• MONTAŻ FILMOWY Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Montaż filmowy
  Studia na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w specjalności montaż filmowy trwają pięć lat i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu magistra sztuki.
  Program nauczania obejmuje szeroki obszar zagadnień związanych z montażem form fabularnych, dokumentalnych oraz produkcji telewizyjnych. Podstawowym celem studiów jest wykształcenie montażystów, którzy powinni mieć wiedzę i doświadczenie wystarczające do podjęcia pracy w dziedzinie montażu filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, a także we wszystkich innych obszarach komunikacji wizualnej. Kadrę stanowią doświadczeni montażyści, ale także niedawni absolwenci studiów montażu filmowego, których wiedza i profesjonalne kompetencje stanowią nieocenioną pomoc w studenckich produkcjach.
  Łącząc bogaty program przedmiotów teoretycznych z licznymi ćwiczeniami warsztatowymi pragniemy wyposażyć naszego absolwenta w zespół umiejętności i doświadczeń, które będą mogły zaowocować w przyszłym życiu zawodowym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie
   
  Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Montaż filmowy składa się z 2 etapów.
  • I ETAP - złożenie teczki kandydata zawierającej:  opis własnych prób artystyczno-twórczych  wybrane próby własnych prac montażowych zapisane w formacie DVD o czasie łącznym do 10 min, obowiązkową pracę kandydata na zadany temat (3-minutowy filmu w formacie DVD lub 12-sto zdjęciowy cykl fotografii w formacie 13x18cm), rozmowa kwalifikacyjna z kandydatA
  • II ETAP - część pisemna: analiza filmu przedstawionego podczas egzaminu, zadanie fabularne - sprawdzenie predyspozycji narracyjnej kandydata. Część ustna: zadanie fabularne (rozmowa na temat pracy pisemnej kandydata),  zadanie dokumentalne (analiza zaprezentowanego na ekranie materiału dokumentalnego pod kątem zawartości narracyjnej i dramaturgii),  rozmowa na temat współczesnych zjawisk artystycznych i kulturalnych.

   

 • REŻYSERIA FILMOWA I TELEWIZYJNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Reżyseria filmowa i telewizyjna
  Studia reżyserskie na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej trwają pięć lat i przygotowują do pracy w zawodzie reżysera filmowego. Absolwenci są także przygotowani do pracy w telewizji i teatrze. Podczas studiów studenci zdobywają gruntowną wiedzę warsztatową niezbędną do profesjonalnego uprawiania zawodu reżysera, ale przede wszystkim stymulowani są do indywidualnego rozwoju artystycznego. W ramach programu nauczania studenci realizują sześć filmów: trzy dokumentalne i trzy fabularne, pod kierunkiem wybitnych pedagogów. Niektóre z tych filmów mogą być realizowane na taśmie filmowej 35 mm.
  Studia są jednolite, pięcioletnie i po realizacji filmu dyplomowego absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie
   
  Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Reżyseria filmowa i telewizyjna składa się z 4 etapów.
  Egzamin wstępny, czteroetapowy:
  • etap I - preselekcja teczek kandydatów,
  • etap II - rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do II etapu,
  • etap III - zadania praktyczne, dokumentalne i fabularne, dla kandydatów dopuszczonych do III etapu,
  • etap IV - rozmowa końcowa z kandydatami dopuszczonymi do IV etapu. 
   

   

 • SCENOPISARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Scenopisarstwo
  Prowadzone jako specjalność na Wydziale Reżyserii dwustopniowe, stacjonarne studia scenariopisarskie adresowane są do tych, którzy już wiedzą, że ich powołaniem i przeznaczeniem jest pisanie dla filmu.
  Pierwsze trzy lata, czyli licencjat, to nauka warsztatu, czas na poznanie materii pisarskiej, czas na poznanie siebie i zbudowanie własnej świadomości scenariopisarskiej. Następne dwa lata to studia magisterskie, otwarte także dla osób z zewnątrz z dużym zawodowym doświadczeniem scenariopisarskim. Istotą naszego programu jest praktyka, czyli pisanie, pisanie i pisanie – żmudne i codzienne – od etiud do serialu telewizyjnego i pełnometrażowej fabuły. Praktyka pisania obudowana jest wiedzą o warsztacie scenarzysty, dramaturgii, narracji, psychologii, historii filmu. Nieodłączną częścią naszego programu jest jego ścisłe powiązanie z programem studiów reżyserskich. Przyszli scenarzyści otrzymują praktyczną wiedzę o filmowych środkach wyrazu, a napisane przez nich scenariusze krótkich filmów fabularnych mają szansę realizacji. 
  Absolwenci naszych studiów scenariopisarskich powinni mieć wiedzę i doświadczenie wystarczające dla podjęcia samodzielnej pracy w filmie i telewizji.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Scenopisarstwo składa się z 2 etapów.
  • I ETAP - złożenie teczki kandydata zawierającej: życiorys artystyczny (informację o wszelkiego rodzaju aktywności twórczej kandydata), krótką jednostronicową deklarację intencji kandydata nt. „Dlaczego chcę być scenarzystą?”, pomysł na film fabularny (5-cio stronicowy zapis pomysłu na film uzupełniony dwoma scenami dialogowymi z udziałem głównego bohatera), inne teksty literackie (razem nie więcej niż 10 stron).
  • II ETAP - składa się z dwóch następujących po sobie części:1. kilku różnych, pisemnych testów dramaturgicznych (np. pomysłu na film, pomysłu na postać, sceny dialogowej) 2. rozmowy kwalifikacyjnej, której głównym tematem jest obrona przedstawionych pomysłów na filmy

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: