administracja studia

Administracja studia - kierunek studiów

Nie są Ci straszne zawiłości uwarunkowań prawnych najróżniejszych instytucji? Chcesz swobodnie poruszać się w przestrzeni prawa administracyjnego, metodach zarządzania oraz organizacji? Jeżeli tak to studia na kierunku administracja mogą być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Administracja? Studia kształcą w zakresie administracji rządowej oraz samorządowej. Będą to przedmioty z szeroko pojętych dziedzin wiedzy, takich jak: ekonomia, informatyka, zarządzanie, marketing czy rachunkowość. Co więcej, nacisk będzie kładziony na prawo administracyjne, postępowanie administracyjne czy prawo cywilne. Dzięki wiedzy zdobytej z zakresu prawa oraz finansów powinieneś, jako absolwent, być w stanie pokierować działaniami organizacji gospodarczych oraz samorządowych. To właśnie do Ciebie będą mogły należeć decyzje dotyczące prawidłowego funkcjonowania gminy czy powiatu. Jednym zdaniem staniesz się ekspertem w zakresie administracji!

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Administracja? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych samorządom lokalnym, organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, instytucjach społecznych, kulturalnych i oświatowych, przedsiębiorstwach, dla których administracja publiczna jest głównym partnerem handlowym czy organach administracji skarbowej. Jeżeli zatem masz zdolności kierownicze to Administracja jest kierunkiem, który na pewno powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki kariery zawodowej!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując administrację


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną,
  • umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych,
  • rozumienia i posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi umoliwiajcymi analizowanie i rozumienie zjawisk prawnych,
  • rozumienia pojęcia administracja, posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii i historii administracji, analizy wydarzeń i procesów historycznych na zasadzie porównawczej, rozumienia procesu narodzin nowoczesnej administracji publicznej i jej ewolucji w czasach nowożytnych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku administracja


Absolwent kierunku administracja znajdzie zatrudnienie jako:

  • pracownik administracji rządowej,
  • pracownik organizacji międzynarodowych,
  • pracownik administracji samorządowej oraz orgazniacji samorządowych,
  • pracownik instytucji zajmującej się integracją europejską,
  • pracownik firmy konsultingowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na administrację, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: historia, geografia, matematyka, WOS, język polski, język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku ADMINISTRACJA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Administracja

ADMINISTRACJA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji UW

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Administracja

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie - Administracja

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Wydział Nauk Społecznych

Akademia Pomorska w Słupsku - Wydział Nauk Społecznych AP

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - Instytut Prawa i Administracji PWSIP w Łomży

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu - Instytut Stosunków Międzynarodowych PWSTE w Jarosławiu

Rozwiń

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu - Instytut Społeczno-Prawny PWSZ w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy - Wydział Nauk Społecznych i Historycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu - Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu - Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie - Instytut Administracji i Turystyki PWSZ w Sulechowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - Instytut Administracyjno-Ekonomiczny PWSZ w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu - Instytut Administracji i Nauk Ekonomicznych PWSZ w Wałczu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku - Instytut Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku

Politechnika Opolska - Wydział Ekonomii i Zarządzania PO

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

Politechnika Warszawska - Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW

Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie - Administracja

Społeczna Akademia Nauk w Zduńskiej Woli - Administracja

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UE w Krakowie

Uniwersytet Gdański - Wydział Prawa i Administracji UG

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji UAM

Uniwersytet Jagielloński - Wydział Prawa i Administracji UJ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Uniwersytet Łódzki - Wydział Prawa i Administracji UŁ

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Prawa i Administracji UMCS

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Opolski - Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Prawa i Administracji UR

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Prawa i Administracji UŚ

Uniwersytet Szczeciński - Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Szczeciński – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim - Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Prawa UWB

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Prawa i Administracji UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Prawa i Administracji UZ

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Wydział Administracji i Ekonomii

Komentarze (0)

zasady rekrutacji na studia 2017

 


 

 

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE