Filologia angielska studia


<  Kierunki studiów

Filologia angielska studia - kierunek studiów

Jak ważne są języki na pewno wie każdy z nas. Jeśli zawsze miałeś łatwość w przyswajaniu i porozumiewaniu się w języku angielskim, a kultura i literatura oraz językoznawstwo wyspiarskie jest w obrębie Twoich zainteresowań,  studia na kierunku filoglogia angielska są kierunkiem, który spełni Twoje oczekiwania.

A co jeśli nie masz podstaw w języku, ale wciąż myślisz, że język angielski to bezsprzecznie opcja dla Ciebie? Nie martw się! Studiując filologię angielską możesz uczyć się języka od wybranego poziomu: podstawowego, bądź zaawansowanego. Student odbędzie również kształcenie w zakresie wiedzy o języku i komunikacji, czyli będzie uczył się analizować język angielski poprzez kąt m.in. fonetyki, składni, semantyki czy pragmatyki oraz historii jego zmian.

Oprócz wiedzy o języku jako takim, poszerzy się Twoja znajomość historii pimiennictwa i/lub tradycji ustnej wybranego obszaru językowego uwzględniająca kanon literatury – poezji, dramatu, prozy, dzięki czemu zrozumiesz kulturę obszaru.

Jako absolwent kierunku filologia angielska powinieneś posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Zastosowanie filologii angielskiej we współczesnym świecie jest niesamowicie duże oraz co najważniejsze – przyszłościwe, stąd po ukonczeniu studiów możesz znaleźć zatrudnienie w wielu instytucjach, jak np. wydawnictwa, redakcje czasopism, środki masowego przekazu, itp.

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filologię angielską


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zbliżona do rodzimej znajomość języka angielskiego na poziomie C1-C2
 • sprawne posługiwanie się językiem specjalistycznym
 • poprawne redagowanie tekstów w języku angielskim
 • analiza gramatyczna, fonetyczna, morfologiczna tekstów w języku angielskim
 • znajomość literatury i jej historii w obszarze anglojęzycznym
 • znajomość kultury obszaru anglojęzycznego

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku filologia angielska


Absolwent kierunku filologia angielska znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • wydawnictwach obcojęzycznych
 • redakcji anglojęzycznego czasopisma
 • biurach tumaczeń
 • oświacie (nauczyciel języka angielskiego)
 • turystyce (tłumacz)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na filologię angielską, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język angielski, język polski.

 

 

autor Joanna Wojciechowska

 

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE