ul. Fryderyka Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław              

tel. +48 71 375-72-90

e-mail: dziekanat@chem.uni.roc.pl

http://www.chem.uni.wroc.pl/kontakt

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław              

tel. +48 71 375-72-90

e-mail: dziekanat@chem.uni.roc.pl

http://www.chem.uni.wroc.pl/kontakt

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Wrocław - kierunek Chemia
  Studia I stopnia

  Chemia to najbardziej uniwersalny i wszechstronny kierunek na Wydziale Chemii. Podczas studiów zdobędziesz rozległą wiedzę chemiczną poszerzoną o treści związane z jedną z pięciu specjalności.

  Na tych studiach uzyskasz podstawową wiedzę i umiejętności chemiczne, które realizowane będą jako blok przedmiotów obowiązkowych identyczny dla całego roku, a oprócz tego będziesz mieć możliwość poznania bardziej szczegółowej wiedzy w ramach wybranej specjalności. Kierując się własnymi planami na przyszłość, samodzielnie wybierzesz przedmioty ze specjalności z puli starannie zaplanowanych i przygotowanych zajęć.

  Studia II stopnia

  Chemia to najbardziej uniwersalny i wszechstronny kierunek na Wydziale Chemii. Podczas studiów zdobędziesz rozległą wiedzę chemiczną poszerzoną o treści związane z jedną z sześciu specjalności.

  Studia II stopnia stanowią kontynuację programu studiów licencjackich. Pozostając z nami na drugim stopniu, poszerzysz wiedzę w zakresie wybranych działów chemii, stając się specjalistą w zakresie syntezy nowych związków chemicznych oraz ich analizy z zastosowaniem najnowocześniejszych metod badawczych.

  Pamiętaj, że na naszych studiach będziesz brać udział w zajęciach obowiązkowych dla całego roku, przedmiotach z Twojej specjalności, a także w dodatkowych zajęciach do wyboru. W ten sposób będziesz studiować to, co dla Ciebie szczególnie ważne i interesujące.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka chemiczna
  • Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
  • Chemia ogólna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Advanced synthesis in chemistry
  • Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
  • Analityka instrumentalna
  • Chemia fizyczna
  • Chemia nieorganiczna i kataliza
  • Chemia organiczna
  • Chemia – studia międzynarodowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z dziedziny nauk ścisłych w dyscyplinie nauk chemicznych. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Chemia i toksykologia sądowa to unikatowe i interdyscyplinarne studia realizowane wspólnie przez Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

  Studiując na tym kierunku, uzyskasz nie tylko szeroką wiedzę, ale i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznasz się z metodami i procedurami badawczymi stosowanymi we współczesnej chemii analitycznej i badaniach kryminalistycznych śladów chemicznych.

  Dodatkowo będziesz mógł zdobyć podstawową wiedzę z zakresu wybranych elementów medycyny, chemii i toksykologii sądowej. Zostaniesz przygotowany nie tylko do współpracy z lekarzami medycyny sądowej, prokuratorami, policją i sądami w zakresie wykonywania ekspertyz, ale będziesz także gotowy do podjęcia pracy w interdyscyplinarnych zespołach naukowo-badawczych.

  Zdobędziesz wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej, analitycznej, fizycznej, organicznej, a także z biochemii klinicznej, ksenobiotyków, immunochemii oraz toksykologii klinicznej i sądowej. Nauczysz posługiwania się specjalistyczną aparaturą naukową oraz zapoznasz się ze sposobami przygotowania i postępowania z próbkami chemicznymi lub biologicznymi od momentu ich pobrania, przez cały proces przygotowań i badań analitycznych, aż do sporządzenia końcowego raportu.

  Swoje zainteresowania chemią, toksykologią, medycyną sądową i kryminalistyką będziesz mógł pogłębiać i rozszerzać, uczestnicząc w zajęciach z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, podstaw prawoznawstwa, kryminalistyki i nauk sądowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia i toksykologia sądowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych. W przypadku ukończenia przez kandydata studiów międzyobszarowych, jedną z dziedzin w zakresie tych studiów musi być dziedzina nauk chemicznych. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu uwzględniającego sumę punktów za: – średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen ze studiów (max. 25 punktów) – test kwalifikacyjny (max. 25 punktów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Chemia medyczna to interdyscyplinarny kierunek studiów, dzięki któremu uzyskasz teoretyczną i praktyczną wiedzę z pogranicza chemii, biochemii, farmacji, medycyny i nauk pokrewnych.

  Nasze studia wszechstronnie przygotują Cię do izolacji, projektowania, syntezy i oczyszczania związków biologicznie aktywnych oraz ich analogów.

  Dzięki wysokim kompetencjom kadry naukowo-dydaktycznej i wykorzystaniu najnowszych technik badawczych nabędziesz umiejętności analizy właściwości fizyko-chemicznych substancji o znaczeniu farmakologicznym, badania ich oddziaływań na poziomie molekularnym, przemian metabolicznych, jak również zależności pomiędzy ich strukturą a aktywnością.

  U nas, oprócz szerokiej wiedzy z czterech podstawowych obszarów chemii (chemia analityczna, fizyczna, nieorganiczna i organiczna), zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i kompetencje z zakresu chemii medycznej. Interdyscyplinarne wykształcenie, które otrzymasz w toku studiów, to także znajomość zagadnień z dziedzin m.in. takich jak: biologia, biochemia, chemia bionieorganiczna i bioorganiczna, chemia leków, toksykologia czy też analiza chemiczna związana z diagnostyką laboratoryjną.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu uwzględniającego średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMISTRY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  What kind of studies
  General chemistry will let you obtain extensive knowledge of chemistry. Thanks to lectures and laboratory classes, you will have the opportunity to gain vast knowledge of modern methods of chemical synthesis. You will also be acquainted with the state of the art physico-chemical methods, applied in the studies on the structure of compounds.
  What do we offer
  Graduates will be in possession of Bachelor’s degree in chemistry. The curriculum includes subjects of chemistry and related sciences, such as physical and chemical measurement methods.
  After graduation
  Having completed this specialization, you will be able to work in laboratories on modern equipment, and in companies that use modern technologies, as well as research institutions and diagnostic laboratories. Graduates can also work in various industries and at universities.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a)osiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów, b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Opinie (3)

ola Ocena

Studia we Wrocławiu od samego początku nauki w liceum były moim marzeniem i najważniejszym planem do zrealizowania. Chciałam uczyć się i mieszkać w tym mieście i na najlepszej uczelni. Udało się. Studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim i nigdy nie myślałam, ze mogłabym podjąć inną decyzję.

milena Ocena

Uniwersytet Wrocławski to kuźnia talentów. Tutaj wszyscy pracują na sukces. To miejsce, w którym na każdym kroku można spotkać ciekawych ludzi, pełnych pasji i zaangażowania w to, co robią. To wspaniała uczelnia.

dominika Ocena

Chemia może być bardzo pasjonującą dziedziną, jeśli potrafi się nią zainteresować. W liceum lubiłam chemię, zaczęłam zastanawiać się nad studiami, ale bałam się, że będą one wyglądały trochę tak, jak lekcje w szkole. Nic bardziej mylnego. Chemia na Uniwersytecie Wrocławskim to najfajniejszy kierunek na świecie