administracja studia

Administracja studia - kierunek studiów

Nie są Ci straszne zawiłości uwarunkowań prawnych najróżniejszych instytucji? Chcesz swobodnie poruszać się w przestrzeni prawa administracyjnego, metodach zarządzania oraz organizacji? Jeżeli tak to studia na kierunku administracja mogą być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Administracja? Studia kształcą w zakresie administracji rządowej oraz samorządowej. Będą to przedmioty z szeroko pojętych dziedzin wiedzy, takich jak: ekonomia, informatyka, zarządzanie, marketing czy rachunkowość. Co więcej, nacisk będzie kładziony na prawo administracyjne, postępowanie administracyjne czy prawo cywilne. Dzięki wiedzy zdobytej z zakresu prawa oraz finansów powinieneś, jako absolwent, być w stanie pokierować działaniami organizacji gospodarczych oraz samorządowych. To właśnie do Ciebie będą mogły należeć decyzje dotyczące prawidłowego funkcjonowania gminy czy powiatu. Jednym zdaniem staniesz się ekspertem w zakresie administracji!

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Administracja? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych samorządom lokalnym, organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, instytucjach społecznych, kulturalnych i oświatowych, przedsiębiorstwach, dla których administracja publiczna jest głównym partnerem handlowym czy organach administracji skarbowej. Jeżeli zatem masz zdolności kierownicze to Administracja jest kierunkiem, który na pewno powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki kariery zawodowej!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując administrację


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną,
  • umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych,
  • rozumienia i posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi umoliwiajcymi analizowanie i rozumienie zjawisk prawnych,
  • rozumienia pojęcia administracja, posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii i historii administracji, analizy wydarzeń i procesów historycznych na zasadzie porównawczej, rozumienia procesu narodzin nowoczesnej administracji publicznej i jej ewolucji w czasach nowożytnych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku administracja


Absolwent kierunku administracja znajdzie zatrudnienie jako:

  • pracownik administracji rządowej,
  • pracownik organizacji międzynarodowych,
  • pracownik administracji samorządowej oraz orgazniacji samorządowych,
  • pracownik instytucji zajmującej się integracją europejską,
  • pracownik firmy konsultingowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na administrację, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: historia, geografia, matematyka, WOS, język polski, język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku ADMINISTRACJA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Administracja

ADMINISTRACJA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Rozwiń

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Komentarze (0)

zasady rekrutacji na studia 2017

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE