Filologia bałtycka studia


<  Kierunki studiów

Filologia bałtycka studia - kierunek studiów

Jeśli to właśnie kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, i ich historia wzbudzają Twoje zainteresowanie – wiedz, że powinieneś studiować bałtystykę, czyli filologię bałtycką.

Języki, które będziesz przyswajać podczas studiów na kierunku filologia bałtycka to język litewski oraz język łotewski. Program tych studiów obejmuje również gramatykę opisową i historyczną obu języków oraz historię ogólną krajów nadbałtyckich. Na zajęciach będzie omówiona szczegółowo historia literatury litewskiej oraz źródła tradycji łotewskiej. Brzmi interesująco, prawda? A to jeszcze nie koniec – na trzecim roku odbywają się również zajęcia z translatoryki litewskiej. Zostanie Ci również przybliżona współczesna sytuacja polityczna, gospodarcza, i społeczno-kulturalna Litwy i Łotwy, a także posiądziesz orientację we współczesnym życiu kulturalnym obu krajów. Program studiów przewiduje również przedmioty ogólno-humanistyczne takie jak: antropologia kultury, historia filozofii czy tradycja biblijna i antyczna w kulturze. Uniwersytet Warszawski natomiast stwarza dla studentów również możliwości wyjazdu na stypendialne kursy językowe do uczelni w Rydze i Wilnie, z racji współpracy z nimi.

Jako absolwent kierunku filologia bałtycka będziesz posiadać podstawowe umiejętności językowe dla języka litewskiego oraz łotewskiego, świadomość znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego Litwy i Łotwy oraz umiejętność porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego.

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filologię bałtycką


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przekładu tekstów z języków bałtyckich na język polski
 • kulturoznawstwa
 • filozofii
 • języka łacińskiego
 • historii, literatury i tradycji krajów nadbałtyckich
 • językoznawstwa

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku film i multimedia


Absolwent kierunku filologia bałtycka znajdzie zatrudnienie jako:

 • biurach tłumaczeń
 • firmach litewskich/łotewskich na rynku polskim
 • pracownik ambasady
 • turystyce (tłumacz)
 • muzeach

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na filologię bałtycką, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, matematyka,język obcy, język mniejszości narodowej, geografia, informatyka, historia sztuki.

 

Gdzie studiować kierunek filologia bałtycka?

 

autor Joanna Wojciechowska

 

 

Komentarze (0)

prawo uw


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE