inżynieria biochemiczna studia

Inżynieria biochemiczna studia - kierunek studiów

Inżynieria biochemiczna zajmuje się hodowlą żywych organizmów oraz procesy wyodrębniania ich produktów w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym czy spożywczym. Dzięki tym studiom będziesz wydajnie hodować mikroorganizmy oraz komórki roślinne, co przygotuje Cię do pracy w szeroko pojętym przemyśle spożywczym, przetwórczym biomasy oraz w firmach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii. Jeżeli zatem Twoją mocną stronę są nauk ścisłe i nie są Ci straszne godziny w laboratorium to Inżynieria biochemiczna może być kierunkiem dla Ciebie!

Na początku studiów zapoznasz się z podstawami chemii, fizyki i biologii, które są niezbędne do dalszego studiowania przedmiotów biochemicznych. Kolejne semestry obejmują takie zajęcia jak: biologia stosowana, biochemia, genetyka i inżynieria metaboliczna, inżynieria bioproduktów. Wiedzę teoretyczną przełożysz na praktykę podczas badań nad optymalnymi warunkami wzrostu komórek czy rozwijania metod biotechnologicznych. Będziesz mieć także okazję do współpracy z chemikami i biologami w ramach przenoszenia technologii wytwórczych ze skali laboratoryjnej do wielkoprzemysłowej.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria biochemiczna? W nieustannie rozwijającej się branży działa wiele firm, taki jak: Polfa, Mabion, BTL, Proteon Pharmaceuticals czy Teva). Pracę będzie mógł też podjąć w sektorze gospodarki komunalnej przetwarzające odpady, biomasę lub oczyszczające ścieki. Co więcej, możesz szukać zatrudnienia przy wielko-tonażowej produkcji leków, szczepionek i produktów spożywczych, a także w zakresie bezpieczeństwa zakładów przemysłowych oraz bezpieczeństwa produktów. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, więc jeżeli Twoją mocną stroną są nauki ścisłe oraz przyrodnicze to na pewno powinieneś wziąć ten kierunek pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię biochemiczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
  • podstaw technologii zrównoważonych oraz ochrony środowiska,
  • zjawiska i procesy inżynierii chemicznej i procesowej, podstawowych zasad i praw leżących u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej,
  • klasyfikacji pierwiastków, związków chemicznych i wiązań chemicznych, wykorzystywania obliczeń bazujących na stechiometrii, określania właściwości organicznych na podstawie ich budowy,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria biochemiczna

Absolwent kierunku inżynieria biochemiczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w sektorze gospodarki komunalnej przetwarzające odpady, biomasę lub oczyszczające ścieki,
  • pracownik przy wielko-tonażowej produkcji leków, szczepionek i produktów spożywczych,
  • pracownik firmy farmaceutycznej,
  • pracownik w przemyśle chemicznym,
  • pracownik w przemyśle kosmetycznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię biochemiczną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: chemia, biologia, fizyka i astronomia, matematyka, język obcy.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku INŻYNIERIA BIOCHEMICZNA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Inżynieria biochemiczna

INŻYNIERIA BIOCHEMICZNA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Kierunek inŻynieria biochemiczna prowadzony jest przez:

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

Popularne artykuły dla kierunku INŻYNIERIA BIOCHEMICZNA w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Inżynieryjno-techniczne

Komentarze (0)