• ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
   Studia na tym kierunku oferują studentom szeroką wiedzę ogólnokształcącą, która wzbogacona jest umiejętnościami praktycznymi. Student może zdobyć owe umiejętności, rozwijać kompetencje społeczne w toku praktyk zawodowych, ponadto może uczestniczyć w realizacji projektów filmowych, teatralnych, animowanych, widowiskowych, które oferuje Zakład Produkcji Filmów Szkolnych. Studia na powyższym kierunku oferują wiedzę na temat szeroko rozumianych mediów elektronicznych. W programie kształcenia na studiach I stopnia prezentujemy podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, filmu i sztuk audiowizualnych, komunikacji medialnej oraz z zakresu historii kultury i sztuki.
   Wiedzę ogólną w dalszym toku nauczania uzupełniamy wiedzą kierunkową, dotyczącą m.in. historii kinematografii, analizy scenariusza, podstaw reżyserii filmowej i teatralnej, technologii produkcji filmowej i telewizyjnej, scenografii, sztuki operatorskiej, montażu filmowego i innych przedmiotów, które przysposabiają studenta do pracy w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Na powyższym kierunku łączymy wiedzę historyczną dotyczącą filmu i telewizji ze współczesnością, z najnowszymi osiągnięciami z obszaru technologii informacyjnej, technik rejestracji obrazu oraz dźwięku. Studia na tym kierunku to szansa dla studenta na pozyskanie ciekawej wiedzy, nabycia umiejętności posługiwania się tą wiedzą, tak w pracy indywidualnej, jak i w pracy zespołowej. Studia I stopnia na tym kierunku przygotowują do kontynuowania nauki na II stopniu magisterskim, jak również przygotowują do pozyskania pracy na szeroko rozumianym rynku krajowym oraz zagranicznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej składa się z 2 etapów.
   • Złożenie świadectwa dojrzałości
   • Wynik egzaminu ustnego pozwalającego poznać wiedzę i zainteresowania kandydata z dziedzin: film, telewizja i sztuki audiowizualne, literatura i teatr

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
 
Studia II stopnia:
ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
 
Studia II stopnia:
ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

Podyplomowe

ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ