Finanse w sektorze prywatnym i publicznym

Finanse w sektorze prywatnym i publicznym

finanse w sektorze publicznym i prywatnym studia

Finanse w sektorze prywatnym i publicznym studia - kierunek studiów

Jesteś już finansistą? Masz tytuł magistra z pokrewnego kierunku i chciałbyś otworzyć przewód doktorski, rozpocząć karierę uczelnianą? Ten kierunek może być idealnym dla Ciebie!

Studia na kierunku Finanse w sektorze prywatnym i publicznym są studiami trzeciego stopnia – doktoranckimi, a oznacza to, że są skierowane do abslowentów wyższych studiów ekonomicznych, ale i prawnych bądź społecznych. Do standardowych dokumentów aplikacyjnych będziesz musiał dołączyć życiorys z uwględnieniem osiągnięć naukowych (publikacje, konferencje, staże) i zawodowych oraz list motywacyjny, w którym opiszesz zakres swoich zainteresowań naukowych i ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej.

Interdyscyplinarny program studiów łączy wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz nauk społecznych i humanistycznych. Blok nauk ekonomicznych przybliży Ci finanse sektora prywatnego – bankowego, ubezpieczeniowego – i publicznego – NBP, administracja skarbowa, finanse samorządu terytorialnego. Zakres nauk społecznych i humanistycznych obejmie socjologię i filozofię.

Celem tych studiów jest pogłębienie Twojej aktualnej wiedzy, kształcenie szczególnych umiejętności, które zdobędziesz uczęszczając na zajęcia prowadzone przez doświadczonych finansistów i ubezpieczycieli i specjalistów od rynków finansowych.

Jako absolwent tego kierunku studiów będziesz wysokiej klasy specjalistą w dziedzinie finansów, ubezpieczeń, rynków finansowych, bankowości oraz zdobędziesz stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinach ekonomia i finanse.


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Finanse w sektorze prywatnym i publicznym


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • bankowości
  • socjologii
  • ubezpieczeń społecznych
  • rachunkowości
  • analiz ekonomiczno-finansowych

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Finanse w sektorze prywatnym i publicznym


Absolwent kierunku Finanse w sektorze prywatnym i publicznym znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • instytucjach ubezpieczeniowych
  • banku
  • instytucji nadzoru finansowego
  • analityk rynkowy
  • samorządzie terytorialnym

 

 

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Komentarze (0)