matura 2016 terminy

Matura 2016 - terminy

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2016 W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół


Część ustna egzaminu maturalnego

od 4 do 27 maja


 • język polski (prezentacja – formuła do 2014)
 • języki mniejszości narodowych (prezentacja)
 • języki obce nowożytne
 • język łemkowski, język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja)


 • język polski (wypowiedź – formuła od 2015)
 • języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

Część pisemna egzaminu maturalnego


Maj


Godzina 9:00


Godzina 14:00


4


środa


 • język polski – pp*

 • język polski – pr*

5


czwartek


 • matematyka – pp
 • wiedza o tańcu – pp
 • wiedza o tańcu – pr

6


piątek


 • język angielski – pp

 

 • język angielski – pr
 • język angielski – dj*

7, 8 - sobota, niedziela


9


poniedziałek


 • matematyka – pr

 • język łaciński i kultura antyczna – pp
 • język łaciński i kultura antyczna – pr

10


wtedy


 • wiedza o społeczeństwie – pp
 • wiedza o społeczeństwie – pr

 • historia muzyki – pp
 • historia muzyki – pr

11


środa


 • biologia – pp
 • biologia – pr

 • filozofia – pp
 • filozofia – pr

12


czwartek


 • język niemiecki – pp

 • język niemiecki – pr
 • język niemiecki – dj

13


piątek


 • chemia – pp
 • chemia – pr

 • geografia – pp
 • geografia – pr

14, 15 - sobota, niedziela


16


poniedziełek


 • fizyka i astronomia – pp
 • fizyka i astronomia / fizyka – pr

 • historia sztuki – pp
 • historia sztuki – pr

17


wtorek


 • historia – pp
 • historia – pr

 • informatyka – pp
 • informatyka – pr

18


środa


 • język rosyjski – pp

 • język rosyjski – pr
 • język rosyjski – dj

19


czwartek


 • język francuski – pp

 • język francuski – pr
 • język francuski – dj

20


piątek


 • język hiszpański – pp

 • język hiszpański – pr
 • język hiszpański – dj

21, 22 - sobota, niedziela


23


poniedziełek


 • język włoski – pp

 • język włoski – pr
 • język włoski – dj

24


wtorek


 • języki mniejszości narodowych – pp
 • język kaszubski – pp
 • język kaszubski – pr
 • język łemkowski – pp
 • język łemkowski – pr

 • języki mniejszości narodowych – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**


godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**


godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**


godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**


godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**


godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**


* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM* dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie


Część ustna egzaminu maturalnego


od 1 do 17 czerwca


 • język polski (prezentacja – formuła do 2014)
 • języki mniejszości narodowych (prezentacja)
 • języki obce nowożytne
 • język łemkowski, język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych

przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.


od 6 do 11 czerwca


 • język polski (wypowiedź – formuła od 2015)
 • języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

Część pisemna egzaminu maturalnego


Czerwiec


Godzina 9:00


Godzina 14:00


1


środa


 • język polski – pp**

 • język polski – pr**

2


czwartek


 • język angielski – pp

 • język angielski – pr
 • język angielski – dj**

3


piątek


 • matematyka – pp

 • matematyka – pr

4,5 - sobota, niedziela


6


poniedziałek


 • wiedza o społeczeństwie – pp, pr

 • historia sztuki – pp, pr
 • język łaciński i kultura antyczna – pp, pr
 • historia muzyki – pp, pr

7


wtorek


 • biologia – pp, pr

 • filozofia – pp, pr
 • wiedza o tańcu – pp, pr

8


środa


 • język niemiecki – pp 

 • język niemiecki – pr
 • język niemiecki – dj

9


czwartek


 • fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr
 • języki mniejszości narodowych – pp

 • języki mniejszości narodowych – pr
 • język kaszubski – pp, pr
 • język łemkowski – pp, pr
 • zadania w języku obcym ***

10


piątek


 • chemia – pp, pr

 • geografia – pp, pr

11, 12 - sobota, niedziela


13


poniedziałek


 • historia – pp, pr

 • informatyka – pp, pr

14


wtorek


 • język rosyjski – pp 

 • język rosyjski – pr
 • język rosyjski – dj

15


środa


 • język francuski – pp

 • język francuski – pr
 • język francuski – dj

16


czwartek


 • język hiszpański – pp 

 • język hiszpański – pr
 • język hiszpański – dj

17


piątek


 • język włoski – pp 

 • język włoski – pr
 • język włoski – dj

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2016 r.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ* (Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2016 r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005–2014 oraz absolwentów techników z lat 2006–2015.)


Przedmioty


Arkusze


Czas trwania (min)


 • język polski
 • matematyka
 • języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy


170


poziom rozszerzony


180


 • języki obce nowożytne

poziom podstawowy**


część I


120


poziom rozszerzony


część II


120


poziom dwujęzyczny


70


 • informatyka

poziom podstawowy**


część I


180


część II


poziom rozszerzony**


część I


75


część II


 • filozofia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • język łaciński i kultura antyczna
 • wiedza o społeczeństwie
 • wiedza o tańcu
 • język kaszubski

poziom podstawowy


120


poziom rozszerzony


180


 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • geografia

poziom podstawowy


120


poziom rozszerzony


180


 • przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

80


* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ* (Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015– 2016 oraz absolwentów techników z roku 2016.)


Przedmioty


Arkusze


Czas trwania (min)


 • język polski
 • matematyka
 • języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy


170


poziom rozszerzony


180


 • języki obce nowożytne

poziom podstawowy


120


poziom rozszerzony


150


poziom dwujęzyczny


180


 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • język kaszubski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język łemkowski
 • wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony


180


 • informatyka

poziom rozszerony**


część I


60


część II


150


 • przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)**** 

80


* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

 

 

Komentarze (2)

 • xo

  Chyba jest tu jakiś błąd. 5 maja jest matematyka, a 6 j. angielski. Nie jest tak?

 • Admin

  dzięki za zwrócenie uwagi. Już poprawione


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE