bezpieczeństwo narodowe studia - kierunek studiów

Bezpieczeństwo narodowe studia - kierunek studiów

Nieustannie zmieniającą się sytuacja na arenie międzynarodowej niewątpliwie wpływa na bezpieczeństwo narodowe Polski. Jeśli od zawsze myślałeś o pracy w służbach specjalnych, inspekcjach i strażach to ten kierunek jest świetną okazją do uczynienia pierwszego kroku ku realizacji Twoich aspiracji zawodowych!

 

Student będzie mieć okazję do rozwoju swojej wiedzy w zakresie nauk społecznych, procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej. Jednak studia na tym kierunku kształcą nie tylko z zakresie teoretycznych, ale również praktycznym. Zdobędziesz wiele umiejętności, które mogą być Ci potrzebne na każdym kroku. Niezwykle ważna okaże się umiejętność pracy zespołowej oraz wykorzystywania zdobytej w praktyce. Decyzyjność, samoobrona, znajomość topografii to jedynie kilka z nich!

 

Jeśli czujesz, że sprawdziłbyś się w roli organizatora akcji ratunkowej lub specjalisty z zakresu zarządzania kryzysowego to dobrze trafiłeś, bo bezpieczeństwo narodowe to kierunek, który na pewno trzeba wziąć pod uwagę podczas wyboru studiów!

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bezpieczeństwo narodowe


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych,
  • analizy i zastosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej,
  • zasadfunkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
  • języka obcego na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy,
  • udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bezpieczeństwo narodowe


Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdzie zatrudnienie w:

  • pracownik administracji publicznej, służb, inspekcji, straży
  • pracownik prywatnych firm zajmujących się bezpieczeństwem,
  • pracownik zespołów reagowania kryzysowego.

Bezpieczeństwo narodowe - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na bezpieczeństwo narodowe, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Bezpieczeństwo narodowe

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Komentarze (0)