biznes międzynarodowy studia


<  Kierunki studiów

Biznes międzynarodowy studia - kierunek studiów

Obecnie globalizacja i kooperacja między różnymi państwami stanowi trzon gospodarek światowych. Wiele firm ma swoje oddziały w różnych krajach charakteryzujących się inną kulturą czy specyfiką pracy. To właśnie Ty możesz być odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie transakcji i zapewnienie płynnego przepływu informacji. Te studia przygotują Cię do pracy managera w największych firmach!

Prowadzenie biznesu międzynarodowego wymaga nie tylko znajomości praw, norm i strategii międzynarodowych, z którymi zapoznasz się podczas studiów. W ramach kierunku kładziony jest również nacisk na aspekt umiejętności miękkich, takich jak: praca zespołowa, umiejętność współpracy czy komunikacja międzykulturowa. Połączenie tych wszystkich przedmiotów sprawi, że będziesz mieć szansę na karierę prawdziwego businessmana i zaistnienia na rynku – kariera stoi przed Toba otworem!

Podczas studiów zmierzysz się z wieloma aspektami biznesu o zakresie międzynarodowych. Poznasz specyfikę pracy z poszczególnymi kręgami kulturowymi, tak by żadna sytuacja w przyszłości nie mogła Cię zaskoczyć. Co więcej, będziesz uczęszczać na zajęcia z zarządzania oraz finansów. Przygotuje Cię to także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w instytucjach międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej.

Wpisujesz się w opis kierunku? Masz analityczny umysł, głowę pełna pomysłów, dobrze współpracujesz z ludźmi, a przede wszystkich chciałbyś w przyszłości spróbować pracy z środowisku międzynarodowym? Jeśli tak to jest to kierunek dla Ciebie!


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biznes międzynarodowy


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych warunkującą uzyskanie określonych umiejętności praktycznych,
  • umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji oraz pracy zespołowej,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania,
  • umiędzynaradawiania działalności gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych,
  • finansów międzynarodowych oraz obsługi obrotu międzynarodowego.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku biznes międzynarodowy


Absolwent kierunku biznes międzynarodowy znajdzie zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą,
  • izbach handlowych i gospodarczych
  • organizacjach administracji krajowej i międzynarodowej (UE),
  • organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także prowadzenie biznesu w skali międzynarodowej na własny rachunek.

 

Biznes międzynarodowy - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na biznes międzynarodowy, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, informatyka.

 

 

autor Marta Matyja

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE