bezpieczeństwo narodowe studia - kierunek studiów

Bezpieczeństwo narodowe studia - kierunek studiów

Nieustannie zmieniającą się sytuacja na arenie międzynarodowej niewątpliwie wpływa na bezpieczeństwo narodowe Polski. Jeśli od zawsze myślałeś o pracy w służbach specjalnych, inspekcjach i strażach to ten kierunek jest świetną okazją do uczynienia pierwszego kroku ku realizacji Twoich aspiracji zawodowych!

 

Student będzie mieć okazję do rozwoju swojej wiedzy w zakresie nauk społecznych, procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej. Jednak studia na tym kierunku kształcą nie tylko z zakresie teoretycznych, ale również praktycznym. Zdobędziesz wiele umiejętności, które mogą być Ci potrzebne na każdym kroku. Niezwykle ważna okaże się umiejętność pracy zespołowej oraz wykorzystywania zdobytej w praktyce. Decyzyjność, samoobrona, znajomość topografii to jedynie kilka z nich!

 

Jeśli czujesz, że sprawdziłbyś się w roli organizatora akcji ratunkowej lub specjalisty z zakresu zarządzania kryzysowego to dobrze trafiłeś, bo bezpieczeństwo narodowe to kierunek, który na pewno trzeba wziąć pod uwagę podczas wyboru studiów!

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bezpieczeństwo narodowe


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych,
  • analizy i zastosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej,
  • zasadfunkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
  • języka obcego na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy,
  • udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bezpieczeństwo narodowe


Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdzie zatrudnienie w:

  • pracownik administracji publicznej, służb, inspekcji, straży
  • pracownik prywatnych firm zajmujących się bezpieczeństwem,
  • pracownik zespołów reagowania kryzysowego.

Bezpieczeństwo narodowe - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na bezpieczeństwo narodowe, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Bezpieczeństwo narodowe

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Matematyki i Informatyki

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Bezpieczeństwo Narodowe

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie - Bezpieczeństwo narodowe

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Wydział Filologiczno-Historyczny

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Akademia Pomorska w Słupsku - Wydział Filologiczno-Historyczny AP

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Nauk Społecznych KUL

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej

Rozwiń

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - Instytut Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią PWSZ w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - Instytut Nauk Społecznych PWSZ w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy - Wydział Nauk Społecznych i Historycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie - Wydział Społeczno-Ekonomiczny PWSZ w Koninie

Społeczna Akademia Nauk w Zduńskiej Woli - Bezpieczeństwo narodowe

Uniwersytet Gdański - Wydział Nauk Społecznych UG

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Uniwersytet Jagielloński - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydział Nauk Społecznych UJK - filia w Piotrkowie Trybunalskim

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Łódzki - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Politologii UMCS

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Wydział Pedagogiczny

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Szczeciński - Wydział Humanistyczny

Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Prawa UWB

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Nauk Społecznych UWM

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk Społecznych UWr

Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - Wydział Cybernetyki

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - Wydział Nauk o Bezpieczeństwie

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - Wydział Zarządzania

Komentarze (0)

zasady rekrutacji na studia 2017

 


 

 

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE