• GRAFIKA Stopień: I II III Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Grafika
   Celem studiów jest stworzenie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych na poziomie magisterskim w jednej z trzech specjalności:  projektowanie graficzne, grafika warsztatowa lub multimedia.
   Projektowanie graficzne - w programie studiów znajdują się ćwiczenia i wykłady z przedmiotów kierunkowych: od podstaw projektowania graficznego, typografii do pracowni dyplomujących: projektowanie grafiki wydawniczej, projektowanie opakowań, projektowanie informacji wizualnej, projektowanie plakatu, projektowanie grafiki multimedialnej. Ważnym uzupełnieniem wiedzy z teorii są wybrane zagadnienia historii grafiki projektowej.
   Grafika warsztatowa - interesujące programy w pracowniach: od podstaw grafiki warsztatowej do dyplomujących (litografia, techniki druku cyfrowego, sitodruk, druk wklęsły, wypukły i książka artystyczna) umożliwiają zdobycie umiejętności manualnych i warsztatowych do przyszłej, samodzielnej działalności artystycznej. Zapewniają pełne wykształcenie od technik klasycznych do technik druku cyfrowego.
   Program studiów uzupełnia teoria z historii grafiki artystycznej.
   Multimedia - studenci poza przygotowaniem teoretycznym (historia nowych mediów) zyskują umiejętność obsługi najlepszych i profesjonalnych narzędzi informatycznych z dziedziny multimediów, organizacji i produkcji przedsięwzięć multimedialnych, rysunku elektronicznego. Absolwenci będą posiadali praktyczne umiejętności z zakresu wykorzystania specyfiki funkcjonowania i możliwości łączenia mediów tradycyjnych i cyfrowych, działania w środowisku komputerowych aplikacji multimedialnych, produkcji wideo/DVD oraz mediów mobilnych.
   Na pierwszym i drugim roku studiów ważną rolę odgrywają obowiązkowe programy z przedmiotów ogólnoplastycznych: podstaw kompozycji, malarstwa, rysunku i rzeźby. W dalszych latach studiów są one kontynuowane na zasadach fakultatywnych – student wybiera sam dwie pracownie z „koszyka pracowni ogólnoplastycznego” (malarstwo, rysunek, rzeźba, obraz cyfrowy lub pracownię grafiki warsztatowej). W czasie pięcioletniego okresu studiów uzupełnieniem wiedzy z teorii są: aktualia sztuki,historia sztuki, estetyka, filozofia, zagadnienia sztuki współczesnej, marketing, wybrane zagadnienia prawa autorskiego. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   Proces rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Grafika podzielony jest na dwa etapy:
   • etap I: przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem  
   • etap II: egzamin praktyczny z:
    • podstawy kompozycji
    • rysunku
    • malarstwa
   Dowiedz się więcej

    

  • MALARSTWO Stopień: I II III Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Malarstwo
   Celem studiów jest stworzenie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w dziedzinie malarstwa sztalugowego lub rysunku na poziomie magisterskim. Studia na tym kierunku umożliwiają również uzyskanie wykształcenia w obszarze wiedzy humanistycznej w dziedzinie historii sztuki i kultury, analizy i interpretacji dzieła sztuki (z uwzględnieniem najnowszych tendencji w sztuce współczesnej). Ukończenie studiów na kierunku malarstwo zapewnia więc uzyskanie solidnych podstaw dla różnych form aktywności artystycznej i intelektualnej. Umiejętności artystyczne zdobyte podczas studiów umożliwiają absolwentom kreatywną realizację własnych zamierzeń artystycznych. Zakres zajęć obejmuje m.in. malarstwo i rysunek. Szeroki zakres kształcenia predestynuje absolwentów do rozpoczęcia działalności twórczej jako samodzielny artysta malarz, rysownik.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   Proces rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Grafika podzielony jest na dwa etapy:
   • etap I: przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem
   • etap II: egzamin praktyczny z:
    • podstawy kompozycji
    • rysunku
    • malarstwa
   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
GRAFIKA
Specjalności: 
 • Projektowanie graficzne 
 • Grafika warsztatowa 
 • Multimedia
MALARSTWO
Specjalności: 
 • Malarstwo sztalugowe
 • Rysunek

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
GRAFIKA
Specjalność:
 • Projektowanie graficzne
MALARSTWO
Specjalności: 
 • Malarstwo sztalugowe
 • Rysunek
 
Studia II stopnia:
GRAFIKA
Specjalność:
 • Projektowanie graficzne
MALARSTWO Specjalności: 
 • Malarstwo sztalugowe
 • Rysunek

Podyplomowe

ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI PREPRODUKCJI GIER
MALARSTWO I RYSUNEK
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Doktoranckie

GRAFIKA 
MALARSTWO