edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia - kierunek studiów

Chciałbyś zdobyć kompleksowe wykształcenie muzyczne i w przyszłości zająć się animacją muzyczną lub skupić się na profesjonalnej działalności artystycznej? Jeśli zatem masz wykształcenie zdobyte w szkole muzycznej i duszę artysty to kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej może okazać się świetnym wyborem.

Jak wygląda proces aplikacji? Aby zostać studentem kierunku Edukacja artystyczna należy uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu praktycznego. Będzie to sprawdzian z umiejętności gry na instrumencie lub śpiewu, a także sprawdzenie predyspozycji muzycznych, takich jak: słuch muzyczny, sprawność manualno-głosowa i poczucie rytmu.

Jakie zajęcia czekają na Ciebie w ramach kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej? Przede wszystkim nacisk kładziony będzie na zajęcia o charakterze praktycznym. Będzie to gra na fortepianie, śpiew, dyrygowanie, emisja głosu czy rytmika. Uzupełnienie będą zaś stanowić przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych oraz zajęcia języka obcego. Następnie będziesz mógł wybrać jedną z wielu ciekawych specjalizacji takich jak: rytmika w edukacji dziecka czy zespoły instrumentalno-wokalne. Jeżeli zatem jesteś uzdolniony muzycznie i nie wyobrażasz sobie innej kariery to nie wahaj się – to jest kierunek dla Ciebie!


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedz teoretycznej i praktycznej do prowadzenia: zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia; zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystyczne na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie,
  • analizy utworów z punktu widzenia historii gatunków i form muzycznych oraz warsztatu kompozytorskiego,
  • rozwijania sprawności słuchowej w obrębie wszystkich elementów dzieła muzycznego.
  • zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych,
  • techniki i stylów, szkół i wybitnych kompozytorów: średniowiecza, renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu oraz XX i XXI wieku.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej


Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej znajdzie zatrudnienie jako:

  • instruktor zespołu tanecznego,
  • animator kultury w placówkach upowszechniania kultury,
  • organizator festiwali i innych imprez muzycznych,
  • nauczyciel edukacji muzycznej w placówkach szkolnych oraz pozaszkolnych,
  • nauczyciel rytmiki w różnego typu placówkach oświatowych.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Wydział Sztuki

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - Wydział IV: Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - Wydział IV: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku - Wydział IV: Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Akademia Muzyczna w Krakowie - Wydział I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Akademia Pomorska w Słupsku - Wydział Nauk Społecznych AP

Akademia Sztuki w Szczecinie - Wydział Edukacji Muzycznej

Komentarze (0)

zasady rekrutacji na studia 2017

 


 

 

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE