• GRAFIKA REKRUTACJA

   Celem studiów jest stworzenie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych na poziomie magisterskim w jednej z trzech specjalności:  projektowanie graficzne, grafika warsztatowa lub multimedia.

   Projektowanie graficzne - w programie studiów znajdują się ćwiczenia i wykłady z przedmiotów kierunkowych: od podstaw projektowania graficznego, typografii do pracowni dyplomujących: projektowanie grafiki wydawniczej, projektowanie opakowań, projektowanie informacji wizualnej, projektowanie plakatu, projektowanie grafiki multimedialnej. Ważnym uzupełnieniem wiedzy z teorii są wybrane zagadnienia historii grafiki projektowej.

   Grafika warsztatowa - interesujące programy w pracowniach: od podstaw grafiki warsztatowej do dyplomujących (litografia, techniki druku cyfrowego, sitodruk, druk wklęsły, wypukły i książka artystyczna) umożliwiają zdobycie umiejętności manualnych i warsztatowych do przyszłej, samodzielnej działalności artystycznej. Zapewniają pełne wykształcenie od technik klasycznych do technik druku cyfrowego.

   Program studiów uzupełnia teoria z historii grafiki artystycznej.

   Multimedia - studenci poza przygotowaniem teoretycznym (historia nowych mediów) zyskują umiejętność obsługi najlepszych i profesjonalnych narzędzi informatycznych z dziedziny multimediów, organizacji i produkcji przedsięwzięć multimedialnych, rysunku elektronicznego. Absolwenci będą posiadali praktyczne umiejętności z zakresu wykorzystania specyfiki funkcjonowania i możliwości łączenia mediów tradycyjnych i cyfrowych, działania w środowisku komputerowych aplikacji multimedialnych, produkcji wideo/DVD oraz mediów mobilnych.

   Na pierwszym i drugim roku studiów ważną rolę odgrywają obowiązkowe programy z przedmiotów ogólnoplastycznych: podstaw kompozycji, malarstwa, rysunku i rzeźby. W dalszych latach studiów są one kontynuowane na zasadach fakultatywnych – student wybiera sam dwie pracownie z „koszyka pracowni ogólnoplastycznego” (malarstwo, rysunek, rzeźba, obraz cyfrowy lub pracownię grafiki warsztatowej).

   W czasie pięcioletniego okresu studiów uzupełnieniem wiedzy z teorii są: aktualia sztuki,historia sztuki, estetyka, filozofia, zagadnienia sztuki współczesnej, marketing, wybrane zagadnienia prawa autorskiego. 

   Wymagania rekrutacyjne

    

   • etap I - przegląd prac kandydata 
   • etap II - egzamin praktyczny z:
    • kompozycji
    • rysunku
    • malarstwa

  • MALARSTWO REKRUTACJA

   Celem studiów jest stworzenie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w dziedzinie malarstwa sztalugowego lub rysunku na poziomie magisterskim. Studia na tym kierunku umożliwiają również uzyskanie wykształcenia w obszarze wiedzy humanistycznej w dziedzinie historii sztuki i kultury, analizy i interpretacji dzieła sztuki (z uwzględnieniem najnowszych tendencji w sztuce współczesnej). Ukończenie studiów na kierunku malarstwo zapewnia więc uzyskanie solidnych podstaw dla różnych form aktywności artystycznej i intelektualnej. Umiejętności artystyczne zdobyte podczas studiów umożliwiają absolwentom kreatywną realizację własnych zamierzeń artystycznych. Zakres zajęć obejmuje m.in. malarstwo i rysunek. Szeroki zakres kształcenia predestynuje absolwentów do rozpoczęcia działalności twórczej jako samodzielny artysta malarz, rysownik.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   • etap I - przegląd prac kandydata 
   • etap II - egzamin praktyczny z:
    • kompozycji
    • rysunku
    • malarstwa

  • STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Studia podyplomowe dają kwalifikacje zawodowe w zakresie kształtowania graficznego i edytorskiego publikacji, periodyków, prowadzenia projektów wydawniczych w zakresie publikacji książkowych i periodycznych, koordynacji zadań projektowych i edytorskich w zakresie wydawnictw książkowych i periodyków.

   Studia przygotowują absolwentów do smodzielnego lub zespołowego prowadzenia projektów wydawniczych, realizowania publikacji w zakresie kształtowania graficznego i edytorskiego, projektowania i aktywnego zarządzania projektami wydawniczymi, koordynownia zadań i zespołów projektowych w zakresie projektowania wydawnictw.

   Studia podyplomowe adresowane są do osób które w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z projektami wydawniczymi, wydawnictwami książkowymi, leksykalnymi, zamierzają prowadzić własną dzialalność wydawniczą, zamierzają podjąć pracę w redakcji periodyku lub wydawnictwie, jednocześnie do grafików, zamierzających doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie graficznego kształtowania publikacji.Osoby takie powinny posiadać znajomość ogólną platformy MAC/PC na poziomoe podstawowym, oraz znajomość pakietów graficznych ADOBE w tym programów edytorskich na poziomie podstawowym lub wyższym; Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego/drugiego stopnia / jednolitych studiów magisterskich. Inne wymagania formalne ukończone studia z zakresu kulturoznastwa, bibliotekarstwa, dzienikarstwa, filologii, językoznastwa, socjologii kultury, poligrafii, kierunki artystyczne asp i inne np. architektura itp.

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Jednolite studia magisterskie (czas trwania 5 lat):
KIERUNEK GRAFIKA specjalności: 
 • projektowanie graficzne 
 • grafika warsztatowa 
 • multimedia
KIERUNEK MALARSTWO specjalności: 
 • malarstwo sztalugowe
 • rysunek
Studia III stopnia (czas trwania 3 lata):
GRAFIKA 
MALARSTWO 

Niestacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3 lata):
KIERUNEK GRAFIKA specjalność:
 • projektowanie graficzne
KIERUNEK MALARSTWO specjalności: 
 • malarstwo sztalugowe
 • rysunek
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata):
KIERUNEK GRAFIKA specjalność:
 • projektowanie graficzne
KIERUNEK MALARSTWO specjalności: 
 • malarstwo sztalugowe
 • rysunek
Studia III stopnia (czas trwania 3 lata):
GRAFIKA 
MALARSTWO 

Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE (czas trwania 2 semestry)
PROJEKTOWANIE GRAFIKI WYDAWNICZEJ, 
ILUSTRACJA I KOMIKS,
MALARSTWO I RYSUNEK, 
INFOGRAFIKA  
 • projektowanie graficznej interpretacji baz danych
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE OPAKOWAŃ,PLAKATU, KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
 • projektowania szaty graficznej opakowań 
 • różnego typu druków reklamowych, 
 • plakatów, grafiki multimedialnej 2D, 3D
 • projektowanie identyfikacji wizualnej
 • projektowanie stron www

Doktoranckie

Studia III stopnia (czas trwania 3 lata):
GRAFIKA 
MALARSTWO