• ELEKTROTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II)
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:
  Uczelnie Radom - kierunek Elektrotechnika

  Kierunek  ten  kształci  specjalistów  z zakresu elektrotechniki dla potrzeb różnych gałęzi  przemysłu  i  transportu.  Program  studiów  obejmuje  podstawową  wiedzę  z  zakresu  elektrotechniki  oraz  szeroki  zakres  przedmiotów specjalistycznych, których  treść  pozwala  na  dogłębne uzyskanie przez Absolwenta fachowej wiedzy powiązanej z doświadczeniem praktycznym z zakresu eksploatacji i budowy współczesnych systemów elektrycznych i energetycznych.

   Po ukończeniu studiów Absolwent posiada  umiejętności związane z: elektryką, automatyzacją procesów przemysłowych,  komputerowymi  systemami sterowania, telematyką, energochłonnością układów  napędowych,  informatyką  stosowaną, nowoczesnymi  technikami  komputerowymi, gospodarką  elektroenergetyczną  oraz  zarządzaniem w gospodarce rynkowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektroenergetyka przemysłowa
  • Informatyka i systemy sterowania

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Elektroenergetyka przemysłowa
  • Automatyka i informatyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Elektroenergetyka przemysłowa
  • Informatyka i systemy sterowania

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Elektroenergetyka przemysłowa
  • Automatyka i informatyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na kierunek Elektrotechnika: przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach, na które aplikują; kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani są pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z porównania efektów uczenia się. W uzasadnionych przypadkach o przyjęciu na dany kierunek decyduje kierownik jednostki odpowiedzialnej za kierunek studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I)
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:
  Uczelnie Radom - kierunek Informatyka
  Informatyka  jest  dziedziną  łączącą wiedzę  i  umiejętności  na  temat  ogółu  metod tworzenia  i  przetwarzania  oraz  przekazu informacji.  Absolwent  tego  kierunku  będzie posiadał  umiejętności  biegłego  programowania, administrowania  i  zarządzania  bazami  danych oraz systemami i sieciami komputerowymi.
  Gdzie znajdziesz pracę:
  • serwisy sprzętu komputerowego 
  • zespoły projektowe lub zarządzające firmą informatyczną
  • administrator systemów i sieci komputerowych
  • jako programista

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Informatyka stosowana

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Informatyka stosowana

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA TECHNICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia o profilu praktycznym umożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności z jak największym naciskiem na ich praktyczne zastosowania. Jest to realizowane poprzez 6-cio miesięczną praktykę zawodową oraz znaczny udział w programie studiów przedmiotów prowadzonych przez wykładowców posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.


  Praktyka stanowi uzupełnienie oraz weryfikację wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów. Studenci w praktyce zapoznają się z oprogramowaniem, systemami informatycznymi i infrastrukturą komputerową działająca w realnych warunkach. Zapoznają się też z praktycznymi aspektami pracy specjalisty informatyka, nabywają doświadczenie w pracy w zespole oraz poznają wymagania rynku pracy. Dzięki udziałowi w 6-cio miesięcznej praktyce studenci mogą zdobyć niezbędne na rynku pracy doświadczenie oraz nawiązać kontakt z potencjalnymi pracodawcami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRANSPORT I LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II)
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:
  Uczelnie Radom - kierunek Transport
  Absolwent  tego  kierunku  charakteryzuje  się  wiedzą  i  umiejętnościami  dotyczącymi:  przystosowania  środków  transportu  do  wymagań  norm  międzynarodowych a w szczególności Unii Europejskiej, biegłego posługiwania się technikami komputerowymi  w  zagadnieniach  automatyzacji  procesów  i  systemów  transportowych,  stosowania  systemów  informacyjnych w automatyzacji zarządzania i sterowania w  transporcie, obsługi, diagnostyki i eksploatacji srodków transportu oraz  działalności  przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej. Jako absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do analizy problemów transportowych i eksploatacyjnych, analizy logistycznej oraz badań operacyjnych w zagadnieniach transportowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja i diagnostyka środków transportu
  • Organizacja i technika transportu
  • Logistyka i spedycja
  • Sterowanie ruchem w transporcie kolejowym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Organizacja i technika transportu
  • Sterowanie ruchem w transporcie kolejowym
  • Systemy logistyczne
  • Drogi kolejowe
  • Eksploatacja i utrzymanie pojazdów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja i diagnostyka środków transportu
  • Organizacja i technika transportu
  • Logistyka i spedycja
  • Sterowanie ruchem w transporcie kolejowym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Organizacja i technika transportu
  • Sterowanie ruchem w transporcie kolejowym
  • Systemy logistyczne
  • Drogi kolejowe
  • Eksploatacja i utrzymanie pojazdów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport i logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na kierunek Transport i logistyka przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach, na które aplikują; kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani sąpod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z porównania efektów uczenia się. W uzasadnionych przypadkach o przyjęciu na dany kierunek decyduje kierownik jednostki odpowiedzialnej za kierunek studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Radom - kierunek Turystyka i rekreacja
  Absolwent  kierunku  posiada  wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych,  społecznych,  ekonomicznych  i  technicznych, w  szczególności  technik  komputerowych,  multimedialnych,  systemów  łączności  i  globalnej  komunikacji.    Potrafi  w  pełni  korzystać  z  nowoczesnych  technik  audio  -  wizualnych.
   Przygotowany  jest  do  podejmowania  działalności  w  zakresie organizacji usług i  logistyki  w  turystyce  i  rekreacji. Posiada umiejętności organizowania  pracy, zarządzania oraz  podejmowania  przedsięwzięć  w  sferze turystyki, rekreacji i obsługi ruchu turystycznego jak również przygotowywania  oferty turystycznej  i  rekreacyjnej  dla  różnych  grup odbiorców  oraz  nawiązywania  kontaktów  i  komunikowania  się  w  co  najmniej  jednym języku  obcym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bazą turystyczną
  • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
  • Rekreacja i turystyka aktywna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Opinie (0)