kryminologia studia

Kryminologia studia - kierunek studiów

Chcesz zostać ekspertem w zakresie walki z przestępczością i mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa naszego społeczeństwa? Masz analityczny umysł oraz głowę do łamigłówek? Jeżeli zatem szukasz ciekawego kierunku o charakterze interdyscyplinarnym, który przygotuje Cię do podjęcia ciekawego zawodu to Kryminologia może być kierunkiem dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów Kryminologia? Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę z zakresu patologii społecznych, przestępczości jako zjawiska społecznego, sprawców przestępstwa oraz instytucji kontroli państwowej. Jednym zdaniem staniesz się specjalistą w zakresie kryminologii. Dzięki tym studiom będziesz w stanie skutecznie przeciwdziałać szeroko pojętej przestępczości. Skupisz się także na resocjalizacji oraz poznasz tajniki taktyk i strategii działania po ujawnieniu przestępstwa. Jako absolwent będziesz stanowić o sile kadr w zakresie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zapobiegania, wykrywania oraz zwalczania przestępczości.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kryminologia? Jest to niewątpliwie kierunek, który oferuje ciekawe możliwości pracy. Oznacza to, że będziesz mógł pracować w służbach i urzędach, takich jak: Policja, ABW, Straż Graniczna, Urząd Celny, Urząd Kontroli Skarbowej, sądy czy prokuratury. Co więcej, Twoim miejscem pracy mogą być też placówki prewencyjne oraz administracja samorządowa. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych zawodów to Kryminologia może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kryminologię


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury,
  • analizy zjawisk w zakresie bezpieczeństwa w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej,
  • identyfikowania symptomów przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej; rozumienia mechanizmów zwalczania przestępczości, analizowania zagrożeń przestępczością, formułowania programów zapobiegania przestępczości; rozumienia roli współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości,
  • korzystania z wiedzy kryminologicznej; dostrzegania przejawów i rozumienia uwarunkowań patologii społecznej, zapobiegania patologiom społecznym, odnajdowania miejsca kryminalistyki w nauce, wykorzystywania osiągnięć kryminalistycznych w działaniach identyfikacyjnych i zapobiegawczych; wnioskowania ze śladów w procesie wykrywczym,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kryminologia


Absolwent kierunku kryminologia znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik Policji, Straży Granicznej lub Urzędu Kontroli Skarbowej,
  • pracownik placówek prewencyjnych,
  • pracownik prokuratury,
  • pracownik sądu,
  • pracownik administracji samorządowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na kierunek kryminologia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku KRYMINOLOGIA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Kryminologia

KRYMINOLOGIA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Komentarze (0)