krytyka artystyczna studia

Krytyka artystyczna studia - kierunek studiów

Masz coś do powiedzenia? Lubisz wyrażać swoje zdanie, a nie jest Ci obca konstruktywna krytyka? Ponadto jesteś zainteresowany sztuką współczesną – malarstwem, muzyką oraz filmem? Jeżeli tak to studia na kierunku Krytyka artystyczna mogą sprawić, że przełożysz swoje zainteresowania na życie zawodowe i w przyszłości zajmiesz się tym, co naprawdę lubisz!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Krytyka artystyczna? Jest to na pewno kierunek, który kształci nie tylko w zakresie wiedzy teoretycznej, ale także daje możliwość wzięcia udziału w wielu ciekawych warsztatach i rozwinięcia swoich umiejętności w zakresie praktycznym. Poznasz najpopularniejsze tytuły gazet, magazynów i portali związanych z krytyką sztuki i rynkiem sztuki. Opanujesz też sztukę dziennikarską oraz będziesz władać nienaganną polszczyzną. Co więcej, obcy nie będzie Ci zakres nauk o sztuce – historii sztuki, myśli o sztuce i krytyki artystycznej. Krytyka artystyczna ma niewątpliwie ogromny wpływ na wygląd oraz wydźwięk sztuki współczesnej, dlatego też tak ważne jest wykształcenie specjalistów w tej dziedzinie.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jak absolwent kierunku Krytyka artystyczna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł zostać krytykiem artystyczną czy zajmować się badaniami nad sztuką współczesną i ich metodologią, upowszechnianiem wiedzy o sztuce współczesnej, promowaniem sztuki współczesnej, wymianą informacji w zakresie sztuk plastycznych w skali międzynarodowej i krajowej. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, więc jeżeli interesujesz się szeroko pojętą sztuką to Krytyka artystyczna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując krytykę artystyczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej – z okresu czasów starożytnych po współczesność,
  • wykorzystywania wiedzy nauk o sztuce i krytyki artystycznej, formułowania opinii o nurtach artystycznych, nowych zjawiskach w sztuce oraz o dziełach sztuki,
  • zasad wyszukiwania informacji, zasad cytowania, pracy nad bibliografią, redagowania tekstów, pracy nad podpisami pod ilustracjami,
  • rozpoznawania oraz rozumienia przemian w obszarze sztuki nowoczesnej powszechnej czy polskiej,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku krytyka artystyczna

Absolwent kierunku krytyka artystyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • krytyk artystyczny,
  • dziennikarz w zakresie sztuki,
  • metodolog sztuki współczesnej,
  • pracownik instytucji badawczych nad sztuką,
  • pracownik firmy marketingowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku krytyka artystyczna, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język obcy.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku KRYTYKA ARTYSTYCZNA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Krytyka artystyczna

KRYTYKA ARTYSTYCZNA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Komentarze (0)