Uczelnie Techniczne w Gdańsku

Uczelnie Techniczne w Gdańsku

Uczelnie techniczne Gdańsk

Uczelnie techniczne w Gdańsku

Trójmiasto to nie tylko piękne widoki i całoroczna możliwość podziwiania stalowych arcydzieł stoczniowych. To przede wszystkim jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, czyli Politechnika Gdańska. Uczelnia która niezmiennie plasuje się czołówce najlepszych uczelni technicznych naszego kraju. Gdańska uczelnia oferuję naukę na jednym z dziewięciu wydziałów na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz podyplomowych w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Unikalnym w skali naszego kraju jest Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa. Decydując się na studia na tym wydziale do wyboru masz: Oceanotechnika, czyli interdyscyplinarną dziedzinę techniki i nauk ścisłych zajmującą się badaniem i opracowywaniem metod eksploatacji i eksploracji mórz i oceanów. Dostępne specjalności to Budowa Okrętów i Jachtów; Maszyny, Siłownie i Urządzenia Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych; Zarządzanie i Marketing w Gospodarce Morskiej; Inżynieria Zasobów Naturalnych. Kolejnymi niepowtarzalnymi kierunkami są Środki transportu wodnego oraz Systemy transportu wodnego. Oba kierunki kształcą specjalistów, inżynierów cenionych w Polsce oraz na całym świcie. Politechnika Gdańska prowadzi ścisłą współpracę z jednostkami akademickimi w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie w ramach programu FSS. Studenci decydujący się na uczestnictwo w programie mają szansę wyjechać za granicę na studia, praktyki lub staż. Gdańska uczelni techniczna współpracuje również w ramach programu Erasmus, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Dzięki temu programowi studenci mogą wyjechać m.in. do Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Politechnika Gdańska prowadzi również szereg badań naukowych wykonywanych w ramach projektów badawczych oraz celowych – wykonywanych na potrzeby instytucji gospodarczych (samorządowych) oraz jako prace zlecone przez przemysł lub inne instytucje.

 

Uczelnie techniczne w Gdańsku - rekrutacja

Podstawowym warunkiem możliwości podjęcia studiów na Politechnice Gdańskiej jest posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego. Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu głównego oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki dostępne są na stronach internetowych wydziałów. Punkty dodatkowe kandydat zyskuje dzięki udokumentowanemu uczestnictwu w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 

Uczelnie techniczne w Gdańsku praca po studiach

Po ukończeniu Politechniki Gdańskiej pracy szukać możesz w całej Polsce, jaki i w innych krajach. Jeśli jednak zdecydujesz się na pozostanie na trójmiejskim poletku pracy poszukiwać możesz w przedsiębiorstwach takich jak MPPB J.W. Ślepak w której poszukiwani są kandydaci na stanowiska projektanta/technologa dokumentacji wykonawczej łodzi. Praca ta daje możliwość wykorzystania wiedzy pozyskanej podczas pięcioletnich studiów oraz zdobycie doświadczenia w cenione i znanej firmie działającej w branży przemysłowej. Podczas pracy będziesz odpowiedzialny za tworzenie innowacyjnych projektów jachtów motorowych oraz żaglowych uznanych światowych marek, między innymi See Ray, Bayliner, Axopar, Buster, Sirius. Łodzie produkowane w stoczni odnaleźć można w portach na całym świecie. Kolejnym miejscem gdzie zatrudnienie znajdą absolwenci gdańskiej uczelni technicznej jest Stocznia Marynarki Wojennej. Obowiązkami osoby pracującej w Stoczni będzie opracowywanie technologii budowy /procesów wytwarzania i remontów na jednostkach nowo budowanych, remontowanych i modernizowanych, opracowywanie programów prób zdawczych, prowadzenie uzgodnień z przedstawicielami zamawiającego i wykonawców, prace nadzoru technologicznego. Podczas rekrutacji, poza doświadczeniem, pracodawcy dużą wagę przykładają do doświadczenia jakie zdobywa się jeszcze podczas studiów. Najważniejsze jest doświadczenie zdobyte w tej samej branży. Wiele firm działających na rynku oferuje szereg praktyk oraz staży zawodowych skierowanych do studentów uczelni technicznych.

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

Politechnika Gdańska kierunki studiów

Politechnika Gdańska rekrutacja