Uniwersytet Wrocławski

Wydział Fizyki i Astronomii UWr

pl. Maxa Borna 9,

50-204 Wrocław,

tel./fax: 71 321 76 82

tel.: 71 375 93 57; 71 375 94 04

e-mail: dziekan@ift.uni.wroc.pl

http://www.wfa.uni.wroc.pl/

Wydział Fizyki i Astronomii UWr

Uniwersytet Wrocławski

pl. Maxa Borna 9,

50-204 Wrocław,

tel./fax: 71 321 76 82

tel.: 71 375 93 57; 71 375 94 04

e-mail: dziekan@ift.uni.wroc.pl

http://www.wfa.uni.wroc.pl/

 • ASTRONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów astronomia

  Astronomia to niezwykła nauka przybliżająca nam tajemnice Wszechświata. Każdy, kogo interesują procesy zachodzące w gwiazdach, galaktykach i innych ciałach niebieskich, powinien wybrać studia astronomiczne na Uniwersytecie Wrocławskim.

  Instytut Astronomiczny znajduje się we wschodniej części Wrocławia na skraju Parku Szczytnickiego. Jego integralną część stanowi Obserwatorium Astronomiczne UWr położone w Białkowie, które wyposażone jest w unikatowe w skali światowej instrumenty obserwacyjne. Będziesz mieć do nich dostęp już od początku studiów! Podobnie, już na starcie otworzą się przed Tobą możliwości angażowania się w badania heliofizyczne i astrofizyczne w ramach projektów badawczych realizowanych przez naszą kadrę.

  Astronomia należy do nauk ścisłych, dlatego na tych studiach otrzymasz solidne ścisłe wykształcenie. Wiedza, którą zdobędziesz, oparta jest na podstawach nauk matematyczno-fizycznych, m.in. na znajomości procesów fizycznych, budowy i ewolucji gwiazd, fizyki układów planetarnych, fizyki Słońca czy kosmologii. Poznasz sposoby stosowania modeli matematycznych i fizycznych służących do opisu procesów zachodzących w obiektach astronomicznych, a także nauczysz się formułowania problemów naukowych i metod ich rozwiązywania.

  Na tym kierunku zdobędziesz praktyczną wiedzę oraz konkretne umiejętności. Wiemy, że w studiowaniu nie chodzi o to, żeby znać wyłącznie podręcznikowe teorie, dlatego w trakcie studiów dowiesz się, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, a także poznasz nowoczesne technologie związane m.in. z programowaniem w językach Fortran i Python.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności z astronomii, fizyki i matematyki na poziomie licencjackich studiów astronomii. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Absolwenci kierunków studiów przyporządkowanych większościowo do dyscypliny nauki fizyczne lub astronomia, którzy na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują za nią maksymalną liczbę 10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów. W przypadku jednakowego wyniku rozmowy o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia ocen ukończonych studiów wykazana w suplemencie do dyplomu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów fizyka

  Fizyka to studia dla osób, które chcą poznawać świat i rozumieć mechanizmy nim rządzące. Kierunek łączy solidne ścisłe wykształcenie i umiejętności cenione na rynku pracy z fascynującym odkrywaniem nieznanego i spoglądaniem na otaczającą nas rzeczywistość z zupełnie nowej perspektywy.

  Na Wydziale Fizyki Astronomii stawiamy na rozwój. Stale poszerzamy naszą ofertę edukacyjną o przedmioty, które dostarczą naszym studentom nowatorskich umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Dajemy naszym studentom duże możliwości wyboru. Fizykę znajdziesz u nas na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, a na nich aż kilkanaście specjalności.

  Tworzymy tzw. kierunki zamawiane, dzięki czemu nasze laboratoria są coraz lepiej wyposażone, a nasi studenci korzystają z motywacyjnych stypendiów, a także płatnych staży studenckich w znanych dolnośląskich firmach technologicznych. Fizykę łączymy m.in. z naukami medycznymi lub ekonomią, co sprawia, że wykształcenie, jakie zdobywają nasi studenci, jest unikalne, nowatorskie i co najważniejsze – wszechstronne. Ponadto kształcimy również w języku angielskim.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fizyka teoretyczna
  • Fizyka doświadczalna
  • Fizyka komputerowa
  • Ekonofizyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fizyka teoretyczna
  • Fizyka doświadczalna
  • Fizyka komputerowa
  • Fizyka nauczycielska
  • Master's study of theoretical physics

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności z fizyki i matematyki na poziomie licencjackich studiów fizyki. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Absolwenci kierunków studiów przyporządkowanych większościowo do dyscypliny nauki fizyczne lub astronomia, którzy na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują za nią maksymalną liczbę 10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów. W przypadku jednakowego wyniku rozmowy o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia ocen ukończonych studiów wykazana w suplemencie do dyplomu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów informatyka stosowana i systemy pomiarowe

  Informatyka stosowana i systemy pomiarowe to 3,5-letnie studia inżynierskie. Uwzględniając opinie pracodawców o aktualnych potrzebach rynku pracy, proponujemy studia ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw związanych z wszechstronnym i praktycznym zastosowaniem informatyki.

  Tym, co odróżnia proponowany kierunek od klasycznych studiów informatycznych, jest wzbogacenie programu o elementy elektroniki, metodologii prowadzenia eksperymentów i pomiarów fizycznych oraz kompetencje inżynierskie związane z analizowaniem, projektowaniem i tworzeniem systemów kontrolno-pomiarowych. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała temu kierunkowi dwa prestiżowe tytuły: Studia z Przyszłością oraz Lider Jakości Kształcenia.

  Szczególne miejsce na tym kierunku zajmują zajęcia praktyczne, w tym projekty programistyczne (indywidualne i zespołowe), których celem jest zdobycie kompetencji związanych z tworzeniem oprogramowania dla nowoczesnych urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych oraz aplikacji WWW. Zdobędziesz tu praktyczne umiejętności programowania komputerów i urządzeń mobilnych, mikrokontrolerów i popularnych systemów wbudowanych, nauczysz się podstaw przedsiębiorczości i elementów wzornictwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Opinie (2)

Irek Ocena odpowiedz

Studiowanie na Uniwersytecie Wrocławskim to fajna przygoda.

maciek Ocena odpowiedz

Studiowanie na Uniwersytecie Wrocławskim to fajna przygoda. Nauka na świetnej uczelni i wspaniałym mieście. Czego można chcieć więcej od studiów?