filologia polska studia

Filologia polska studia - kierunek studiów

Zawsze lepiej jest wiedzieć o sobie więcej, niż wiedzą inni, a jak Polska długa i szeroka – Tobie nigdy nie było dość rodzimej literatury. A może obiektem Twojego zainteresowania jest język polski i jego rozwój na przestrzeni naszej historii? Jeśli tak, powinieneś zastanowić się nad studiami na kierunku filologia polska (polonistyka). Oprócz języka polskiejgo, absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Jednym z podstawowych przedmiotów będzie również język łaciński z elementami kultury antycznej oraz wiedza o kulturze europejskiej. Bardzo ważnymi przedmiotami będą przedmioty z zakresu historii Polski takie jak: dzieje polityczne, przemiany gospodarcze, społeczne i kulturowe na ziemiach polskich od czasów prehistorycznych po współczesność czy historia państwa polskiego i jego mieszkańców na tle dziejów Europy i świata, historia literatury polskiej – jak wiadomo – wiedza niezbędna do interpretacji dzieł literackich. Z zakresu językoznawczego będziesz uczył się m.in. języka prasłowiańskiego, gramatyki i stylistyki historycznej języka polskiego oraz analizy tekstów staropolskich pod kątem historyczno-językowym. Z drugiej strony pojawią się też bardziej aktualne przedmioty takie jak gramatyka opisowa języka polskiego, kultura języka polskiego, stylistyka współczesna.

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filologię polską


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ogólne wykształcenie humanistyczne
 • językoznawstwa rodzimego
 • historyczną
 • kulturoznawczą
 • interpretacji dzieł literatury polskiej
 • znajomości myśli filozoficznej i jej nurtów

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku filologia polska


Absolwent kierunku filologia polska znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • szkolnictwie
 • placówkach kulturalnych
 • wydawnictwach
 • czasopismach
 • mediach

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na filologię polską, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytni, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku FILOLOGIA POLSKA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Filologia polska

FILOLOGIA POLSKA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - Wydział Humanistyczny

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Wydział Filologiczno-Historyczny

Akademia Pomorska w Słupsku - Wydział Filologiczno-Historyczny AP

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH

Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Nauk Humanistycznych KUL

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu - Instytut Humanistyczny PWSW w Przemyślu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie - Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu - Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - Instytut Humanistyczny PWSZ w Tarnowie

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu - Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu

Rozwiń

Uniwersytet Gdański - Wydział Filologiczny UG

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

Uniwersytet Jagielloński - Wydział Polonistyki UJ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydział Filologiczno-Historyczny UJK - filia w Piotrkowie Trybunalskim

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydział Humanistyczny UJK

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Nauk Humanistycznych

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny UŁ

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Humanistyczny UMCS

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Filologiczny

Uniwersytet Opolski - Wydział Filologiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Wydział Filologiczny

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Filologiczny UR

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Filologiczny UŚ

Uniwersytet Szczeciński - Wydział Filologiczny

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Filologiczny UWB

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Humanistyczny UWM

Uniwersytet Warszawski - Wydział Polonistyki UW

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Filologiczny UWr

Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Humanistyczny UZ

Komentarze (0)

zasady rekrutacji na studia 2017

 


 

 

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE