Etnoregionalistyka świata

Etnoregionalistyka świata

Etnoregionalistyka świata studia

Etnoregionalistyka świata studia - kierunek studiów

Dzięki globalizacji posiadamy niezwykłe narzędzia do badań nad różnicami kulturowymi między grupami etnicznymi i regionalnymi. To dziedzina, która nieustannie się rozwija, co sprawia, że poszukiwani są specjaliści w zakresie etnoregionalistyki. Jeżeli zatem interesują Cię społeczne aspekty przemian zachodzących w świecie to na pewno powinieneś wziąć ten kierunek pod uwagę podczas wyboru Twoich przyszłych studiów.

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Etnoregionalistyka świata? Przede wszystkim zgłębisz wiedzę z dziedziny studiów geograficznych z zakresu regionalizacji kulturowej oraz pogłębionej wiedzy o jednym z trzech regionów: Północno-Wschodnia Europa, Azja Północno-Wschodnia i Indie, Afryka Północna, Bliski i Środkowy Wschód. Dodatkowo nabędziesz umiejętności, które pozwolą Ci na zrozumienie funkcjonowania grup ludzkich i kultur w warunkach współcześnie zachodzących procesów globalizacyjnych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Etnoregionalistyka świata? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w wydawnictwach, redakcji prasowej oraz szeroko pojętej branży turystycznej. Ponadto będzie mógł również nauczać języka polskiego i kultury w szkole – po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując etnoregionalistykę świata

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • podstawowej wiedzy na temat różnic kulturowych oraz umiejętności niezbędnych do zrozumienia funkcjonowania grup ludzkich i kultur w warunkach i współczesnego mieszania się i zachodzących procesów globalizacyjnych,
  • różnorodności regionalnej, jej wykorzystania do pogłębienia tożsamości regionalnej oraz ułatwiania kontaktów międzykulturowych,
  • regionalizacji kulturowej oraz pogłębionej wiedzy o jednym z trzech regionów: Północno-Wschodnia Europa, Azja Północno-Wschodnia i Indie, Afryka Północna, Bliski i Środkowy Wschód,
  • osiągnięć metodologicznych oraz osiągnięć badawczych dotyczących badań nad tożsamością etniczną i kulturową oraz badań nad sztuką, a także z zakresu teorii kultury,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku etnoregionalistyka świata

Absolwent kierunku etnoregionalistyka świata znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik wydawnictwa,
  • pracownik redakcji prasowej,
  • pracownik branży turystycznej,
  • pracownik mass media,
  • pracownik branży usługowej w dziedzinie kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na etnoregionalistykę świata, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku ETNOREGIONALISTYKA ŚWIATA

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Komentarze (0)