Produkcja medialna studia

Produkcja medialna studia - kierunek studiów

Obecnie media to niezwykle istotny aspekt życia społecznego, a tempo z jakim rozwijają się media masowe sprawia, że potrzebni są specjaliści z zakresu organizacji projektów w tej dziedzinie. Studia przeznaczone są dla osób kreatywnych, których mocną stroną są nauki humanistyczne oraz charakteryzują się nieprzeciętnymi kompetencjami interpersonalnymi. Jeżeli zatem wpisujesz się w powyższy opis to produkcja medialna może być świetnhm kierunkiem dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku produkcja medialna? Studia kształcą w zakresie internetowych materiałów medialnych. Nacisk jest kładziony na tworzenie oraz opracowanie multimedialnych projektów, a będą do tego wykorzystane najnowsze technologie komunikacyjne, co przygotuje Cię do pracy w cyfrowej rzeczywistości medialne. Wiedza, którą zdobędziesz będzie się opierać na przedmiotach z dziedziny: psychologii, socjologii, kultury, literatury, sztuki, prawa, czy ekonomii. Oprócz wiedzy teoretycznej, kierunek stawia na wiele zajęć praktycznych umożliwiających kreatywne programowanie, tworzenie aplkacji multimedialnych, animacji czy opracowanie materiałów dziennikarskich. Takie połączenie wiedzy powinno Ci zapewnić ciekawą pracę w zawodzie.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku produkcja medialna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w firmach zajmujących się produkcją i edycją programów platform komunikacyjnych. Co więcej, będziesz przygotowany do zarządzania przedsięwzięciami dotyczącymi produkcji mediów cyfrowych obejmujących Internet, telewizję cyfrową, gry komputerowe, prezentacje multimedialne czy cyfrowe efekty specjalne. Jeżeli zatem masz głowę pełną pomysłów i myślisz o pracy w mediach to produkcja medialna może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując produkcja medialna

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • instytucjach medialnych w skali krajowej oraz międzynarodowej,
  • prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej w mediach,
  • wiedzy o produkcji oraz edycji programów na wielu platformach komunikacyjnych., zarządzania przedsięwzięciami związanymi z produkcją interaktywnych mediów cyfrowych obejmujących Internet, telewizję cyfrową, gry komputerowe, prezentacje multimedialne, cyfrowe efekty specjalne,
  • wprowadzania danych do prac oryginalnych oraz wykorzystywania i dokumentowania tych umiejętności we własnych opracowaniach,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku produkcja medialna

Absolwent kierunku produkcja medialna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik biura promocji,
  • pracownik sklepu internetowego,
  • dziennikarz prasowy,
  • manager do spraw projektów,
  • pracownik firmy marketingowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku produkcja medialna, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka, język obcy. 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku PRODUKCJA MEDIALNA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Produkcja medialna

PRODUKCJA MEDIALNA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunek produkcja medialna prowadzony jest przez:

Wydział Politologii UMCS

Popularne artykuły dla kierunku PRODUKCJA MEDIALNA w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Komentarze (0)