Technika rolnicza i leśna

Technika rolnicza i leśna

Technika rolnicza i leśna studia

Technika rolnicza i leśna studia - kierunek studiów

Potrzeby gospodarki żywnościowej i leśnej wytworzyły potrzebę wykształcenia wykwalifikowanych specjalistów w tym zakresie. Obecnie to nie tylko laboratoria i wiedza teoretyczna, ale także obsługa nowoczesnego oprogramowania komputerowego. Studia są skierowane do osób, których mocną stroną są nauki przyrodnicze, a także sprawnie poruszających się w świecie biznesu oraz zarządzania. Jeżeli zatem wpisujesz się w powyższy opis to technika rolnicza i leśna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku technika rolnicza i leśna? Studia kształcą w zakresie wiedzy interdyscyplinarnej, co oznacza zdobycie specjalistycznego wykształcenia obejmującego dziedziny, takie jak: podstawy rolnictwa, nowoczesne metody zarządzania czy techniki z zakresu części maszyn, naprawy pojazdów rolniczych czy technologii. Wszystko to oparte jest na solidnej wiedzy z zakresy nauk biologiczno-przyrodniczych oraz matematyki i fizyki. Taka wiedza powoli Ci na podjęcie ciekawej pracy w zawodzie w różnych branżach. Poniżej przedstawiamy możliwości pracy!

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku technika rolnicza i leśna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa czy przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa. Co więcej, pracę będziesz mógł podjąć w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Praca będzie także możliwa w różnych gałęziach produkcji, a także w szkolnictwie, jeżeli Twoja uczelnia przewiduje specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Jeżeli zatem myślisz o pracy w szeroko pojętym przemyśle, a dodatkowo masz zainteresowania rolnicze to technika rolnicza i leśna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując technikę rolniczą i leśną


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • matematyki, fizyki oraz chemii: pomiary podstawowych wielkości fizycznych,
  • organizacji produkcji rolniczej oraz usług,
  • konstrukcji maszyn, nauki o materiałach,
  • maszynoznawstwa rolniczego oraz technologii żywności,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku technika rolnicza i leśna


Absolwent kierunku technika rolnicza i leśna znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik gospodarstwa rolnego,
  • pracownik administracji państwowej,
  • pracownik zakładu produkcyjnego rolniczego,
  • pracownik zakładu projektowania maszyn,
  • pracownik firmy zajmującej się maszynami rolniczymi.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku technika rolnicza i leśna, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Technika rolnicza i leśna

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Komentarze (0)