uczelnie w łodzi - pracodawcy

Poznaj Łódzkich Pracodawców

„U prząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki, przędą sobie przędą jedwabne niteczki…” – tymi słowami zaczyna się „Prząśniczka”, pochodzący z XIX wieku hejnał Łodzi, która w dalszym ciągu kojarzona jest głównie z przemysłem włókienniczym. Obecnie tytuł jednego z największych na świecie ośrodków przemysłu tekstylnego, którym Łódź cieszyła się jeszcze w XX wieku, funkcjonuje jedynie w odniesieniu do historii. Chociaż w mieście swoje siedziby nadal ma wiele przedsiębiorstw odzieżowych, między innymi Próchnik, Redan S.A., Monnari Trade, Hexeline i Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów, to niezmiernie trudno o stwierdzenie, że miasto Tuwima jest włókienniczą potęgą.

Jak zatem zaczynałby się hymn Łodzi stworzony w XXI wieku? Być może: „Przy komputerach siedzą jak trusie informatycy, klikają sobie klikają w przyciski swoich myszy”. Ten obrazek, choć żartobliwy, bardzo dobrze ukazuje kierunek, w jakim rozwija się współczesna Łódź. To właśnie rozwój nowych technologii i branże z nimi związane, napędzają tutejszą gospodarkę. Położenie w centrum Polski a także Europy oraz stała rozbudowa infrastruktury (nowe  autostrady, modernizacja połączenia kolejowego z Warszawą, rozwój lotniska Łódź-Lublinek, przebudowa dworca Łódź-Fabryczna) sprawia natomiast, że swoje siedziby chętnie zakładają tu firmy logistyczne. Raben Polska, DB Schenker, DHL Express Poland, DSV Solutions, Hatrans Logistics, Rossmann SDP czy Spedimex – absolwenci logistyki i transportu mają zatem w czym wybierać.
Wraz z początkiem kwietnia swoje centrum badawczo-rozwojowe w Łodzi otworzył światowy potentat rozwiązań IT – Oberthur Technologies. – Do końca roku firma zatrudni stu inżynierów z branży informatycznej – mówi prezes centrum, Adam Fedorowicz. Kto znajdzie zatrudnienie we francuskiej firmie? Pasjonaci - programiści, testerzy, architekci oraz analitycy funkcjonalni, interesujący się branżą telekomunikacyjną i branżą płatności. W Łodzi swoje biura chętnie otwierają firmy informatyczne, między innymi przez wzgląd na obecność wielu uczelni, które kształcą przyszłych informatyków. AMG.net, Accenture, EMCC Software, Comarch, LSI Software, TomTom czy Mobica – to tylko niektóre firmy IT, które na dobre zadomowiły się w Łodzi. Bezrobocie wśród informatyków jest ujemne, dlatego studenci łódzkich uczelni ukierunkowani na tę branżę, nie będą mogli narzekać na brak miejsc pracy.
Osoby z wykształceniem wyższym i znajomością języka - najlepiej mniej popularnego - chętnie zatrudniane są przez firmy z sektora BPO (Business Process Outsourcing), które zajmują się świadczeniem określonych procesów na rzecz innych przedsiębiorstw w obszarze m.in. księgowości, finansów, obsługi klienta, IT czy HR. W Łodzi swoje oddziały posiada Southwestern BPO, Infosys BPO Poland czy Xerox. W Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym BioNanoPark zatrudnienie znajdą absolwenci biotechnologii, a w B/S/H, Indesit Company i Hutchinson Polska (firmach specjalizujących się w produkcji sprzętu AGD) - kierownicy produkcji, inżynierowie procesu, inżynierowie produkcji czy też inżynierowie ds. jakości produktu.
A jakie Łódź ma plany na przyszłość? W 2014 roku podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Łódzkiego Klastra Gamedev. To związek firm produkujących gry komputerowe, wideo i aplikacje mobilne, które w ramach projektu Gamedev, będą współpracowały z Urzędem Miasta, Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego i niektórymi łódzkimi uczelniami wyższymi. Na 2016 rok przewidziane jest powstanie w Łodzi Centrum Gier. Najbardziej solidnym fundamentem, na którym można budować Łódzkie Centrum Gier są studenci i kadra Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej. PŁ jako pierwsza w Polsce kształci w zakresie technologii gier i symulacji komputerowych. 

accenture łódź

foto. Andrzej Stawski

Accenture Lodz Delivery Center

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 305 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem. W roku finansowym zamkniętym 31 sierpnia 2014 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 30 miliardów dolarów.

W Accenture Lodz Delivery Center w Łodzi zatrudniamy entuzjastów technologii, programistów i analityków systemu. To miejsce dla osób poszukujących pełnej wyzwań kariery w IT oraz dostępu do szkoleń, wiedzy i narzędzi programistycznych na poziomie, jaki może zaoferować tylko duża firma. Globalny zasięg Accenture daje niepowtarzalną możliwość pracy w międzynarodowym środowisku, dla klientów z całego świata i z wykorzystaniem najważniejszych i najnowszych rozwiązań IT.

W sierpniu 2010 roku polskie Accenture Technology Solutions zostało włączone do Delivery Center Network i stało się oficjalnie Accenture Lodz Delivery Center. Teraz jesteśmy jednym z około pięćdziesięciu takich biur na całym świecie. Włączenie do globalnego Delivery Center Network zawdzięczamy usługom oferowanym na najwyższym światowym poziomie.

 


southwestern łódź

foto.otouczelnie.pl

SouthWestern

WEST CORK BUSINESS & TECHNOLOGY PARK W IRLANDII – TO TAM MIEŚCI SIĘ GŁÓWNA SIEDZIBA FIRMY SOUTHWESTERN SPECJALIZUJĄCEJ SIĘ W DZIAŁALNOŚCI BPO, OBSŁUGUJĄCEJ WIODĄCE ORGANIZACJE I PRZEDSIĘBIORSTWA Z WYSP BRYTYJSKICH.

SouthWestern świadczy usługi dla różnych branż, m.in. dla rynku mediów, bankowości i ubezpieczeń, paliw, FMCG (Fast-Moving Consumer Goods), kolportażu prasy, centrów handlowych i telekomunikacji. Firma współpracuje także z sektorem publicznym, w tym m.in. z Ministerstwem Rolnictwa Irlandii. Od września 2007 roku SouthWestern jest obecna w Polsce pod nazwą SouthWestern BPS Poland Sp. z o.o. Pod koniec wspomnianego 2007 roku firmie udało się zaś uruchomić centrum operacyjne w Łodzi. Rozwija się ono dynamicznie i obecnie zatrudnia prawie trzystu pracowników.
Proces rekrutacyjny w SouthWestern BPS Poland uzależniony jest od stanowiska. W każdym przypadku rozpoczyna się od przesłania przez kandydata aplikacji i odbycia wstępnej rozmowy telefonicznej. Jeśli ten etap przebiegnie pomyślnie, kandydat zostaje zaproszony na spotkanie z menadżerem danego działu i przedstawicielem sekcji HR. Podczas rozmowy osoba ubiegająca się o pracę jest poproszona o wykonanie testu sprawdzającego wiedzę wymaganą na danym stanowisku. Na tych, którym powiedzie się podczas procesu rekrutacyjnego, czekają różnorodne możliwości awansu, zarówno pionowego, jak i poziomego, poczynając od najniższych stanowisk, jakim jest specjalista ds. obsługi klienta czy księgowy, aż do stanowiska kierowniczego, ewentualnie menadżerskiego.
Firma poszukuje głównie osób władających biegle językami obcymi, przede wszystkim europejskimi, a także absolwentów kierunków księgowo-finansowych. W przypadku stanowisk związanych z obsługą klienta, nie wymaga kierunkowego wykształcenia wyższego, jednak zdecydowana większość racowników SouthWestern ukończyła studia. W przypadku kandydatów do działu obsługi klienta, gdzie głównym kryterium przyjęcia jest znajomość języków obcych, przygotowanie absolwentów okazuje się wystarczające, chociaż wielu z nich przyznaje, że język poznali w wyniku uczęszczania na zajęcia dodatkowe oraz w czasie wymian międzynarodowych.
Jak podkreślają przedstawiciele firmy, bardzo ważne z punktu widzenia studentów powinno być skorzystanie z możliwości wzięcia udziału w stażach i praktykach u potencjalnych przyszłych pracodawców. Jest to bardzo dobry sposób na zapoznanie się z daną branżą, specyfiką pracy, zasadami funkcjonowania w biurowym środowisku korporacji czy wreszcie zdobycia kompetencji i doświadczenia. Dlatego też SouthWestern przez cały rok prowadzi rekrutacje na bezpłatne praktyki do działu HR, administracji, obsługi klienta, a także sekcji finansowych, by dać szansę młodym ludziom na poznanie firmy od wewnątrz. W celu nawiązania kontaktu ze studentami, przedsiębiorstwo współpracuje z uczelnianymi biurami karier, bierze także udział w targach pracy i organizuje spotkania dla członków społeczności akademickiej.
 

foto.otouczelnie.pl

ArCADiaSoft

FIRMA ARCADIASOFT CHUDZIK SP.J. TO POLSKA FIRMA DZIAŁAJĄCA NA RYNKU OPROGRAMOWANIA DLA BUDOWNICTWA. JEJ PROGRAMY TO ROZWIĄZANIA PRZYDATNE W CODZIENNEJ PRACY INŻYNIERA, PROSTE I INTUICYJNE, PRZEMYŚLANE W NAJMNIEJSZYM DETALU, A JEDNOCZEŚNIE TECHNICZNIE OPARTE O NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ TECHNOLOGIĘ.
Przedsiębiorstwo od wielu lat pracuje nad systemem ArCADia, który w swoich założeniach opiera się na idei BIM (Building Information Modelling), pozwala on na gromadzenie, aktualizowanie i wprowadzanie kompleksowej informacji o budynku do bazy danych już w momencie projektowania. Baza ta umożliwia czerpanie dowolnej informacji w każdej chwili na etapach projektowania, budowy i eksploatacji budynku. Dystrybucja oprogramowania realizowana jest w Polsce przez siostrzaną firmę INTERsoft sp. z o.o., a za granicą przez lokalnych dystrybutorów.
Osoby chcące trafić do ArCADiasoft Chudzik muszą posiadać wykształcenie akademickie i to w określony sposób sprofilowane. Pracę znajdą w niej absolwenci wydziałów budownictwa, architektury i inżynierii środowiska oraz kierunków informatycznych na wydziałach matematyki, fizyki, elektrotechniki i elektroniki. Kwalifikacje zawodowe kandydata to jednak nie wszystko, bo decydującą rolę odgrywa jego potencjał intelektualny i zaangażowanie. 
Jak w takim razie wygląda proces rekrutacyjny w ArCADiasoft Chudzik? Wydzielona jednostka organizacyjna w firmie zajmuje się ciągłym wyszukiwaniem i naborem nowych członków zespołu. Kandydat na pracownika zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną poprzedzoną podstawowym testem kompetencyjnym ukierunkowanym na potrzeby stanowiska, na które aplikuje.
Głównym kanałem poszukiwania kandydatów jest internet. Przedsiębiorstwo bardzo chętnie przyjmujemy także praktykantów. Zapewnia im opiekę doświadczonego pracownika, który nie tylko zleca zadania i nadzoruje ich wykonanie, ale również dzieli się z młodymi członkami załogi swoją wiedzą. A doświadczenie to jest niezwykle istotne, szczególnie że wszystkie osoby na kluczowych stanowiskach w ArCADiasoft Chudzik zaczynały pracę od najniższego szczebla ścieżki kariery. Jak w takim razie prezentują się zasady awansu zawodowego w tej firmie? Początkujący programista zaczyna od stanowiska młodszego programisty, awansując następnie na programistę, starszego programistę, lidera grupy, analityka wymagań, analityka systemu, architekta systemu, zastępcę kierownika działu, kierownika działu.
Firma aktualnie zatrudnia około pięćdziesięciu osób w centrali w Łodzi, w związku z tym zarząd ma możliwości indywidualnego traktowania każdego pracownika i dobierania zadań w taki sposób, żeby dopasować je do jego kompetencji i zapewnić możliwość rozwoju zawodowego.Firma ma szczególnie dobre doświadczenie, jeśli chodzi o absolwentów łódzkich uczelni. Wyjątkowo bliskie stosunki łączą ją z Politechniką Łódzką, ArCADiasoft Chudzik bierze czynny udział w Radzie Programowo-Gospodarczej na tej uczelni. Przedsiębiorstwo ma także podpisaną umowę o współpracy z ponad trzydziestoma innymi uczelniami. Udostępnia studentom i pracownikom naukowym bezpłatne oprogramowanie i prowadzi cykliczne seminaria tematyczne. Sponsoruje wyposażenie wielu pracowni dydaktycznych na terenie całego kraju.

Digital One

DIGITAL ONE JEST AGENCJĄ INTERAKTYWNĄ, REALIZUJĄCĄKOMPLEKSOWE KAMPANIE MARKETINGOWE I WIZERUNKOWE W OBSZARZE KREATYWNEGO WYKORZYSTANIA NOWYCH MEDIÓW, NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII ORAZ INTERNETU. W GRONIE JEJ KLIENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ M.IN. FIRMY: AXA DIRECT, ESTÉE LAUDER COMPANIES, INDESIT, KAMIS, POLKOMTEL, PEPSICO, SEPHORA CZY TEVA.

Digital One składa się z kilku działów przenikających się i współpracujących ze sobą, jednak w każdym z nich miejsce znajdują osoby o sprecyzowanych, unikalnych umiejętnościach. Firmie zależy, aby rozwijać kompetencje swojego zespołu we wspólnie obranym kierunku, który uwzględnia potrzeby biznesu oraz zainteresowania zawodowe poszczególnych osób. Korzystając z piętnastoletniego doświadczenia, Digital One stworzyło wewnętrzny system wartości i on definiuje miękkie kompetencje, które są ważne dla firmy. Na pierwszym miejscu znajduje się praca zespołowa, bez której trudno byłoby prowadzić jakikolwiek z projektów agencji. Jeśli chodzi o kompetencje twarde, to jest to wiedza i doświadczenie z konkretnego obszaru, które przychodzą z czasem.

Od młodych ludzi firma oczekuje doskonałej organizacji, umiejętności tworzenia harmonogramów i ustalania priorytetów dla swoich zadań. Jest to punkt wyjścia do dalszej pracy. Równie ważne okazuje się nastawienie na osiąganie celów, nie tylko jako frazes, ale rzeczywista umiejętności znajdowania balansu między oczekiwaniami klienta, możliwościami firmy a świadomością upływającego czasu.

Agencja angażuje się w różnorodne działania, których celem jest dotarcie do studentów i absolwentów łódzkich uczelni. Poziom kształcenia w naszym mieście – zdaniem firmy  – jest wysoki, aczkolwiek trudno wskazać konkretny wydział czy kierunek, którego absolwenci są idealnymi kandydatami do pracy w agencji reklamowej. Wynika to głównie z tego, że branża interaktywna jest bardzo dynamiczna z jednej strony i wymagająca z drugiej. Oczywiście istnieją możliwości zdobycia kierunkowego wykształcenia, żeby jednak być na bieżąco, trzeba nieustannie śledzić rynek zarówno od strony zmian technologicznych, jak i onitorowania biznesu. W tym obszarze zawodowym odnajdują się osoby, które angażowały się w działalność poza uczelnią, były członkami kół naukowych i stowarzyszeń. Nawyk aktywnego działania, podejmowania odpowiedzialności i umiejętność pracy zespołowej owocuje w przyszłości. Niezbędną podstawą jest znajomość języka angielskiego wykorzystywanego w codziennej komunikacji z klientami.

W odczuciu  przedstawicieli firmy, aktualni absolwenci szkół wyższych są otwarci na doświadczenia międzynarodowe i międzykulturowe, nie mają problemów ze zmianą miejsca zamieszkania. Często nie widzą ograniczeń w dziedzinach, w których mogą rozwijać się, co charakteryzowało poprzednie pokolenia. Natomiast brakuje im rozeznania w tym, co  oferuje rynek, co konkretnie chcą robić w danej branży. Dlatego też, wychodząc naprzeciw takim problemom, w tym roku po raz pierwszy w historii agencja Digital One uruchomiła program stażowy. Zamiast przeprowadzenia standardowych rozmów kwalifikacyjnych, firma zaprosiła wybraną grupę osób do wspólnej pracy. Mogli oni zmierzyć się z kreatywnymi zadaniami, generować własne pomysły i wejść w rolę członka agencji. Dzięki temu mieli szansę pokazać swoje umiejętności i wiedzę, które trudno jest przekazać słowami w CV czy w liście motywacyjnym. Z drugiej strony, uczestnicy mogli przez jeden dzień pracować ze specjalistami, czerpać z ich wiedzy i wskazówek, ale też poddać swoje pomysły weryfikacji ludzi z branży. Po zakończeniu procesu każdy z uczestników otrzymał raport/informację zwrotną na temat swojej pracy.

A najlepsi dostali się na trzymiesięczny płatny staż w firmie. Szczegóły na temat programu stażowego można znaleźć na stronie: digitalone.pl/staz


TomTom

FIRMA TOMTOM ZOSTAŁA ZAŁOŻONA W 1991 ROKU, MA GŁÓWNĄ SIEDZIBĘ W AMSTERDAMIE, ZATRUDNIA CZTERY TYSIĄCE PRACOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE I SPRZEDAJE SWOJE PRODUKTY W PONAD TRZYDZIESTU SZEŚCIU KRAJACH. POLSKA SPÓŁKA ZATRUDNIA BLISKO PIĘĆSET OSÓB. ZNAKOMITA WIĘKSZOŚĆ PRACOWNIKÓW TOMTOM W POLSCE TO EKSPERCI W DZIEDZINIE INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA.

TomTom zapewnia światu swobodę ruchu. Codziennie miliony ludzi wykorzystują technologie TomTom do podejmowania lepszych decyzji. Firma projektuje i opracowuje innowacyjne produkty, które ułatwiają ludziom docierać do celu. Znana jest jako globalny lider w dziedzinie nawigacji i map, ale oferuje również sportowe zegarki GPS, a także najnowocześniejsze rozwiązania do zarządzania flotą samochodową i najlepsze w branży produkty lokalizacyjne.TomTom jest miejscem dla osób, które nie lubią się nudzić, ani stać w miejscu. Stanowi zgrany zespół, który widzi rozwiązania, a nie problemy, który ma energię, aby współtworzyć innowacyjne technologie a przez swoją codzienną pracę przyczynia się do tego, że życie milionów ludzi jest łatwiejsze i bezpieczniejsze.

Standardowy proces rekrutacyjny w firmie TomTom składa się z trzech etapów. Pierwszym jest selekcja aplikacji. Następnie firma kontaktuje się z wybranymi kandydatami. Kolejnym etapem są testy (w przypadku stanowisk technicznych), ostatnim zaś – rozmowy z menadżerami oraz rekruterami. TomTom zależy na osobach z pasją, zaangażowanych w to, co robią. Przedsiębiorstwo oferuje im pracę w Łodzi, lecz w globalnym środowisku i przede wszystkim z kreatywnymi ludźmi pełnymi energii. Firma poszukuje głównie inżynierów otwartych na nowe technologie zarówno z doświadczeniem, jak i na początku swojej kariery zawodowej w IT, w przypadku inżynierii oprogramowania są to absolwenci kierunków informatycznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej. Ponieważ TomTom w Łodzi zajmuje się mapami, zależy mu także na osobach kończących takie kierunki jak  gospodarka przestrzenna (praca z oprogramowaniem GIS), geografia czy geoinformacja.

Poszukuje również osób niebędących inżynierami. Niedawno firma rozszerzyła swoją działalność i rozpoczęła rekrutację do Centrum Obsługi Klienta (Customer Care Center). Znajdą w niej pracę osoby, które biegle posługują się językiem niemieckim.

W zależności od zainteresowań i kompetencji pracowników mogą się oni rozwijać w ramach dwóch ścieżek kariery: menadżerskiej i eksperckiej. TomTom wspiera zatrudniane przez siebie osoby w realizacji celów związanych z rozwojem zawodowym poprzez udostępnioną platformę e-learningową, możliwość uczestnictwa w szkoleniach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz przede wszystkim realizację ciekawych, pełnych wyzwań zadań w różnych zespołach w ramach metodyki SCRUM.

A co firma sądzi o przygotowaniu absolwentów uczelni wyższych? Studenci są bezsprzecznie bogaci w wiedzę teoretyczną, ale zdobycie wiedzy praktycznej i jej poziom zależy tylko i wyłącznie od ich własnych inicjatyw i doświadczeń. Uczelnie powinny jak najbardziej i jak najsprawniej umożliwiać studentom współpracę z firmami już podczas studiów.

Być może stała kooperacja z firmami oraz dłuższe praktyki (zapewnione/zatwierdzone przez uczelnie programy) pomogłaby w poprawie tej sytuacji – sugerują przedstawiciele firmy. Dlatego młodzi ludzie powinni interesować się swoją karierą już w trakcie studiów, na pewno ułatwi im to start w dorosłe życie. W tym roku w Łodzi ruszył autorski projekt staży studenckich TomTom Interns on Track Program. Firma przeprowadziła pierwszą edycję trzymiesięcznych staży wakacyjnych dla studentów, którzy postanowili poszerzyć swoje kompetencje w zakresie m.in. programowania, testowania, wsparcia IT, wsparcia technologicznego czy w zakresie pracy z oprogramowaniem GIS. Podczas stażu uczestnik programu ustala cele ze swoim menadżerem, przechodzi szkolenie oraz uczestniczy w dużym projekcie. Menadżer jest mentorem stażysty, a osoba z zespołu staje się opiekunem, którego stażysta ma na wyciągnięcie ręki. TomTom chce, aby program był wartościowy i żeby studenci mogli nauczyć się jak najwięcej. Oprócz zdobycia umiejętności technicznych stażyści mają okazję zapoznać się z pracą w dużej, międzynarodowej firmie, której zależy, aby studenci uświadomili sobie, że mają realny wpływ na to, co robi zespół i ich zdanie jest brane pod uwagę. Obecne oferty praktyk i staży dostępnych w firmie można znaleźć na portalach www.tomtom.jobs oraz lokalnie na stronie www.otouczelnie.pl. W tym roku akademickim TomTom rozpoczyna również program warsztatów TomTom Talent Road, który dedykowany jest dla studentów kierunków informatycznych i pokrewnych. 

 

 

 

prawo uw


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE