z zakresu zaawansowanych materiałów inżynierskich wpłynęło na uruchomienie nowego (unikatowego) kierunku kształcenia pod nazwą Zaawansowane Materiały Inżynierskie, który jest modyfikacją kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzonego na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, zaliczanego do najlepszych kierunków materiałowych oferowanych przez uczelnie wyższe w Polsce, o czym świadczą czołowe miejsca w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”.

  Zaawansowane Materiały Inżynierskie to interdyscyplinarny kierunek studiów wchodzący w obszar dyscypliny inżynieria materiałowa, łączący wybrane obszary fizyki, chemii, informatyki, biologii czy nawet medycyny. Dziedziny te umożliwiają zrozumienie procesów związanych z wytwarzaniem materiałów, ich właściwościami, metodami kształtowania struktury oraz jakością materiałów. Kierunek Zaawansowane Materiały Inżynierskie łączy różne dziedziny przemysłu od elektroniki, poprzez medycynę aż po energetykę, lotnictwo i nowoczesne technologie kosmiczne.

  Zaawansowane Materiały Inżynierskie to kierunek wybiegający w przyszłość, a zdobyta w czasie studiów wiedza jest i będzie wykorzystywana niemal we wszystkich gałęziach przemysłu m.in. energetycznym, lotniczym, elektronicznym czy medycznym. Dzięki temu, po studiach możesz podjąć pracę w różnych branżach przemysłu, wykorzystujących nowoczesne zaawansowane materiały inżynierskie.

  Świat, który nas otacza oraz przedmioty którymi posługujemy się na co dzień zbudowane są z materiałów, a nauka o budowie, właściwościach i technologii ich wytwarzania to inżynieria materiałowa. Postęp techniczny w nowoczesnym społeczeństwie wymusza zastosowanie materiałów o coraz to bardziej złożonych i nie osiągalnych w dotychczasowych materiałach właściwościach.

  Aby ten cel osiągnąć musimy wykształcić nowoczesnego inżyniera materiałowego, którego zadaniem będzie projektowanie i planowanie procesów związanych z kształtowaniem, przetwarzaniem oraz wytwarzaniem nowoczesnych i zaawansowanych innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych w oparciu o konkretne dla danych zastosowań wymagania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zaawansowane materiały inżynierskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Opinie (0)