Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

al. Armii Krajowej 21

42-201 Częstochowa

tel/fax: 34 325-05-04

e-mail: biuro@wimii.pcz.pl

wimii.pcz.czest.pl

al. Armii Krajowej 21

42-201 Częstochowa

tel/fax: 34 325-05-04

e-mail: biuro@wimii.pcz.pl

wimii.pcz.czest.pl

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów informatyka

  Informatyka wykładana na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki to przede wszystkim dziedzina nauk technicznych, oparta na fundamentach w postaci wiedzy z nauk ścisłych, która zajmuje się szeroko pojętym przetwarzaniem informacji. Informatyka, jako dziedzina wiedzy, początkowo była częścią matematyki, obecnie jednak rozwinęła się do odrębnej dziedziny, mimo iż nadal matematyka dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

  Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) udzieliła akredytacji na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunkowi Informatyka prowadzonemu w Politechnice Częstochowskiej przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na okres 20.02.2021 r.–19.02.2026 r. Jednocześnie kierunek otrzymał europejski certyfikat EUR-ACE® Label (EURopean ACcredited Engineer), który jest potwierdzeniem wysokiej jakości programów i jakości kształcenia na kierunkach technicznych.

  Kierunek Informatyka jest pierwszym i obecnie jedynym, który uzyskał akredytację KAUT i posiada certyfikat EUR-ACE® Label w Politechnice Częstochowskiej, jak i w regionie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria oprogramowania
  • Projektowanie aplikacji internetowych
  • Sieci komputerowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Computational intelligence and data mining
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria oprogramowania
  • Projektowanie aplikacji internetowych
  • Sieci komputerowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Sieci komputerowe
  • Aplikacje biznesowe i bazy danych
  • Zintegrowane systemy zarządzania i analiza danych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA STOSOWANA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów matematyka stosowana i technologie informatyczne

  Koncepcja kształcenia w ramach kierunku Matematyka stosowana i technologie informatyczne zakłada dostosowanie obecnego systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez powiązanie dwóch dyscyplin naukowych: matematyki i informatyki technicznej i telekomunikacji.

  Połączenie tych dyscyplin, powoduje że tego typu studia w bardzo wszechstronny sposób przygotowują absolwenta do aktywności na szybko zmieniającym się rynku pracy, w szczególności w szybko rozwijającej się branży IT.

  Wiele współczesnych instytucji i jednostek uczestniczących w życiu społeczno-gospodarczym, w celu optymalizacji swych przedsięwzięć, musi opierać swą działalność na pogłębionej analizie informacji.

  Współczesne metody realizujące ten cel opierają się na dwóch wspomagających się, a jednak odrębnych fundamentach: na modelach matematycznych służących do opisu problemów oraz na technologii informatycznej pozwalającej na ich analizę i rozwiązywanie.

  Kształcenie osobno w zakresie tych dwóch dyscyplin skutkuje brakiem specjalistów posiadających jednoczesną umiejętność zrozumienia matematycznych podstaw wielorakich procesów analityczno-decyzyjnych, budowy ich modeli oraz technologii informatycznych pozwalających na ich praktyczne wykorzystanie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyka finansowa i bezpieczeństwo danych
  • Modelowanie matematyczne i analiza danych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka stosowana i technologie informatyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów mechanika i budowa maszyn
  Studenci otrzymują gruntowne przygotowanie z zakresu mechaniki, budowy maszyn, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz systemów produkcyjnych. Na specjalnościach z zakresu energetyki cieplnej uzyskują wiedzę z podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń energetycznych oraz projektowania systemów energetycznych i siłowni cieplnych z uwzględnieniem zagadnień energooszczędności i dynamiki maszyn.
  Na specjalnościach konstrukcyjno-technologicznych wiedza obejmuje nowoczesne metody technologiczne oraz przygotowanie do konstruowania i projektowania maszyn, narzędzi i oprzyrządowania z wykorzystaniem technik komputerowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych oraz technologicznych oraz do kierowania produkcją w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłach pokrewnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
  • Inżynieria samochodowa
  • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Spawalnictwo

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria samochodowa
  • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Spawalnictwo
  • Modelling and simulation in mechanics

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
  • Inżynieria samochodowa
  • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Spawalnictwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
  • Inżynieria samochodowa
  • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Spawalnictwo

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa sie na podstawie konkursu dyplomów inżynierskich lub dyplomów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów mechatronika

  Studia na kierunku mechatronika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki otwarte zostały w roku akademickim 2008/2009. Studia mają charakter interdyscyplinarny w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, bazujących na dyscyplinach: inżynieria mechaniczna, informatyka techniczna i telekomunikacja, automatyka, elektronika i elektrotechnika.

  Absolwenci otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu:
  -    projektowania, użytkowania, obsługiwania oraz diagnozowania stanu eksploatacyjnego urządzeń mechatronicznych,
   -   metodologii oraz obsługi oprogramowania do wspomagania projektowania zespołów i podzespołów mechatronicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach mechanicznych,
   -   projektowania i opracowywania układów sterowania: manipulatorami, robotami, obrabiarkami CNC, układami sterowania elektropnumatycznego, automatyzacją procesu, systemami wbudowanymi z mikrokontrolerem,
  -    projektowania procesów technologicznych oraz wykorzystania do tego celu systemów komputerowych,
   -   kreowania zachowań inteligentnych urządzeń mechatronicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy sterowania
  • Projektowanie systemów mechanicznych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy sterowania
  • Projektowanie systemów mechanicznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA I DATA SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów sztuczna inteligencja i data science

  Absolwent kierunku Sztuczna Inteligencja i Data Science dostrzega potencjał w nowoczesnych metodach analizy i inteligentnego przetwarzania danych, takich jak np. metody uczenia głębokiego, globalne metody optymalizacji w oparciu o algorytmy populacyjne, czy też wnioskowanie rozmyte w warunkach niepewności danych.  Absolwent posiada również niezbędną wiedzę matematyczną pozwalającą na opis oraz analizę stosowanych metod.

  Wiedza uzupełniona jest o aspekty przetwarzania danych, takie jak zarządzanie nierelacyjnymi bazami danych, czy architektury obliczeniowe stosowane w omawianych zagadnieniach. Nabyte doświadczenie, zwłaszcza to w programowaniu z wykorzystaniem dedykowanych pakietów programistycznych, czy w obsłudze specjalistycznego oprogramowania, pozwala Absolwentowi na podjęcie pracy w podmiotach przetwarzających dane statystyczne w tym ekonomiczne, marketingowe, medyczne itp., co jest dziś kluczowym elementem działalności gospodarczej.

  Poznane metody stanowią także nieodłączne elementy współczesnych systemów przetwarzających strumienie danych reprezentujących np. dźwięk i obraz w tym urządzeń przemysłowych i konsumenckich. Ze względu na znaczącą ilość zajęć i materiałów dydaktycznych w języku angielskim, Absolwent może wykorzystać uzyskaną wiedze w międzynarodowych zespołach projektowych. Ukończenie kierunku z tytułem magistra daje doskonałe przygotowanie do dalszej pracy naukowej w ramach Szkoły Doktorskiej na Politechnice Częstochowskiej, lub w innych ośrodkach naukowych w kraju i zagranicą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Computational intelligence and data mining
  • Sztuczna inteligencja

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów inżynierskich lub dyplomów magisterskich

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Opinie (1)

Ocena odpowiedz