geografia studia

Geografia studia - kierunek studiów

Jeśli od zawsze pasjonowały Cię podróże małe i duże, jeżeli w obrębie Twoich zainteresowań znajduje się Ziemia, jej właściwości oraz budowa na przestrzeni wieków, aspekty społeczne i gospodarcze różnych państw na świecie – studia na kierunku geografia powinny spełniać Twoje oczekiwania i potrzeby. Musisz wiedzieć, że oprócz geografii powinieneś posiadać podstawową wiedzę z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka i chemia, ponieważ jako student będziesz uczył się jak funkcjonuje system przyroda – człowiek ze wszystkimi jego składowymi. W ramach zajęć więc przyswoisz sobie astronomiczne podstawy geografii, matematykę i statystykę, fizykę i chemię Ziemi, ekonomię i socjologię. Ale to, oczywiście, nie wszystko. W Twoim planie zajęć znajdą się przedmioty takie jak geografia osadnictwa, polityczna, regionalna Polski, regionalna świata; hydrologia i oceanografia, meteorologia i klimatologia, kartografia i topografia, teledetekcja czy gospodarka przestrzenna. Dzięki nim między innymi, posiądziesz umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu astronomii do określania relacji między Ziemi jako planetą, a zjawiskami zachodzącymi w atmosferze, hydrosferze i litosferze oraz umiejętności wykorzystywania praw fizyki i chemii do wyjaśniania genezy zjawisk występujących w środowisku czy prognozowania zachowania środowiska.

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując geografię


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • rozumienia podstawowych procesów gospodarczych
  • społeczeństwa współczesnego
  • prognozowania pogody na podstawie danych meteorologicznych z sieci stacji oraz własnych pomiarów
  • politycznego identyfikowania regionów konfliktowych i skutków globalizacji
  • określania wpływu zjawisk geologicznych na działalność gospodarczą człowieka

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku geografia


Absolwent kierunku geografia znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • szkołach
  • uniwersytetach
  • branży turystycznej
  • ośrodkach badawczych
  • instytucjach zajmujących się ochroną środowiska

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na geografię, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, język obcy, geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku GEOGRAFIA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Geografia

GEOGRAFIA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Uniwersytet Warszawski - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Akademia Pomorska w Słupsku - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy AP

Uniwersytet Gdański - Wydział Oceanografii i Geografii UG

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Uniwersytet Jagielloński - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk Geograficznych UŁ

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Nauk o Ziemi

PRACODAWCY

Te firmy chętnie zatrudniają absolwentów tego kierunku

TomTom to globalny lider w dziedzinie map i nawigacji, który oferuje również sportowe zegarki GPS, a także najnowocześniejsze rozwiązania do zarządzania flotą samochodową oraz rozwiązania oparte na funkcjach lokalizacji. Każdego dnia miliony ludzi na całym świecie podróżują i podejmują decyzje korzystając z rozwiązań TomTom. Firma opiera się na czterech liniach biznesowych: Konsumenckiej, Motoryzacyjnej, Licencyjnej i Telematycznej.

zobacz kogo szukamy >>

Komentarze (0)

zasady rekrutacji na studia 2017

 


 

 

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE