• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
   Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych pozwalają uzyskać wszechstronne wykształcenie artystyczne obejmujące malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę artystyczną, fotografię, multimedia, animację, a także szeroko rozumiane, komercyjne projektowanie graficzne oraz medialne techniki prezentacyjne. Zapewniają też zyskanie gruntownej wiedzy o historii sztuki, sztuce współczesnej i dynamicznie rozwijającej się kulturze wizualno-medialnej. W trakcie zajęć studenci poznają współczesne strategie promocji oraz marketingu kultury i sztuki, jak też różnorodne metody prowadzenia warsztatów edukacyjno-artystycznych. Uczą się twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach kompleksowych projektów artystycznych oraz komercyjnych projektów wizualnych.
   Wydział posiada rozbudowaną strukturę w pełni odzwierciedlającą wszechstronne możliwości kształcenia, różnorodną twórczość artystyczną i dorobek naukowy kadry. Katedra Rzeźby, Intermediów i Działań w Przestrzeni, oraz Zakład Fotografii, Filmu i Mediów Cyfrowych stanowią unikat w obrębie łódzkiej ASP. Zakład Teorii i Historii Sztuki jest istotnym, intelektualnym wzmocnieniem Wydziału. Jednostka posiada własną, doskonale wyposażoną bazę lokalową wraz z przyległym ogrodem i blisko usytuowanym akademikiem. Wydział Sztuk Wizualnych dysponuje specjalistycznymi, profesjonalnie wyposażonymi pracowniami artystycznymi oraz pracowniami komputerowymi dostosowanymi do zajęć z zakresu kompleksowego projektowania graficznego, animacji i projektowania stron internetowych. Pozwalają one na efektywne kształcenie studentów w zakresie wykorzystania tradycyjnego warsztatu artystycznego poszczególnych dyscyplin, jak i współczesnych narzędzi kreacji, takich jak fotografia cyfrowa oraz przetwarzany komputerowo obraz filmowy. Poszerzaniu oraz integrowaniu wiedzy i umiejętności praktycznych służą plenery malarskie, rzeźbiarskie i fotograficzne, projekty tematyczne i wystawy, realizowane w kraju oraz za granicą. Wszechstronne, interdyscyplinarne wykształcenie zdobyte na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zapewnia absolwentom doskonałe przygotowanie do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy i własnej działalności artystycznej.
   Perspektywy zatrudnienia absolwentów:
   • artysta plastyk posługujący się współczesnym, interdyscyplinarnym językiem wizualnym;
   • artysta plastyk współpracujący z sektorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym (animator filmowy, rekwizytor, kostiumograf, asystent scenografa, oświetleniowca) – specjalność techniki teatralne, filmowe i telewizyjne;
   • twórca w zakresie animacji lalkowej, płaskiej i przestrzennej posługujący się biegle zaawansowanymi technologicznie programami cyfrowymi, projektant grafiki multimedialnej, swobodnie poruszający się we współczesnym rynku;
   • reklamy, grafik dynamicznego obrazu telewizyjnego – specjalność animacja na studiach stacjonarnych oraz sztuka i technologia animacji na studiach niestacjonarnych;
   • animator kultury aktywnie wspierający aktywność społeczną, profesjonalnie współpracujący na wielu płaszczyznach z instytucjami sektora publicznego (samorządowego np. domy kultury), pozarządowego (fundacje i stowarzyszenia) i prywatnego (firmy);
   • pracownik instytucji upowszechniania kultury i sztuki zajmujący się tworzeniem, planowaniem i realizacją koncepcji programowych w działach edukacji;
   • specjalista do spraw promocji i strategii reklamowych;
   • kurator zajmujący się konstruowaniem koncepcji programowych wystaw, projektów artystycznych w galeriach i muzeach;
   • krytyk sztuki analizujący, interpretujący zjawiska współczesnej kultury i sztuki;
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   Proces rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych podzielony jest na dwa etapy:
   • etap I: przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem
   • etap II: egzamin praktyczny z:
    • podstawy kompozycji
    • rysunku
    • malarstwa
   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA  W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Specjalności:
 • Techniki teatralne, filmowe i telewizyjne
 • Animacja
 • Fotografia
 • Projekty wizualne
 
Studia II stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA  W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Specjalność:
 • Intermedia
 • Projekty wizualne

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA  W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Specjalności:
 • Projekty wizualne
 • Sztuka i technologia animacji
Studia II stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA  W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Specjalność:
 • Projekty wizualne