Uniwersytet Szczeciński

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

tel. (+48) 91 444 1801

fax (+48) 91 444 1925

https://efz.usz.edu.pl/

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Uniwersytet Szczeciński

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

tel. (+48) 91 444 1801

fax (+48) 91 444 1925

https://efz.usz.edu.pl/

 • BRANDING MIAST I REGIONÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów branding miast i regionów

  Student kierunku branding miast i regionów przekona się sam, jak rozbudowane i ważne jest dbanie o wizerunek i komunikację miast i regionów. Absolwent dowie się, że warto jest być jednym z pierwszych specjalistów w tej dziedzinie i poznać tajniki prowadzenia brandingu miast i regionów!

  Nauczysz się: 

  • podstawowych narzędzi i form interakcji miast i regionów z otoczeniem, w tym nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych,
  • zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w szczególności funkcjonowania rynku usług specjalistycznych związanych z kreowaniem marek lokalnych lub promocją miast i regionów,
  • wykrywać, inwentaryzować i waloryzować zasoby rozwojowe jednostek terytorialnych oraz oceniać ich użyteczność w procesach kreowania marek,
  • zasad przygotowywania opracowań diagnostycznych i projektowych na potrzeby brandingu miast i regionów, planowania i realizowania adekwatnych przedsięwzięć i kampanii promocyjnych oraz organizacji niezbędnego wsparcia finansowego i informacyjnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kreowanie marek lokalnych
  • Promocja miast i regionów

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menadżer brandingu miast i regionów
  • Menadżer wizerunku i promocji miast i regionów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kreowanie marek lokalnych
  • Promocja miast i regionów

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menadżer brandingu miast i regionów
  • Menadżer wizerunku i promocji miast i regionów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku branding miast i regionów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia: ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ECONOMICS AND IT APPLICATIONS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów economics and it applications
  Economics and IT Applications jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim. Zasadniczy cel kształcenia to wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy zarówno krajowym, jak i międzynarodowym poprzez przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których podstawowym językiem komunikacji jest język angielski.
  Studia te zapewniają również praktyczne przygotowanie absolwentów w zakresie zastosowania nowoczesnych aplikacji teleinformatycznych w pracy w przedsiębiorstwach na poziomie kadry zarządzającej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku economics and it applications brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język angielski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów ekonomia

  Kierunek, którego ukończenie gwarantuje absolwentom satysfakcjonujące życie zawodowe i otwiera drzwi do kariery tak szeroko, jak to możliwe. Program studiów pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na kształtowanie osobowości oraz umiejętności takich, jak szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów oraz elastyczność na rynku pracy i odwaga w podejmowaniu zadań, których oczekuje każdy pracodawca. Absolwenci są przygotowani do zatrudnienia na każdym szczeblu zarządzania, co wzmacnia ich pozycję na lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • podejmować efektywne decyzje, stosując wiedzę ekonomiczną oraz nowoczesne systemy informatyczne,
  • jak dokonywać analiz mikro- i makroekonomicznych przy zastosowaniu określonych narzędzi, w tym informatycznych,
  • dokonywać selekcji informacji niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji w warunkach ryzyka i niepewności,
  • tworzenia modeli biznesowych oraz pracy w zespole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomia menedżerska
  • Analityk gospodarczy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityk biznesu
  • Decyzje menedżerskie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia menedżerska
  • Analityk gospodarczy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityk biznesu
  • Decyzje menedżerskie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; w przypadku studiów stacjonarnych: ocena na dyplomie oraz średnia z przebiegu studiów; w przypadku studiów niestacjonarnych: ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów finanse i rachunkowość
  Większość pracodawców potrzebuje specjalistów z zakresu finansów oraz rachunkowości. Program kierunku finanse i rachunkowość uwzględnia ich oczekiwania i dlatego od wielu lat jest najchętniej wybieranym kierunkiem studiów ekonomicznych w Szczecinie. 
  Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnych firm, np. biur rachunkowych czy doradztwa finansowego, oraz – po spełnieniu dodatkowych wymagań – również działalności w sferze auditingu oraz doradztwa podatkowego. Absolwenci mogą również ubiegać się o prestiżowe uprawnienia zawodowe, na przykład o tytuł biegłego rewidenta, doradcy podatkowego czy dyplomowanego księgowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
  • Doradztwo finansowe i bankowość
  • Finanse przedsiębiorstwa i podatki

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Controlling i rachunkowość zarządcza
  • Rachunkowość finansowa i auditing
  • Inwestowanie na rynkach finansowych
  • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
  • Applied finance

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
  • Doradztwo finansowe i bankowość
  • Finanse przedsiębiorstwa i podatki

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Controlling i rachunkowość zarządcza
  • Rachunkowość finansowa i auditing
  • Inwestowanie na rynkach finansowych
  • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
  • Applied finance

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; w przypadku studiów stacjonarnych: ocena na dyplomie oraz średnia z przebiegu studiów; w przypadku studiów niestacjonarnych: ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów gospodarka nieruchomościami

  Świat się zmienia, a nieruchomości są zawsze. Trzeba nimi zarządzać, wyceniać i pośredniczyć w obrocie. Absolwent kierunku jest przygotowany do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz uzyskania licencji „Pośrednika w obrocie nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości” i/lub „Zarządcy nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości”.

  Znajdują zatrudnienie w urzędach oraz innych instytucjach państwowych i samorządowych, a także firmach prywatnych, których działalność jest związana z gospodarką nieruchomościami: wyceną, zarządzaniem i pośrednictwem.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • przeprowadzać analizy rynku nieruchomości,
  • wyceniać nieruchomości,
  • zarządzać nieruchomościami,
  • procedur obrotu nieruchomościami,
  • oceny efektywności inwestowania w nieruchomości,
  • procedur gospodarki nieruchomościami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka nieruchomościami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów gospodarka przestrzenna
  Absolwent kierunku ma szansę stać się twórczym projektantem, wnikliwie obserwującym i analizującym otaczającą go przestrzeń. Znaczna część zajęć polega na pracy z komputerem, w tym z wykorzystaniem elektronicznych baz danych, systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD i systemów informacji geograficznej GIS. Wykłady i ćwiczenia uzupełniają zajęcia terenowe w kraju i za granicą, które pozwalają na dostosowanie treści nauczania do indywidualnych zainteresowań studenta.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • stosowania podstawowych narzędzi komputerowego wspomagania projektowania CAD i systemów informacji geograficznej GIS w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania,
  • sporządzania analiz zagospodarowania przestrzennego,
  • opracowywania dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko,
  • doradztwa w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami oraz ustalania lokalizacji inwestycji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów informatyka i ekonometria

  Stały wzrost ilości danych wymaga znajomości technologii IT w zakresie ich przetwarzania i przesyłania. Analiza procesów ekonomicznych jest możliwa dzięki wykorzystaniu metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Studia na kierunku informatyka i ekonometria umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości, informatyki ekonomicznej oraz umiejętności praktycznych w obszarze projektowania, programowania, wdrażania systemów informatycznych, administrowania sieciami komputerowymi, stosowania technologii internetowych oraz wszechstronnych biznesowych analiz statystycznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • projektować i wdrażać systemy informatyczne oraz bazy danych,
  • projektować portale korporacyjne,
  • modelować i symulować procesy gospodarcze,
  • podstaw programowania,
  • stosować narzędzia informatyczne we wspomaganiu decyzji,
  • analizować dane z wykorzystaniem metod statystycznych,
  • zarządzać przedsięwzięciami informatycznymi,
  Znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie praktyczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityk biznesowy it
  • Analityk danych – data science

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach
  • Data mining w analizach ekonomicznych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityk biznesowy it
  • Analityk danych – data science

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach
  • Data mining w analizach ekonomicznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język angielski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; w przypadku studiów stacjonarnych: ocena na dyplomie oraz średnia z przebiegu studiów; w przypadku studiów niestacjonarnych: ocena na dyplomie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów informatyka w biznesie

  Program studiów na tym kierunku to połączenie dwóch bardzo cenionych przez pracodawców obszarów kompetencyjnych. Studiujący może wykształcić zarówno umiejętności informatyczne, jak i zdobyć wiedzę ekonomiczną pozwalającą na analizę taczającego nas świecie pod kątem identyfikacji potrzeb w celu tworzenia i dostarczania produktów zadowalających klientów.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • zasad i narzędzi niezbędnych na każdym etapie wytwarzania oprogramowania, tj. analizy wymagań, projektowania, implementacji i testowania,
  • projektować bazy danych i przetwarzać dane, analizować i modelować procesy biznesowe, a także projektować komunikację z użytkownikiem.
  Dodatkowo na specjalności „Programowanie aplikacji biznesowych” nauczysz się: projektowania interfejsów graficznych, tworzenia serwisów internetowych, aplikacji na urządzenia mobilne i aplikacji chmurowych, a także programowania zespołowego oraz zaawansowanych metod i technik testowania oprogramowania.
  Na specjalności „Internet i media społecznościowe w biznesie” nauczysz się: planowania przedsięwzięć internetowych, platform oraz narzędzi mediów społecznościowych i biznesu elektronicznego, a także pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych, analityki internetowej, e-marketingu oraz kreatywnego projektowania treści reklamowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Programowanie aplikacji biznesowych
  • Internet i media społecznościowe w biznesie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język angielski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INNOWACYJNA GOSPODARKA MIEJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów innowacyjna gospodarka miejska

  Innowacyjna gospodarka miejska to odpowiedź na aktualne wymogi i oczekiwania współczesnego miast oraz jego otoczenia. Możliwość zdobycia najlepszych kompetencji i umiejętności tworzenia odpowiedniej jakości życia w przestrzeni miejskiej jest gwarancją satysfakcji i sukcesu zawodowego. 

  Studia na kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy, oceny oraz innowacyjnych sposobów gospodarowania miastem i jego strefą wpływu w różnych aspektach. Nowoczesny program kształcenia, wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna oraz bogate zaplecze infrastrukturalne, dają możliwość zdobycia najnowszej wiedzy oraz uruchamiają pokłady ukrytych form przedsiębiorczości, drzemiących w potencjale studentów.

  Nauczysz się:

  • mechanizmów działania sektorów gospodarki komunalnej,
  • podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego miast,
  • tworzyć podstawowe analizy i projekty miejskie,
  • projektować i planować innowacyjne rozwiązania współczesnych problemów rozwojowych miast,
  • kreować rozwój, budować przewagę konkurencyjną miast i poprawiać jakość życia mieszkańców,
  • podejmować przedsięwzięcia promujące innowacje w gospodarce miejskiej,
  • modelować zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz tendencje i kierunki zmian rozwoju innowacyjnej gospodarki miejskiej przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi statystycznych i ekonometrycznych
  • wykorzystywać metody i narzędzia projektowania systemów informatycznych i technicznych w odniesieniu do potrzeb obszarów zurbanizowanych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku innowacyjna gospodarka miejska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia sztuki, informatyka, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERNATIONAL ECONOMICS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów international economics

  Kierunek zostanie uruchomiony po pozytywnym zatwierdzeniu przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego.

  International economics jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim. Studia rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w zmieniającym się i trudno przewidywalnym globalnym otoczeniu. Program studiów ma strukturę modułową, co zwiększa elastyczność w doborze przedmiotów, dzięki czemu student ma większy wybór w budowie umiejętności i kompetencji.

  Nauczysz się:

  • kreatywności i otwartości na zmiany,
  • działania w sposób przedsiębiorczy,
  • analizować zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze w skali krajowej i globalnej gospodarki,
  • dobierać i zastosować metody i narzędzia do analizy procesów społeczno-ekonomicznych, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne,
  • współpracować w zespole, pełniąc w nim różne funkcje i role, w tym kierownicze.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KIERUNEK EKONOMICZNO-PRAWNY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów ekonomiczno-prawny

  To kierunek unikatowy w skali kraju, bo łączący w sobie elementy efektów kształcenia realizowanych na kierunkach ekonomia, prawo i administracja.
  Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • posługiwać ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz ogólną wiedzą ekonomiczną,
  • rozumieć teksty prawne i reguły logicznego rozumowania i interpretowania,
  • komunikacji interpersonalnej w procesie decyzji o charakterze ekonomicznym i prawnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sektor prywatny
  • Sektor publiczny

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Doradztwo ekonomiczne i prawne
  • Doradztwo podatkowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kierunek ekonomiczno-prawny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lub 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata 3 lub 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat lub inżynier magister/ magister inżynier licencjat lub inżynier magister/ magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów logistyka

  W programie studiów znajdują się zagadnienia z zakresu sterowania przepływami informacji, środkami finansowymi, zasobami ludzkimi oraz materialnymi, jak i zagadnienia techniczne z obszaru mechaniki, elektroniki czy robotyki. Specjalności inżynierskie przygotowano, mając na względzie praktyczny wymiar procesu kształcenia, prowadzonego z wykorzystaniem laboratoriów, systemu ćwiczeń oraz praktyk zawodowych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek gospodarczych,
  • formułowania i wdrażania rozwiązań przedsiębiorczych na bazie znajomości specyfiki,
  • projektowania, usprawniania i zarządzania procesami w łańcuchu dostaw,
  • zarządzania magazynem, transportem i sieciami dostaw,
  • analizy i organizowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
  • obsługi systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), planowania materiałowego (MRP), magazynem (WMS), transportem (TMS), analizy procesowej oraz projektowania infrastruktury,
  • prognozowania i modelowania ruchu pasażerskiego i towarowego,
  • planowania zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej i magazynowej, z uwzględnieniem stanowisk zautomatyzowanych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka w biznesie
  • Projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych
  • Transport międzynarodowy
  • Inżynieria systemów energetycznych
  • Inżynieria systemów logistycznych
  • Inżynieria transportu lądowego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka międzynarodowa
  • Menedżer łańcuchów dostaw
  • Systemy transportowe i logistyczne
  • Inżynieria jakości usług logistycznych
  • Logistyka systemów produkcyjnych
  • Systemy dystrybucji energii

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka w biznesie
  • Projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych
  • Transport międzynarodowy
  • Inżynieria systemów energetycznych
  • Inżynieria systemów logistycznych
  • Inżynieria transportu lądowego

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka międzynarodowa
  • Menedżer łańcuchów dostaw
  • Systemy transportowe i logistyczne
  • Inżynieria jakości usług logistycznych
  • Logistyka systemów produkcyjnych
  • Systemy dystrybucji energii

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów przedsiębiorczość i inwestycje

  Treści kształcenia na kierunku obejmują zagadnienia z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin. Studenci mają okazję rozwijać umiejętności praktyczne w obszarze prowadzenia małego przedsiębiorstwa, rozwijania biznesu rodzinnego czy realizowania kariery lokalnego lidera – kreatora przedsięwzięć gospodarczych i inicjatyw podejmowanych w lokalnej społeczności.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • krytycznie analizować zjawiska i procesy ekonomiczne zachodzące w małych i średnich przedsiębiorstwach,
  • posługiwać metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem instrumentów, metod, narzędzi analitycznych i organizatorskich,
  • realizować własne pomysły biznesowe w formie małej firmy,
  • zakładać oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.
  Znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie praktyczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inwestycje w przedsiębiorstwie
  • Innowacje w przedsiębiorstwie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PUBLIC MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów public management

  Studia na kierunku public management dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej istoty i problemów funkcjonowania jednostek sektora publicznego, społecznego i non profit. Studia te rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, organizacjach pozarządowych, wszelkiego typu stowarzyszeniach i fundacjach mających na celu promocję edukacji czy kształtowanie wizerunku danego miasta lub regionu.

  Studiowanie na kierunku sprzyja rozwojowi aktywnych postaw w sferze pracy indywidualnej i zespołowej, wspiera kreatywność i rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych opinii. Dodatkowe atuty tego kierunku to możliwość rozwijania kompetencji językowych, m.in. w zakresie fachowego słownictwa, co jest bardzo pożądane na rynku pracy, oraz okazja do nawiązania ciekawych znajomości i pracy nad wspólnymi projektami ze studentami z wymiany międzynarodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów rynek nieruchomości

  Rzetelna informacja o zjawiskach zachodzących na rynku nieruchomości coraz częściej jest postrzegana jako istotny element wiedzy o gospodarce. Studenci kierunku rynek nieruchomości zdobywają wiedzę i umiejętności oraz podejmowanie odpowiednich decyzji w ramach szacowania zarządzania i obrotu nieruchomościami adekwatnie do sytuacji z punktu widzenia jednostki funkcjonującej na rynku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Studia na kierunku zapewniają zdobycie wiedzy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej, zarządzania oraz kultury fizycznej i zdrowia. Turystyka i rekreacja to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej i światowej gospodarki. Praca w tej branży wymaga nie tylko fachowej wiedzy i doświadczenia, umiejętności organizatorskich, znajomości języków obcych, ale również inwencji i umiejętności dostosowywania się do pojawiających się trendów i innowacji na rynku.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • zasad funkcjonowania sektora turystyki i rekreacji i zakładania własnej działalności,
  • właściwego zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi oraz obszarami recepcji turystycznej,
  • przygotowywania ofert turystycznych i rekreacyjnych dla określonych segmentów rynku oraz opracowywania biznesplanów różnorodnych przedsięwzięć,
  • pracy pilota wycieczek, przewodnika oraz rezydenta turystycznego,
  • pełnienia roli profesjonalnego animatora turystyki i rekreacji oraz instruktora rekreacji ruchowej,
  • metod i technik komunikacji, negocjacji i protokołu dyplomatycznego w turystyce i rekreacji,
  • organizowania spotkań konferencyjnych i biznesowych, eventów sportowych i turystycznych,
  • posługiwania się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi prowadzenie działalności turystycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Instruktor rekreacji ruchowej
  • Menedżer turystyki
  • Organizator turystyki i podróży
  • Organizator eventów sportowych i turystycznych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biznes medical spa & wellness
  • Biznes turystyczny
  • Turystyka międzynarodowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Instruktor rekreacji ruchowej
  • Menedżer turystyki
  • Organizator turystyki i podróży
  • Organizator eventów sportowych i turystycznych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biznes medical spa & wellness
  • Biznes turystyczny
  • Turystyka międzynarodowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów zarządzanie
  Jednym z podstawowych warunków sukcesu w biznesie jest umiejętność podejmowania właściwych decyzji – szybciej i trafniej niż robią to inni.
  Studiujący zarządzanie stać się mogą menedżerami posługującymi się szeroką wiedzą z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, posiadającymi również umiejętności analityczne i techniczne w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych oraz ważnych na stanowiskach kierowniczych – umiejętności interpersonalnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; w przypadku studiów stacjonarnych: ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów; w przypadku studiów niestacjonarnych: ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (7)

Eryk Ocena odpowiedz

Polecam Logistykę! Super prowadzony kierunek i bardzo wysoki poziom kadry z Katedry Logistyki. Większość z profesorów i doktorów to praktycy w biznesie, więc wiedzą jak wygląda realny świat :) jeśli logistyka w Polsce to tylko na US!

Maria Ocena odpowiedz

Jest super! Studiuję logistykę inżynierską. To najlepiej wyposażona uczelnia w tym zakresie. Kadra w większości także działa z powodzeniem w praktyce, więc nie jest oderwana od rzeczywistości gospodarczej. Polecam!

olek Ocena odpowiedz

Dwa razy zmieniałem uczelnie i póki co na US najbardziej mi się podoba. Polecam

Adrian Ocena odpowiedz

Lubię ten wydział i kierunek zarządzanie, który studiuję , na II stopień zostaję tutaj

Ala Ocena odpowiedz

Jestem absolwentką tego wydziału, dokładnie dwóch kierunków i właśnie co rozpoczęłam studia podyplomowe. Polecam, jeżeli ktoś wie co chce osiągnąć poprzez studia i do czego dąży w życiu. Jestem zadowolona z toku studiów i jakości kształcenia

G Ocena odpowiedz

Wneiz to najgorsze co może być. Poziom nauczania poniżej krytyki, na to co wykładowcy wyrabiają mogłabym napisać książkę, a do tego nie akredytowana dla stowarzyszenia księgowych. Mam tu mgr i w skwp musiałabym zaczynać od II stopnia mimo że na wneiz i w skwp Szczecin wykladaja ci sami ludzie a za czasów certyfikatu do usługowego prowadzenia ksiąg niby była akredytowana xD

Abslowent Ocena odpowiedz

Wydział z mojej perspektywy na tyle żenujący, że zmieniłem uczelnię. Myślę, że otrzymanie promotora, który niezbyt podchodził pod tematykę mojego kierunku było strzałem w kolano.