Uczelnie w Rzeszowie

Uczelnie w Rzeszowie

uczelnie Rzeszów

Uczelnie w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 12 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
 

uczelnie Rzeszów - Uniwersytet RzeszowskiUczelnie Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski jest największa uczelnią w Polsce południowo-wschodniej. Powstał w 2001 roku z połączenia różnych oddziałów najlepszych szkół w regionie: Wyższej Szkoły Pedagogicznej, filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej a także Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej.UR prowadzi studia na 10. wydziałach (w tym m. in.: Biologiczno-Rolniczy, Filologiczny, Pedagogiczno-Artystyczny, Sztuki, Ekonomii, w skład wchodzi nawet Wydział Medyczny).  Wśród kierunków studiów są zarówno „tradycyjne” (filologia polska, matematyka, informatyka, ekonomia i inne), jak i bardziej unikatowe: inżynieria bezpieczeństwa, nauki o rodzinie, sztuki wizualne. A Wydział Medyczny prowadzi: dietetykę, elektrokardiologię, kierunek lekarski, pielęgniarstwo czy ratownictwo medyczne. W zamiejscowym ośrodku Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych — biotechnologię. 

 

Czytaj więcej: Uczelnie Rzeszów - Uniwerystet Rzeszowski | Wydziały | Kierunki | Rekrutacja


Uczelnie Rzeszów - Politechnika RzeszowskaUczelnie Rzeszów - Politechnika Rzeszowska

Drugą publiczną uczelnią w Rzeszowie jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Ma ona niezwykłą historię! Powstała w latach 50. z inicjatywy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów”, która produkuje do dziś komponenty lotnicze i silniki lotnicze. Dziś jest to najlepsza uczelnia techniczna na podkarpaciu i jedyna tego typu w regionie południowo-wschodnim.Atutem uczelni są przede wszystkim kierunki studiów. Jako jedyna politechnika w kraju prowadzi ona studia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, które kształcą pilotów lotnictwa cywilnego (absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera mechanika, specjalności lotnictwo). Szkolenia z zakresu lotnictwa są prowadzone w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce. Oprócz tego na PRz można podjąć studia na różnorodnych kierunkach: budownictwie, biotechnologii, fizyce, matematyce, informatyce, zarządzaniu a nawet na stosunkach międzynarodowych. 

Czytaj więcej: Uczelnie Rzeszów - Politechnika Rzeszowska | Wydziały | Kierunki | Rekrutacja

 

 
 
DCH

Komentarze (0)