ul. Lwowska 1

87-100 Toruń

tel. +48 56 61 12 585

tel./fax +48 56 61 12 586

e-mail: dwnozi@umk.pl

www.geo.umk.pl

ul. Lwowska 1

87-100 Toruń

tel. +48 56 61 12 585

tel./fax +48 56 61 12 586

e-mail: dwnozi@umk.pl

www.geo.umk.pl

 • GEOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów geografia
  Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dyscyplina wiedzy. Łączy ona zagadnienia przyrodnicze (geografia fizyczna) ze społecznymi (geografia społeczno-ekonomiczna). Zajmuje się nie tylko analizą rozmieszczenia obiektów czy zjawisk na Ziemi, ale także badaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wpływu człowieka na nie.
  Studia geograficzne uczą pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych przestrzennych do celów badawczych i aplikacyjnych. W ostatnich latach, ze względu na dynamicznie rozwijające się narzędzia gromadzenia i analizy danych przestrzennych (systemy informacji geograficznej), widać rosnącą popularność geografii jako atrakcyjnego kierunku studiów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOINFORMACJA ŚRODOWISKOWA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów geoinformacja środowiskowa
  Geoinformacja środowiskowa w proponowanej formule to unikalne w skali kraju, interdyscyplinarne połączenie wiedzy geograficznej, geodezyjno-kartograficznej oraz informatycznej w celu wykształcenia wysokiej klasy specjalistów, którzy będą przygotowani do kompleksowej analizy stanu i zasobów środowiska geograficznego oraz zarządzania informacją o jego komponentach nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i geomatycznymi.
  Po ukończeniu kierunku absolwent dysponuje rozległą wiedzą z zakresu środowiska geograficznego i jego komponentów, systemów informacji geograficznej oraz odznacza się unikalnym doświadczeniem łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami geoinformatycznymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów gospodarka przestrzenna
  Gospodarka przestrzenna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, pozwalającym na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji przestrzeni w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego poziomu lokalnego i regionalnego.
  Program kształcenia wykorzystuje wiedzę nauk technicznych (architektura i urbanistyka, geodezja i kartografia), przyrodniczych (geografia, geologia, ochrona środowiska) i społecznych (prawo, ekonomia, socjologia, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji). Studenci w trakcie zajęć są przygotowywani do rozwiązywania problemów zrównoważonego rozwoju, kształtowania i zarządzania przestrzenią. W ramach realizacji programu studiów studenci uzyskają kompetencje inżynierskie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GEOZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

  Celem kształcenia na kierunku studiów gospodarka przestrzenna i geozarządzanie jest przygotowanie specjalistów z zakresu rozwoju przestrzennego poziomu regionalnego i lokalnego, dla administracji publicznej (rządowej i samorządowej), instytucji pozarządowych oraz gospodarki w zakresie polityki i planowania przestrzennego oraz ochrony i zarządzania przestrzenią.

  Kierunek gospodarka przestrzenna i geozarządzanie oferuje studentom nowoczesne interdyscyplinarne studia magisterskie, łączące wiedzę teoretyczną i praktyczną z czterech obszarów kształcenia. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z zakresu gospodarki przestrzennej, geografii, architektury i urbanistyki, ekonomii i zarządzania, z udziałem praktyków i pracowników instytucji samorządowych. Duża ilość zajęć praktycznych – ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów, ćwiczeń terenowych oraz praktyk – gwarantuje zdobycie umiejętności wysoko cenionych i poszukiwanych na rynku pracy.

  Absolwenci będą przygotowani do skutecznego rozwiązywania nowych i trudnych problemów pojawiających się na styku procesów gospodarczych i społecznych w różnych skalach przestrzennych. Program studiów uwzględnia potrzeby rynku pracy oraz oczekiwania instytucji samorządowych i państwowych, tworzących i zarządzających infrastrukturą społeczno-gospodarczą regionu oraz kraju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów turystyka i rekreacja
  Turystyka i rekreacja to studia dla osób dynamicznych, aktywnych, pełnych pomysłów i ciekawych świata. Turystyka i rekreacja to prężnie rozwijające się sektory gospodarki w Polsce, Europie i na świecie.
  Dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne daje wiele możliwości zdobycia interesującej pracy o dużych perspektywach, jak również pozwoli na samorealizowanie się w różnych formach działalności gospodarczej i społecznej. Absolwenci turystyki i rekreacji to przyszli menedżerowie, rezydenci, piloci, animatorzy, agenci, organizatorzy, wykładowcy, instruktorzy i trenerzy o szerokich kompetencjach zawodowych.
   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opinie (2)

Olga Smoleńska Ocena odpowiedz

Polecam w szczególności kierunek Turystyka i Rekreacja oraz Sport&Wellness, z wieloma praktycznymi zajęciami, zajęciami teoretyczno-badawczymi na wysokim poziomie i doświadczoną kadrą!

Marcin Ocena odpowiedz

Bardzo prężnie działający wydział z szeroką ofertą dydaktyczną. Gorąco polecam!