Technika w Sieradzu

Technika w Sieradzu

Technika w Sieradzu

Technika Sieradz profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Technikum nr 1 w ZSPnr1

 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik mechanik 
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik elektryk
 • Technik urządzeń sanitarnych
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik budownictwa
 • Technik geodeta
 • Rozszerzona matematyka, fizyka, chemia, informatyka
 • angielski,
 • niemiecki
ul. Piłsudskiego 5
98-200 Sieradz
(43) 827 17 85
zspnr1@vp.pl
Polna-Północ

 

przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)